21. januar 2015
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

Koalicijski poslanci v bran šolam

Odbor za izobraževanje, znanost, šport in mladino je na nujni seji na predlog koalicije sprejel sklep, s katerim je vlado pozval, naj ministrstvu za izobraževanje zagotovi zadostna sredstva za plačevanje učne pomoči in izvajanje drugih programov, kjer namerava ministrstvo varčevati.

Socialni partnerji so včeraj uspeli uskladiti in že tudi parafirati socialni sporazum 2015-2016 ter s tem ujeti zastavljeni rok. Razhajanja glede vprašanj minimalne plače in insolvenčne zakonodaje so razrešili tako, da so ju povsem umaknili iz besedila. Dokument naj bi bil uradno potrjen 2. februarja.

Združenje Manager želi s prenovljenimi priporočili pri sklepanju menedžerskih pogodb nadzornike v gospodarskih družbah spodbuditi, da področju variabilnega dela zaslužka posameznega menedžerja posvetijo večjo pozornost. Ugotovili so namreč, da so ti manj, kot je priporočljivo, odvisni od poslovne uspešnosti družbe, ki jo vodijo.

Gospodarska zbornica Slovenije (GZS) ocenjuje, da bi morebiten dvig minimalne plače - poleg uskladitve z lansko inflacijo za 0,2 odstotka še morebitna sprememba definicije minimalne plače z izvzemom dodatkov - povzročil težave okoli 12.500 podjetjem, kolikor jih po oceni GZS posluje na meji rentabilnosti. Kot so na GZS zapisali v sporočilu, teh 12.500 podjetij zaposluje 100.000 ljudi in številna od njih bi bila ogrožena.

Ustavna komisija DZ se je včeraj na svoji prvi seji v tem mandatu lotila predloga SDS za začetek postopka spremembe več členov ustave, ki so povezani z oblikovanjem vlade. Na podlagi načelne razprave se je predsednik DZ in predsednik komisije Milan Brglez odločil ustanoviti strokovno skupino, ki bo pripravila gradivo za vsebinsko razpravo.

Evropska komisija je Evropski parlament in države članice EU zaprosila za prenos neporabljenih obveznosti za sklade iz skupnega upravljanja v višini 21 milijard evrov iz leta 2014 v obdobje 2015-2017. Tak prenos bi omogočil porabo sredstev za programe, ki jih ni bilo možno končati leta 2014, pojasnjujejo v Bruslju.(TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

Datum Predpis Status
Danes v tej rubriki ni novosti.

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 21.1.2015 - 21.1.2015 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU   3 novosti 1 novost 1 novost   3 novosti
2. UPRAVNO PRAVO           1 novost
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO           1 novost
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV            
5. JAVNE FINANCE   1 novost        
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI   2 novosti        
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI       2 novosti 2 novosti  
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA         1 novost  
9. ZDRAVSTVENI SISTEM       1 novost    
10. MEDNARODNI ODNOSI            
11. OBČINE            
 

Današnji uredniški izbor novih čistopisov, odločb sodišč in ostalih dokumentov na portalu Tax-Fin-Lex

Vrsta dokumenta Dokument
Čistopisi Arhiv
Čistopisi Sklep o vsebini poročil in obvestil iz 176. in 239. člena Zakona o zavarovalništvu ter načinu in rokih poročanja
Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Soteska (2014–2023)
Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Primskovo (2014–2023)
Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Polšnik (2014–2023)
Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Ivančna Gorica (2014–2023)
Odločbe sodišč Arhiv
Odločbe Vrhovnega sodišča VSRS Sodba X Ips 288/2013 in X Ips 289/2013 - denacionalizacija - dovoljena revizija - vrednostni kriterij - tuj državljan - vzajemnost - ugotavljanje (tujega) državljanstva - dokazno breme
VSRS Sklep X Ips 114/2013 - davki - dovoljena revizija - vrednostni kriterij - davek po petem odstavku 68. člena ZDavP-2 - premoženje nepojasnjenega izvora - dokazovanje - zas...
Odločbe Upravnega sodišča UPRS sodba II U 36/2014 - državni tožilec - ocena tožilske službe - obrazložitev ocene
UPRS sodba I U 1168/2012 - sodniška služba – mirovanje sodniške funkcije - prenehanje sodniške funkcije – delo pravnika lingvista
Gradiva v obravnavi DZ Arhiv
Gradiva v obravnavi DZ Poročilo Odbora za zadeve Evropske unije k Predlogu deklaracije o usmeritvah za delovanje Republike Slovenije v institucijah Evropske unije v obdobju od julija 2014 do decembra 2015 - Dopolnjen predlog deklaracije, U 579 (DeUDIEU1415), deklaracija, EPA 161-VII
Poročilo Odbora za finance in monetarno politiko k Predlogu priporočila v zvezi z aktivnostmi Banke Slovenije glede sanacije bančnega sistema - Dopolnjen predlog akta, EPA 183-VII
Ostali dokumenti Arhiv
Revija Odvetnik Beseda urednika: Zaupnost med odvetnikom in stranko je zakon!