6. maj 2016
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

Davčne spremembe dobivajo končno podobo

Predlog sprememb na davčnem področju, o katerem se finančni minister Dušan Mramor od začetka pomladi usklajuje s širokim krogom gospodarskih združenj in sindikatov, počasi dobiva končno podobo. Zajel bo najbolj vitalna slovenska podjetja, pripravljen pa bo v 14 dneh, je včeraj povedal Mramor. Predlog bo šel v smeri sprememb dohodninske lestvice ter obravnave nagrad, je potrdil po srečanju s predstavniki Gospodarske zbornice Slovenije, Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije in Združenja delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije.

Predsednik DZ Milan Brglez je včeraj predstavnikom sindikata delavcev migrantov sporočil, da upoštevaje ustavno utemeljene razloge ne bo določil koledarskega roka tudi za zbiranje podpisov volivcev v podporo zahtevam za razpis referenduma o zakonu o partnerski zvezi, noveli pomorskega zakonika in zakonu o varstvu pred diskriminacijo, so sporočili iz DZ.

Odbor za pravosodje je za obravnavo na plenarni seji DZ pripravil predlog novele kazenskega zakonika. Pri tem je sprejel vrsto dopolnil vlade, s katerimi pa je precej omilil prvotno predlagano zaostritev kazni za mučenje živali. Tako predlog zdaj le zvišuje kazni za surovo ravnanje z živalmi in trajno pohabitev živali (do enega oziroma treh let zapora). Med novimi kaznivimi dejanji pa se kot kaznivo dejanje določa le organizacija borb živali, ki je po trenutni zakonodaji opredeljena kot prekršek.

Danes se izteče rok za kandidiranje na mesto predsednika vrhovnega sodišča. Zdajšnji predsednik Branko Masleša na tem mestu ostaja do novembra, ko mu poteče mandat, doslej pa prijave za vnovično kandidaturo ni vložil. Predsednika vrhovnega sodišča imenuje državni zbor na predlog ministra za pravosodje po poprejšnjem mnenju Sodnega sveta in občne seje vrhovnega sodišča. Imenovan je za dobo šestih let z možnostjo ponovnega imenovanja.

Vlada se je na včerajšnji seji seznanila z letošnjim Umarjevim poročilom o razvoju, ki ugotavlja izboljšanje gospodarskih razmer in blaginje ter opozarja na nujnost korenitejših strukturnih sprememb. Povečala je osnovni kapital DUTB in znova potrdila nadaljnjo podporo pogajanjem o sklenitvi sporazuma TTIP. Ob tem pa je izrazila prepričanje, da je TTIP sporazum mešane narave, ki ga morajo ratificirati tudi nacionalni parlamenti držav članic EU. Vlada je pripravila tudi odziv na vmesno poročilo KPK o oceni korupcijskih tveganj v SDH na področju kadrovanja, potem ko ji je KPK aprila poslal poročilo z zahtevo, naj se izjasni o navedbah v poročilu.

Vlada je tudi ustanovila krovni pokojninski sklad javnih uslužbencev. Zaprti vzajemni pokojninski sklad za javne uslužbence pa se bo preoblikoval v podsklad omenjenega krovnega sklada. S to spremembo bo tudi javnim uslužbencem dana možnost, da glede na starost varčujejo v podskladih z bolj tvegano naložbeno politiko ter pred upokojitvijo v podskladu z minimalno zajamčeno donosnostjo.

Po več letih zastoja pa je vlada v skladu z zakonom o glavnem mestu odobrila dogovor z Mestno občino Ljubljana (MOL). Dogovor zajema obdobje med letoma 2016 in 2018, vanj je vključenih 34 projektov, med drugim zagotovitev zemljišča za helioport, začetek aktivnosti za gradnjo zaporov v Bizoviku in nakup prostorov Kinoteke.(TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

Datum Predpis Status
8.5.2016 Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (RS 24-994/2016) Se začne uporabljati
8.5.2016 Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (RS 76-3389/2005) Se preneha uporabljati
8.5.2016 Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ) (RS 24-900/2003) Sprememba
8.5.2016 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ-E) (RS 102-4086/2015) Se začne uporabljati
7.5.2016 Pravilnik o področjih prostovoljskega dela in vpisniku (RS 48-2290/2011) Sprememba
7.5.2016 Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o področjih prostovoljskega dela in vpisniku (RS 29-1188/2016) Začne veljati
7.5.2016 Pravilnik o spremembah in dopolnitvi Pravilnika o strokovni usposobljenosti izvršilnih železniških delavcev (RS 29-1187/2016) Začne veljati
7.5.2016 Pravilnik o strokovni usposobljenosti izvršilnih železniških delavcev (RS 44-2105/2011) Sprememba
7.5.2016 Sistemska obratovalna navodila za prenosni sistem električne energije Republike Slovenije (RS 29-1194/2016) Začne veljati
7.5.2016 Sistemska obratovalna navodila za prenosno omrežje električne energije (RS 71-2744/2012) Se preneha uporabljati
7.5.2016 Splošni pogoji za dobavo in odjem električne energije iz prenosnega omrežja Slovenije (RS 18-625/2013) Se preneha uporabljati
7.5.2016 Uredba o nagradi in priznanjih za prostovoljstvo (RS 62-2899/2011) Sprememba
7.5.2016 Uredba o spremembah Uredbe o nagradi in priznanjih za prostovoljstvo (RS 29-1184/2016) Začne veljati

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 6.5.2016 - 6.5.2016 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU   2 novosti 1 novost 1 novost 17 novosti 2 novosti
2. UPRAVNO PRAVO     1 novost   2 novosti  
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO       1 novost 4 novosti  
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV   1 novost 3 novosti   6 novosti  
5. JAVNE FINANCE   1 novost 2 novosti   6 novosti 1 novost
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI   3 novosti 2 novosti   10 novosti 1 novost
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI   1 novost 2 novosti   11 novosti  
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA     3 novosti   3 novosti  
9. ZDRAVSTVENI SISTEM   2 novosti     2 novosti  
10. MEDNARODNI ODNOSI     2 novosti      
11. OBČINE