Dnevne zakonodajne novosti / 7. september 2017
LEX-KOLEDAR
Pravni akti, ki danes začnejo ali prenehajo veljati oz. se uporabljati: 0 pravnih aktov
Zadnji uradni list v obdelavi: št. 34/2023 z dne 24.3.2023
TEMA DNEVA
Krizno upravljanje in vodenje v zakonu o vladi
Tema dneva

Odbor DZ za notranje zadeve je podprl spremembe zakona o vladi, ki natančneje določajo sistem kriznega upravljanja in vodenja. Z njimi naj bi v primerih obsežnejših nesreč in katastrof izboljšali koordinacijo dela med posameznimi službami. Po besedah državnega sekretarja na ministrstvu za obrambo Miloša Bizjaka so pretekle raziskave in izkušnje pokazale pomanjkljivosti pri sistemu kriznega upravljanja. Zakon je po njegovih besedah šele prvi korak, saj bodo sledili podzakonski akti vlade. Parlamentarna zakonodajno-pravna služba je sicer imela številne pripombe na predlog. Menijo, da bi vsebina sprememb bolj sodila v podzakonski akt, poleg tega pa je lahko predlog zaradi posega zakonodajalca z vidika načela delitve oblasti tudi ustavno sporen.

Inšpekcija dela in urejanje trga dela
Odbor DZ za delo, družino, socialne zadeve in invalide je podprl predloga novel zakonov o inšpekciji dela in o urejanju trga dela. V razpravi je bilo sicer slišati opozorila, da novela zakona o inšpekciji dela pozablja na agencijske delavce. Glede predloga novele zakona o urejanju trga dela pa je bilo največ kritik slišati na račun višine sankcij. Novela bo namreč predvidoma določila, da se mora delavec ob odpovedi na zavod za zaposlovanje prijaviti v treh delovnih dneh, sicer bo upravičen do nižjega denarnega nadomestila. Na ministrstvu so zagotovili, da bo delodajalec delavca dolžan obvestiti o vseh njegovih obveznostih in da so poskrbeli za dovolj varovalk, da delavec ne bo nenamerno storil kršitve.

Nova dajatev za motorna vozila
Odbor DZ za infrastrukturo, okolje in prostor je v drugi obravnavi podprl vladni predlog zakona o dajatvah za motorna vozila, ki na podlagi priporočil računskega sodišča prinaša tudi novo dajatev za odjavljena vozila. Plačilo dajatve ne bo potrebno, če bo lastnik odjavljenega vozila poskrbel za njegovo razgradnjo. Podporo odbora je dobil tudi predlog novele zakona o pravilih cestnega prometa, ki je prišel iz vrst opozicijske NSi. Ta novela zakona voznikom na avtocesti, ki se ob prometni nesreči umikajo intervencijskim vozilom, dovoli umik na odstavni pas. Drugo obravnavo vladnega paketa gradbenegaprostorskega in arhitekturnega zakona pa je parlamentarni odbor na predlog koalicije prestavil.

Samoplačniško zdravljenje naj plača ZZZS
Delovno in socialno sodišče v Ljubljani je presodilo v prid zavarovanca, ki je tožil Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS). Odločilo je, da mu mora ZZZS povrniti stroške samoplačniškega zdravljenja v Sloveniji, torej pri zasebniku, ki z ZZZS nima pogodbe, poročajo Finance. Prvostopenjska sodba, ki opozarja na pravno praznino, neskladja z ustavo in diskriminacijo v slovenskih predpisih, je po pisanju Financ precedenčna in povsem drugačna od dosedanje prakse ZZZS. Zavod se bo na sodbo pritožil. Glede na slovensko zakonodajo, določbe evropske direktive o čezmejnem zdravljenju in tudi dosedanjo sodno prakso pričakujejo, da bodo uspešni.

Reorganizacija centrov za socialno delo
Odbor za delo, družino, socialne zadeve in invalide je za odločanje na seji državnega zbora pripravil predlog novele zakona o socialnem varstvu, ki prinaša reorganizacijo centrov za socialno delo. Ker je zakon v DZ že uspešno prestal prvo branje, tokrat širše razprave o predlogu ni bilo, so pa vnesli nekaj dopolnil koalicije. Ministrica za socialne zadeve Anja Kopač Mrak je uvodoma pojasnila, da je po predlogu novele zakona reorganizacije predvidenih 16 območnih centrov za socialno delo, v katere bi se spojilo več zdajšnjih centrov. Centralizirajo se administrativne in splošne službe, strokovno delo pa ostaja na obstoječih enotah.

Podpora noveli zakona o vrtcih
Odbor DZ za izobraževanje je odložil odločitev o financiranju zasebnih šol, je pa le z enim glasom proti podprl vladni predlog novele zakona o vrtcih. Ta med drugim uvaja brezplačne krajše programe in določa preimenovanje sedanjih pomočnikov vzgojitelja. Slednjim bodo namreč priznane dodatne naloge in s tem višje plače. Sprememba zakona omogoča tudi organiziranje oddelkov javnega vrtca pri visokošolskih zavodih, ki izvajajo študijski program predšolske vzgoje, pa tudi v prostorih gospodarske družbe. Novela predvideva poenostavljen postopek za znižano plačilo vrtca in daje več avtonomije občinam pri določitvi roka za vključevanje otrok v vrtec.(TFL)