13. marec 2014
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

Brez imunitete za sovražni govor

Skupina 40 poslancev s prvopodpisano Majo Dimitrovski (PS) je v državni zbor vložila pobudo za spremembo ustave, po kateri bi omejili poslansko imuniteto za kazensko odgovornost za besede, ki jih poslanci izrečejo na sejah državnega zbora ali njegovih delovnih teles. Kot so prepričani predlagatelji spremembe, sovražni govor ni opravičljiv pod krinko svobode govora.

Državni svet bo na današnji izredni seji odločal o predlogu skupine svetnikov za odložilni veto na novelo zakona o dostopu do informacij javnega značaja, ki je bila sprejeta 6. marca. Predlagatelji menijo, da bi morali biti javno razkriti tudi podatki o slabih posojilih, ki niso bila prenesena na Družbo za upravljanje terjatev bank. DUTB bo morala z uveljavitvijo novele zakona objaviti podatke o posojilih, ki so bila iz bank v prevladujoči lasti države prenesena nanjo. Gre za posojila, razvrščena v razreda D in E, torej tista, ki zamujajo več kot 90 dni.

Odbor državnega zbora za kmetijstvo in okolje je šel skozi drugo obravnavo predloga novele zakona o kmetijstvu. Z novelo se po besedah resornega ministra Dejana Židana dela korak naprej pri varstvu potrošnikov. Zaradi boljšega nadzora ista oseba ne bo mogla biti hkrati kmet in pravna oseba, novela pa prinaša tudi varuha odnosov v verigi preskrbe s hrano.

Odbor DZ za pravosodje je za obravnavo na plenarnem zasedanju pripravil predlog novele zakona o odvzemu premoženja nezakonitega izvora, s katero se odpravlja nekaj pomanjkljivosti veljavnega zakona. Ena od novosti je oblikovanje finančne preiskovalne skupine, v razpravi pa je bilo slišati predvsem opozorila, da zakon doslej še ni dal rezultatov.

Članice EU so včeraj potrdile nova pravila za delovanje evropskega solidarnostnega sklada, ki omogočajo hitrejšo pomoč v primeru vremenskih ujm in drugih naravnih nesreč, tudi do 50 milijonov evrov predplačila za najnujnejše potrebe. Postopek sprejemanja novih pravil sicer še ni končan, a naj bi bil kmalu.

Dobitnik najvišjega državnega priznanja za poslovno odličnost za minulo leto je podjetje Odelo Slovenija iz Prebolda. Priznanje je na včerajšnji slovesnosti na Brdu pri Kranju podelil predsednik državnega zbora Janko Veber, ki je vesel, da se v zadnjem času med slovenskimi organizacijami kaže večje zanimanje za vpeljavo modelov odličnosti.(TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

Datum Predpis Status
Danes v tej rubriki ni novosti.

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 13.3.2014 - 13.3.2014 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU     3 novosti 1 novost   3 novosti
2. UPRAVNO PRAVO     1 novost   2 novosti 1 novost
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO           1 novost
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV         3 novosti 1 novost
5. JAVNE FINANCE   1 novost   2 novosti 1 novost 1 novost
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI   3 novosti     1 novost 1 novost
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI         2 novosti  
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA            
9. ZDRAVSTVENI SISTEM   1 novost       1 novost
10. MEDNARODNI ODNOSI            
11. OBČINE