17. april 2013
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

Za neizplačane regrese 50 milijonov

Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (Sviz) je včeraj prejel sodbo Višjega delovnega in socialnega sodišča, ki je v kolektivnem sporu zoper vlado razsodilo, da je ta kršila kolektivno pogodbo v delu, ki zadeva izplačilo lanskega regresa. Zato mora vlada članom sindikata v 30 dneh izplačati razliko do polnega regresa.

Odločitev sodnikov, da mora vlada članom sindikata Sviz izplačati razliko do lanskega polnega regresa, pomeni nov udarec za javne finance. Minister za notranje zadeve in javno upravo Gregor Virant je za Radio Slovenija dejal, da če bo morala država izplačati to pravico za vse javne uslužbence, bo to pomenilo dodatnih 50 milijonov evrov sredstev.

Člani odbora DZ za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano so se seznanili s poročilom računskega sodišča o uspešnosti varovanja kmetijskih zemljišč kot pogoja za samooskrbo. To ni ugodno, revizorji so ugotovili, da vlada, pristojna ministrstva in sklad kmetijskih zemljišč v letu 2010 pri varovanju kmetijskih zemljišč niso bili uspešni. Kot je računsko sodišče zapisalo v marca objavljenem revizijskem poročilu, evidence kmetijskih zemljišč niso ne točne ne popolne, cilji varovanja niso določeni, nadzor pa je pomanjkljiv.

Telekomunikacijski operater T-2 je na ustavno sodišče vložil pobudo za presojo ustavnosti 243. člena novega Zakona o elektronskih komunikacijah. Za to so se odločili, ker menijo, da so ravnanja Apeka pri postopkih podaljševanja oziroma dodeljevanja frekvenc, za katere so tudi sami pravočasno izrazili interes, neregularna.

Premierka Alenka Bratušek je po včerajšnjem srečanju z vodilnimi gospodarstveniki zagotovila, da vlada aktivno pripravlja ukrepe za podporo gospodarstvu. Predsednik GZS Samo Hribar Milič pa je zagotovil, da je v gospodarstvu še dovolj moči, optimizma in smelih načrtov. O konkretnih ukrepih danes sicer še ni bilo govora.

Evropsko sodišče za človekove pravice je razsodilo, da Haroona Aswata, ki je v ZDA osumljen terorizma, zaradi njegovih duševnih težav Velika Britanija ne sme izročiti ZDA. Aswat trpi za paranoidno shizofrenijo, na Otoku pa ga zadržujejo v strogo varovani psihiatrični bolnišnici, poroča francoska tiskovna agencija AFP.(TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 17.4.2013 - 17.4.2013 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU     2 novosti   3 novosti  
2. UPRAVNO PRAVO       1 novost    
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO         1 novost 1 novost
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV     1 novost   5 novosti 1 novost
5. JAVNE FINANCE   1 novost 1 novost   3 novosti  
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI   3 novosti     2 novosti  
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI         9 novosti  
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA         2 novosti  
9. ZDRAVSTVENI SISTEM            
10. MEDNARODNI ODNOSI         1 novost  
11. OBČINE            
 

Današnji uredniški izbor novih čistopisov, odločb sodišč in ostalih dokumentov na portalu Tax-Fin-Lex

Vrsta dokumenta Dokument
Čistopisi Arhiv
Čistopisi Kolektivna pogodba za lesarstvo
Obrtni zakon (ObrZ)
Pravilnik o nacionalnem preverjanju znanja v osnovni šoli
Sklep o opravljanju menjalniških poslov
Uredba o določitvi zneska trošarine za energente
Odločbe sodišč Arhiv
Odločbe Upravnega sodišča sodba I U 84/2012 - dostop do informacij javnega značaja – stranka v postopku – udeležba prizadetih strank
sodba in sklep U 2632/2008 - davek od dobička pravnih oseb - davčno priznani odhodki - amortizacija - industrijska lastnina - licenca - neopredmeteno dolgoročno sredstvo ...
Odločbe Evropskega sodišča Sodba Sodišča (drugi senat) z dne 7. marca 2013. Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue proti Lapin luonnonsuojelupiiri ry. Predlog za sprejetje predhodne odločbe: Korkein hallinto-oikeus - Finska. Okolje - Odpadki - Nevarni odpadki - Direktiva 2008/98/ES - Nekdanji telekomunikacijski drogovi, obdelani z raztopino CCA (baker -krom - arzen) - Registracija, evalvacija in avtorizacija kemikalij - Uredba (ES) št. 1907/2006 (Uredba REACH) - Seznam primerov uporabe obdelanega lesa iz Priloge XVII k uredbi REACH - Nekdanji telekomunikacijski drogovi, uporabljeni kot podpora brvi. Zadeva C-358/11.
Odločbe Višjih sodišč VSL sodba in sklep I Cp 2622/2012 - neupravičena obogatitev – odškodninska odgovornost odvetnika – neuspeh v postopku – pravica do povrnitve stroškov odvetnika – denarno kaznovanje st...
Gradiva v obravnavi DZ Arhiv
Gradiva v obravnavi DZ Poročilo Odbora za infrastrukturo in prostor k Predlogu Resolucija o nacionalnem programu varnosti cestnega prometa za obdobje od 2013 do 2022 - Dopolnjen predlog akta (ReNPVCP13-22), EPA 1063-VI
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o državni upravi (ZDU-1G), skrajšani postopek, EPA 1121-VI
Ostali dokumenti Arhiv
Revija DENAR Davčni vidik finančnih naložb
Revija Odvetnik Dnevi advokature Črne gore
France Bučar: Temelji naše državnosti