Dnevne zakonodajne novosti / 19. junij 2017
LEX-KOLEDAR
Pravni akti, ki danes začnejo ali prenehajo veljati oz. se uporabljati: 2 pravna akta
Zadnji uradni list v obdelavi: št. 11/2020 z dne 25.2.2020
TEMA DNEVA
Štirje dnevi za obilico dela
Tema dneva

Kolegij predsednika DZ je določil časovni potek redne junijske seje, ki se bo danes začela s poslanskimi vprašanji. Tokrat bo DZ zasedal le štiri dni, poslanci pa bodo med drugim razpravljali o noveli zakona o pacientovih pravicah in noveli zakona o socialnem varstvu, s katero bi reorganizirali centre za socialno delo. Poslanci bodo odločali o imenovanju nadzornikov SDH ter po vetu državnega sveta ponovno glasovali o noveli zakona o izvrševanju proračuna. Opravili bodo tudi prvo obravnavo predlogov zakona o arhitekturni in inženirski dejavnosti ter gradbenega zakona. Slednji med drugim prinaša podlago za informatizacijo postopkov izdaje dovoljenj in krepi vlogo občin v postopkih, saj bo mnenje občine obvezno.

NLB je svojevrsten primer
Finančna ministrica Mateja Vraničar Erman je visoke predstavnike evropskih institucij in IMF seznanila z dogajanjem v povezavi s privatizacijo NLB. "Vsi sogovorniki so izrazili razumevanje za to, da gre za primer, ki ima zelo specifične okoliščine, ki jih je treba v tem primeru upoštevati," je poudarila ministrica. Finančno ministrstvo je v sporočilu za javnost izpostavilo, da je Vraničarjeva opozorila, da je prodaja NLB zaradi problema s prenesenimi deviznimi vlogami na Hrvaškem poseben primer in da ostali privatizacijski postopki niso vprašljivi. Ministrica pričakuje v drugi polovici junija intenzivne pogovore na strokovni ravni, na začetku julija pa sestanek z evropsko komisarko za konkurenco.

Veljati je začel zakon o probaciji
Od sobote velja zakon o probaciji, ki se bo sicer večinoma začel uporabljati 1. aprila prihodnje leto. Bistveni cilj, ki ga novi zakon zasleduje, je, da osebe, ki so obsojene na krajše zaporne kazni, ostanejo v okolju, kjer živijo in delujejo, hkrati pa morajo izpolniti določene obveznosti. To naj bi ugodno vplivalo na to, da takšne osebe ne bodo ponovile kaznivih dejanj, hkrati pa naj bi tudi zmanjšalo zasedenost slovenskih zaporov. Po zaslugi zakona naj bi po ocenah ministrstva v prihodnje tudi bolje poskrbeli za nadzor in izvrševanje pogojne obsodbe z varstvenim nadzorstvom, dela v splošno korist, hišnega zapora ali dogovora s tožilstvom.

Še ena komisija o bankah
Potem ko je Grimsova komisija DZ izvedla izredni nadzor v zvezi z NLB, je SMC že podala zahtevo za ustanovitev nove komisije, ki bo iskala politično odgovornost pri domnevnem pranju denarja prek NLB v letih 2008 do 2011. Preiskovalni komisiji, ki sta to že vzeli pod drobnogled, namreč po navedbah SMC nimata ustreznih pristojnosti. Nova komisija bo zaslišala javne funkcionarjev v času med letoma 2008 in 2011, ki so imeli kakršnokoli možnost, da vplivajo, ali so bili obveščeni ali so opustili dolžnost ravnanja v skladu s pooblastili. Ker politične odgovornosti ne morejo ugotavljati le na podlagi pričevanj politikov, bodo zaslišali vse akterje iz te zgodbe, tudi vodilne v NLB.

Izbira dimnikarja do konca meseca
Uporabniki dimnikarskih storitev morajo najkasneje do 30. junija s seznama dimnikarskih družb na spletni strani okoljskega ministrstva izbrati dimnikarsko družbo za opravljanje dimnikarskih storitev na njihovi mali kurilni napravi za obdobje najmanj 12 mesecev. V primeru neizbire bo dimnikarske storitve izvedel nekdanji koncesionar. Zakon o dimnikarskih storitvah ne določa, da bi uporabnik moral obveščati nekdanjega koncesionarja o izbiri druge dimnikarske družbe, vendar se lahko s takšnim obvestilom izogne nepotrebni nadaljnji komunikaciji.

Brez dogovora o nični stopnji DDV za e-knjige
Finančni ministri EU zaradi nasprotovanja Češke niso uspeli doseči političnega dogovora o predlogu za izenačitev davčne obravnave elektronske in tiskane knjige in časopisa, ki naj bi nekaterim članicam EU omogočil uporabo zelo nizke, tudi nične stopnje DDV za e-knjige in spletne časopise. Predlagani kompromis je predvideval, da bi lahko države, ki so 1. januarja 2017 za tiskane publikacije uporabljale superznižane stopnje DDV oziroma stopnje, nižje od petih odstotkov, takšno ureditev uporabljale tudi za elektronske publikacije. Obstoječa pravila sicer veljajo le za tiskane publikacije, e-publikacije pa morajo biti obdavčene po standardni stopnji, ker so obravnavane kot storitev.(TFL)