28. avgust 2013
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

Napoved vrst v lekarnah

Pred uvedbo terapevtskih skupin zdravil v Lekarniški zbornici Slovenije opozarjajo, da bo to precej obremenilo lekarniške farmacevte, v lekarnah pa povzročilo kar nekaj gneče. Obenem svarijo tudi pred drugimi posledicami predvidenih rešitev, ki se bodo začele uvajati z oktobrom in bodo po njihovem poslabšale oskrbo pacientov z zdravili.

Evropski urad za boj proti prevaram (Olaf) je začel preiskavo domnevnih nepravilnosti pri izvajanju Evropskega potrošniškega centra (EPC) v Sloveniji. Prijavo je vložil Zavod PIP, kjer ocenjujejo, da so se potrdile konkretne kršitve zakonodaje v zvezi z izborom in sofinanciranjem Zveze potrošnikov Slovenije kot gostiteljske organizacije EPC. Na Zavodu PIP so vložili prijavo na Olaf zato, ker so prepričani, da je bila Zveza potrošnikov Slovenije (ZPS) neupravičeno izbrana in sofinancirana za izvajanje dejavnosti Evropskega potrošniškega centra v Sloveniji.

Na pobudo mariborskega župana Andreja Fištravca je Zavod za zaposlovanje program javnih del odprl tudi za brezposelne zaradi propada podjetij. Odslej se tako lahko v javna dela ne glede na trajanje brezposelnosti vključijo tudi starejši ali nižje izobraženi, ki so izgubili delo zaradi stečaja, prisilne poravnave ali likvidacije podjetja.

Inšpektorji bodo oktobra začeli nadzorovati in v primeru nespoštovanja zakonodaje kaznovati z globami tiste upravljavce slovenskih spletnih strani, ki ne bodo spoštovali letos uveljavljenih novih pravil glede piškotkov. Pri informacijskem pooblaščencu se sicer zavedajo, da nova pravila glede piškotkov pomenijo veliko spremembo za upravljavce spletnih strani, zato za zdaj kljub zabeleženim kršitvam še ne kaznujejo z globami.

Delničarji hrvaške trgovske družbe Konzum so na včerajšnji skupščini odločili, da bodo delnice družbe umaknili z zagrebške borze, so objavili na spletni strani družbe. Od delničarjev, ki bodo tej odločitvi nasprotovali, nameravajo odkupiti delnice ob pravičnem nadomestilu. Konzum bo v prihodnje ponujal tudi poštne storitve.

Kitajska je včeraj kot zadnja članica skupine 20 najpomembnejših svetovnih gospodarstev (G20) podpisala mednarodni sporazum o pomoči pri spopadu z davčnimi utajami. Skladno s sporazumom se bo vključila v avtomatično izmenjavo informacij, so sporočili iz Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD).(TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

Datum Predpis Status
Danes v tej rubriki ni novosti.

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 28.8.2013 - 28.8.2013 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU         4 novosti  
2. UPRAVNO PRAVO         1 novost  
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO            
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV   1 novost 1 novost   1 novost  
5. JAVNE FINANCE   1 novost 2 novosti      
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI   2 novosti     14 novosti  
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI         12 novosti 1 novost
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA         1 novost  
9. ZDRAVSTVENI SISTEM            
10. MEDNARODNI ODNOSI     1 novost   6 novosti  
11. OBČINE            
 

Današnji uredniški izbor novih čistopisov, odločb sodišč in ostalih dokumentov na portalu Tax-Fin-Lex

Vrsta dokumenta Dokument
Čistopisi Arhiv
Čistopisi Obvestilo o odobritvi sheme pomoči po Uredbi o načinu izplačevanja in merilih za izračun nadomestila za zmanjšanje dohodka iz kmetijske dejavnosti zaradi prilagoditve ukrepom vodovarstvenega režima
Pravilnik o vozilih s prednostjo in vozilih za spremstvo
Pravilnik o vzpostavitvi okvira za določanje zahtev za okoljsko primerno zasnovo proizvodov, povezanih z energijo
Uredba o državnem prostorskem načrtu za območje hidroelektrarne Mokrice
Uredba o načrtu razporeditve radiofrekvenčnih pasov
Odločbe sodišč Arhiv
Odločbe Vrhovnega sodišča Sodba VIII Ips 180/2012 - starostna pokojnina – sorazmerni del pokojnine – pravica do sorazmernega dela pokojnine po mednarodnem sporazumu – mednarodni sporazum o soci...
Sodba X Ips 63/2012 - dovoljena revizija – pomembno pravno vprašanje - davek od dobička pravnih oseb – pokrivanje davčne izgube – izguba pravice do pokrivanja davčne...
Odločbe Evropskega sodišča Sodba Sodišča (četrti senat) z dne 18. julija 2013. Fiscale eenheid PPG Holdings BV cs te Hoogezand proti Inspecteur van de Belastingdienst/Noord/kantoor Groningen. Predlog za sprejetje predhodne odločbe: Gerechtshof te Leeuwarden - Nizozemska. Davek na dodano vrednost - Šesta direktiva 77/388/EGS - Člena 17 in 13(B)(d), točka 6 - Oprostitve - Odbitek vstopnega davka - Pokojninski sklad - Pojem ‚upravljanje posebnih investicijskih skladov‘. Zadeva C-26/12.
Odločbe Višjih sodišč VSL sodba I Cpg 311/2012 - upravnik kot zastopnik – posel izrednega upravljanja – aktivna legitimacija upravnika - poslovodstvo brez naročila – prenehanje pogodbe o upravljanju
VSL sodba II Cp 3633/2012 - odškodninska odgovornost države – protipravnost ravnanja sodišča – hišna preiskava – zaseg predmetov v kazenskem postopku – presoja ustavnosti zako...
Gradiva v obravnavi DZ Arhiv
Gradiva v obravnavi DZ Predlog Zakona o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti iz tretjega okvirnega kredita, ki ga najame Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad, pri Evropski investicijski banki za financiranje okoljskih projektov (ZPOKFOP), redni postopek, EPA 1355-VI
Predlog Zakona o ratifikaciji Protokola h Konvenciji o pogodbi za mednarodni cestni prevoz blaga (MPMCPB), EPA 1358-VI
Ostali dokumenti Arhiv
Revija DENAR Poročanje o trgovanju z nepremičninami