26. oktober 2015
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

Izredna seja DZ o beguncih

Ta teden se bodo poslanci najverjetneje sestali na izredni seji, na kateri bodo razpravljali o obvladovanju begunske krize. Nadaljevala se bo tudi redna seja, ki bo med drugim namenjena problematiki delovanja DUTB. Pred matični odbor za delo pa prihaja predlog za spremembo definicije minimalne plače.

Predstavniki delodajalcev so pred sejo odbora DZ za delo, ki bo v sredo obravnaval predlog novele zakona o minimalni plači, po katerem bi iz definicije minimalne plače izvzeli nekatere dodatke, poslali nove pozive, naj se zakona ne sprejme. Opozarjajo na negiranje socialnega dialoga ter škodo za zaposlene in podjetja, če ne bo drugih ukrepov.

Radio Študent je sprožil pobudo za zbiranje podpisov volivcev za vložitev zahteve za razpis referenduma o dopolnitvi zakona o obrambi. Po dopolnitvi, ki jo je DZ sprejel v sredo, lahko DZ na predlog vlade odloči o dodatnih pooblastilih vojske pri varovanju državne meje. Predsednik DZ Milan Brglez obžaluje, da se pobudniki referenduma ne zavedajo resnosti položaja, v katerem se je - ne po svoji krivdi - znašla Slovenija, so za STA sporočili iz kabineta predsednika DZ. Brglez zato Radio Študent poziva k ponovnemu premisleku.

Vlada se je aktivno lotila priprave nove celovite strategije razvoja Slovenije. Krovni dokument želijo sprejeti do konca 2016, novembra pa naj bi bili znani prvi obrisi vizije države v letu 2050. Za ta namen je vlada imenovala tako imenovano skupino za prihodnost, ki združuje predstavnike najširših vej družbe.

V Sloveniji so se od januarja do julija letos neto tuje investicije povečale za 243,5 milijona evrov. Slovenske v tujini so se medtem povečale za 3,8 milijona evrov, kažejo podatki iz statistične publikacije Banke Slovenije Neposredne naložbe 2014.

Bodoči vodilni kadri v srednjeevropski regiji bi sebe ocenili kot zelo kompetentne, čeprav bodo nekateri potrebovali tudi do dve desetletji, da se bodo prebili do vodilne funkcije, je le ena od ugotovitev letošnje Deloittove raziskave o prvih korakih na trgu delovne sile. Skoraj 90 odstotkov anketiranih bi delalo, četudi denarja ne bi potrebovali.

Evropska komisija je Sloveniji izdala uradni opomin zaradi zamude pri pripravi programa preprečevanja odpadkov. To bi morala storiti do sredine decembra 2013, po načrtih okoljskega ministrstva pa bo ta program del programa ravnanja z odpadki, ki naj bi ga vlada sprejela februarja prihodnje leto. (TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

Datum Predpis Status
24.10.2015 Odredba o izvedbi projekta Tradicionalni slovenski zajtrk 2015 (RS 79-3101/2015) Začne veljati
24.10.2015 Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika o pogojih za pridobitev naziva državni notranji revizor in preizkušeni državni notranji revizor (RS 79-3098/2015) Začne veljati
24.10.2015 Pravilnik o načinu izdaje dovoljenja za prebivanje, načinu zajemanja prstnih odtisov in načinu označitve prenehanja dovoljenja za prebivanje (RS 62-2594/2015) Sprememba
24.10.2015 Pravilnik o pogojih za pridobitev naziva državni notranji revizor in preizkušeni državni notranji revizor (RS 50-2134/2015) Sprememba
24.10.2015 Pravilnik o spremembah Pravilnika o načinu izdaje dovoljenja za prebivanje, načinu zajemanja prstnih odtisov in načinu označitve prenehanja dovoljenja za prebivanje (RS 79-3099/2015) Začne veljati
24.10.2015 Sklep o dopolnitvi Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda »Študentski dom Ljubljana« (RS 79-3142/2015) Začne veljati
24.10.2015 Sklep o ustanovitvi javnega zavoda »Študentski dom Ljubljana« (RS 67-2643/2012) Sprememba
24.10.2015 Uredba o spremembah Uredbe o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnika Apaškega polja (RS 79-3137/2015) Začne veljati
24.10.2015 Uredba o spremembah Uredbe o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnika Selniška dobrava (RS 79-3138/2015) Začne veljati
24.10.2015 Uredba o spremembah Uredbe o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov Dravsko-ptujskega polja (RS 79-3140/2015) Začne veljati
24.10.2015 Uredba o spremembah Uredbe o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov Ruš, Vrbanskega platoja, Limbuške dobrave in Dravskega polja (RS 79-3139/2015) Začne veljati
24.10.2015 Uredba o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnika Apaškega polja (RS 59-3160/2007) Sprememba
24.10.2015 Uredba o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnika Selniška dobrava (RS 72-3097/2006) Sprememba
24.10.2015 Uredba o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov Dravsko-ptujskega polja (RS 59-3159/2007) Sprememba
24.10.2015 Uredba o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov Ruš, Vrbanskega platoja, Limbuške dobrave in Dravskega polja (RS 24-1214/2007) Sprememba
23.10.2015 Sklep o imenovanju častne konzulke Republike Slovenije v Liegu, v Kraljevini Belgiji (RS 79-3095/2015) Začne veljati
23.10.2015 Sklep o razrešitvi častnega konzula Republike Slovenije v Hamburgu, v Zvezni republiki Nemčiji (RS 79-3094/2015) Začne veljati

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 26.10.2015 - 26.10.2015 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU 2 novosti 9 novosti 3 novosti   9 novosti 4 novosti
2. UPRAVNO PRAVO 1 novost          
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO 1 novost       1 novost 1 novost
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 1 novost     1 novost 6 novosti 1 novost
5. JAVNE FINANCE 1 novost 3 novosti     3 novosti  
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 5 novosti 10 novosti   2 novosti 9 novosti 1 novost
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 6 novosti     1 novost 12 novosti  
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA 1 novost       7 novosti  
9. ZDRAVSTVENI SISTEM 1 novost 1 novost     2 novosti  
10. MEDNARODNI ODNOSI   4 novosti        
11. OBČINE 36 novosti