16. maj 2013
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

EU milijoni za slovenske železnice

Evropska komisija je odobrila 166 milijonov evrov evropskih kohezijskih sredstev za projekt nadgradnje železnic v Sloveniji. Projekt vključuje obnovo odseka Pragersko-Hodoš za vožnjo s hitrostjo 160 km/h, posodobitev prehodov in gradnjo podhodov na železniških postajah, so sporočili v Bruslju. EU financira 166 milijonov, skupna vrednost projekta je 330 milijonov evrov.

Zakon, ki bo določil način povrnitve zaradi varčevalnega zakona premalo izplačanih pokojnin, je nared za obravnavo in odločanje na seji DZ. Matični odbor je predlog potrdil brez razprave, ministrica Anja Kopač Mrak pa je uvodoma pojasnila, da se neizplačani del pokojnin na enak način vrača tistim, ki so se pritožili in tistim, ki se niso.

Minister za notranje zadeve Gregor Virant je po sestanku z varuhinjo človekovih pravic Vlasto Nussdorfer napovedal, da bodo besedilo zakona glede odškodnin izbrisanim posredovali civilnodružbenim organizacijam prihodnji teden. Upravičenci bi bili tisti, ki so si pridobili dovoljenje za stalno prebivanje ali slovensko državljanstvo, je dejal.

Slovenska podjetja so lani po ugotovitvah Ajpesa pomembno poslabšala rezultate poslovanja. Z izgubo je leto končalo 20.739 podjetij oz. 34,7 odstotka vseh. Skupaj so ta podjetja zaposlovala dobro četrtino vseh delavcev, njihova skupna čista izguba pa je znašala 2,3 milijarde evrov, kar je 39 odstotkov več kot leta 2011. S čistim dobičkom pa je leto 2012 končalo 36.269 družb oz. 60,7 odstotka vseh. Te družbe so skupaj ugotovile skoraj 2,6 milijarde evrov čistega dobička, kar je dva odstotka več kot leto prej.

Ekvilib Inštitut, nosilec certifikata Družini prijazno podjetje, je včeraj podelil certifikate 14 podjetjem. Od tega je 11 novih podjetij, ki so prejela osnovni certifikat, tri pa polni certifikat. Do sedaj se je v projekt certificiranja priključilo že prek 160 slovenskih podjetij in organizacij, ki skupaj zaposlujejo več kot 50.000 zaposlenih.

Državni svetniki so na včerajšnji seji sprejeli dopolnitev marca sprejetega sklepa o pogojih za izplačevanje plačil za opravljanje funkcije podpredsednika in člana državnega sveta. Kot so določili, podpredsedniku in članu državnega sveta pripada 500 evrov bruto na mesec za delo z volilno bazo v t. i. svetniški pisarni.(TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

Datum Predpis Status
16.5.2013 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstveni dejavnosti (ZZDej-J) (RS 14-372/2013) Začne veljati
16.5.2013 Zakon o zdravstveni dejavnosti (ZZDej) (RS 9-460/1992) Sprememba

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 16.5.2013 - 16.5.2013 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU     3 novosti   1 novost  
2. UPRAVNO PRAVO            
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO            
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV   3 novosti 1 novost      
5. JAVNE FINANCE   2 novosti     1 novost  
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI   2 novosti   2 novosti 2 novosti 1 novost
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI         4 novosti  
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA           1 novost
9. ZDRAVSTVENI SISTEM            
10. MEDNARODNI ODNOSI            
11. OBČINE            
 

Današnji uredniški izbor novih čistopisov, odločb sodišč in ostalih dokumentov na portalu Tax-Fin-Lex

Vrsta dokumenta Dokument
Čistopisi Arhiv
Čistopisi Odlok o ustanovitvi, območju in sedežu policijskih uprav v Republiki Sloveniji
Sklep o ustanovitvi Agencije za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije
Uredba o določitvi zunanje meje priobalnega zemljišča na nekaterih zemljiških parcelah ob desnem bregu Medije v občini Zagorje ob Savi
Uredba o določitvi zunanje meje priobalnega zemljišča na nekaterih zemljiških parcelah ob levem bregu Krke v Mestni občini Novo mesto
Uredba o plačah in drugih prejemkih pripadnikov Slovenske vojske pri izvajanju obveznosti, prevzetih v mednarodnih organizacijah oziroma z mednarodnimi pogodbami
Odločbe sodišč Arhiv
Odločbe Višjih sodišč VDSS sodba Pdp 620/2012 - ocena delovne uspešnosti – ocenjevanje javnih uslužbencev – pomen izrazov – postopek ocenjevanja – preizkus ocene
VSL sodba II Cp 1179/2012 - odgovornost delodajalca – nesreča pri delu – vožnja samokolnice po železniških tirih – padec pri odstranjevanju samokolnice zaradi prihajajočega vl...
VSL sodba in sklep II Cp 2146/2012 - odškodninska odgovornost države – škoda, ki jo povzročijo policisti - uporaba prisilnih sredstev policistov – prekoračitev pooblastil – nedopustno ...
VSL sodba II Cp 2593/2012 - skupno premoženje – določitev deležev na skupnem premoženju – prispevek zakonca – darilo – posebno premoženje – pomoč sorodnikov
Gradiva v obravnavi DZ Arhiv
Gradiva v obravnavi DZ Poročilo Ministrstva za finance, Urada Republike Slovenije za nadzor proračuna, o opravljenih postopkih inšpekcijskega nadzora nad porabo sredstev državnega proračuna v obdobju od julija do decembra 2012, EPA 1170-VI
Poročilo Odbora za finance in monetarno politiko k Osmemu poročilu o poroštvu Republike Slovenije in odobreni finančni pomoči Irski, Portugalski republiki in Helenski republiki, EPA 1131-VI
Ostali dokumenti Arhiv
Revija DENAR Propad zaradi davčnega inšpektorja?
Revija Odvetnik 57. obletnica Advokatske komore Makedonije
France Bučar: Temelji naše državnosti
Revija Poslovodno računovodstvo Trajanje koncesijskih razmerij v primarni zdravstveni dejavnosti - posebej v lekarniški dejavnosti - z vidika ureditve slovenskega upravnega prava in prava Evropske unije