27. oktober 2011
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

Nadzorniki vpeti v politiko

Na predstavitvi 13. Poslovne konference Portorož, ki je potekala na Ekonomski fakulteti v Ljubljani, je dr. Janez Prašnikar, programski vodja dogodka, predstavil osrednjo temo »Ali globalno vladanje ali nacionalna država«.
Dr. Prašnikar bo na 13. Poslovni konferenci Portorož predstavil rezultate raziskave o povezanosti med politično pripadnostjo in članstvom v nadzornih svetih v obdobju od 1995 do 2010.

Med 5.781 člani nadzornih svetov v Sloveniji je 913 članov vsaj v 2 nadzornih svetih. Med temi je kar 44 odstotkov povezanih z eno izmed političnih strank. Dr. Prašnikar je povedal, da so bili člani nadzornih svetov, ki so bili politično aktivni, manj učinkoviti.

„Ta raziskava bo dobra osnova za osrednjo okroglo mizo z gospodarstveniki, ki bo potekala v sklepnem delu Poslovne konference Portorož z naslovom Ali znamo voditi naše gospodarstvo“ je še poudaril dr. Prašnikar. Drugi dan konference bo namenjen mikroekonomski situaciji, predvsem aktualnemu stanju slovenskega gospodarskega in finančnega sektorja.

Voditelji 27 članic EU so v Bruslju dosegli dogovor o dokapitalizaciji bank, je sporočilo poljsko predsedstvo. Banke bodo morale imeti po 30. juniju 2012 devet odstotkov najbolj kakovostnega kapitala v zaščito pred šoki. Ta ureditev bo začasna. Poljski premier Donald Tusk, čigar država v drugi polovici leta predseduje EU, je razpravo o dokapitalizaciji bank opisal kot "vročo" in "čustveno". Vrh območja evra je pripravljen na večkratno krepitev posojilne sposobnosti začasnega sklada za zaščito evra s ciljem preprečitve širjenja dolžniške krize, a številke ne bo opredelil, pravijo viri pri EU. O podrobnostih, vključno s številko, naj bi se namreč dogovorili finančni ministri EU na novembrskem zasedanju.
Belgijski premier Yves Leterme je sicer ob prihodu na zasedanje v Bruslju dejal, da bi morala posojilna sposobnost sklada znašati precej več kot 1000 milijard evrov. Začasni mehanizem za zagotavljanje stabilnosti evra (EFSF) ima sedaj za 440 milijard evrov efektivne posojilne zmožnosti in za 780 milijard evrov kapitala. Voditelji držav evra se pogovarjajo o načinih krepitve njegove posojilne sposobnosti, tako da ne bi bilo treba povečati poroštev članic območja s skupno evropsko valuto.

S slovesnostjo v Cankarjevem domu se je končal letošnji Dnevnikov izbor za zlato gazelo 2011. Kipec zlate gazele je prejelo podjetje KLS Ljubno, ki se ukvarja z razvojem in proizvodnjo zobatih obročev vztrajnikov za avtomobilske motorje. Srebrna gazela je postal XLAB, bronasta pa GMT. Komisija, ki je izbrala nagrajence, je v obrazložitvi zapisala, da savinjsko-zasavska gazela KLS Ljubno kar 83-odstotkov izdelkov izvozi, z zobatimi obroči pa podjetje dosega kar 40 odstotkov evropskega in 12 odstotkov globalnega trga, so sporočili z Dnevnika. Potem ko se je podjetje ob osamosvojitvi soočilo s 94-odstotno izgubo trga, je KLS ne le preživel, temveč postal eden najpomembnejših dobaviteljev avtomobilske industrije v svetovnem merilu, poroča STA. (TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

Datum Predpis Status
27.10.2011 Pravilnik o načinu izdaje dovoljenja za prebivanje ter načinu zajemanja prstnih odtisov (RS 35-1758/2011) Se preneha uporabljati
27.10.2011 Pravilnik o načinu izdaje dovoljenja za prebivanje, načinu zajemanja prstnih odtisov in načinu označitve prenehanja dovoljenja za prebivanje (RS 85-3608/2011) Začne veljati
27.10.2011 Zakon o tujcih (ZTuj-1) (RS 61-2912/1999) Preneha veljati
27.10.2011 Zakon o tujcih (ZTuj-2) (RS 50-2360/2011) Sprememba

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 27.10.2011 - 27.10.2011 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU     2 novosti   3 novosti 1 novost
2. UPRAVNO PRAVO            
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO     7 novosti      
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV     3 novosti   1 novost 1 novost
5. JAVNE FINANCE     1 novost   3 novosti  
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI       2 novosti 3 novosti  
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI       1 novost 3 novosti  
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA     1 novost     1 novost
9. ZDRAVSTVENI SISTEM            
10. MEDNARODNI ODNOSI            
11. OBČINE            
 

Današnji uredniški izbor novih čistopisov, odločb sodišč in ostalih dokumentov na portalu Tax-Fin-Lex

Vrsta dokumenta Dokument
Čistopisi Arhiv
Čistopisi Odločba o ugotovitvi, da prvi odstavek 102. člena in 103. člen Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ter četrti odstavek 40. člena Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov niso v neskladju z Ustavo
Pravilnik o izvajanju Zakona o detektivski dejavnosti
Pravilnik o obrazcih za priglasitev ugotavljanja davčne osnove od dohodka iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti na podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov oziroma dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov
Sklep o imenovanju članov Sveta Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji
Sklep o ravnanju s tajnimi podatki v Državnem svetu Republike Slovenije (SkRTP)
Zakon o bančništvu (ZBan-1)
Odločbe sodišč Arhiv
Odločbe Vrhovnega sodišča Sodba VIII Ips 276/2009 - nova odmera pokojnine – mednarodni sporazum - sporazum o socialnem zavarovanju – poseg v pridobljene pravice – neenakoprav...
Sodba I Up 1092/99 - nadzor kakovosti zdravil - izredni strokovni nadzor - program o strokovnem nadzoru
Odločbe Upravnega sodišča sodba in sklep I U 1809/2010 - okoljevarstveno soglasje – obnova upravnega postopka stranski udeleženec – predlaganje dokazov – previdnostno načelo...
Gradiva v obravnavi DZ Arhiv
Gradiva v obravnavi DZ Poročilo Odbora za zunanjo politiko k Predlogu zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Kosovo o sprejemu oseb, katerih prebivanje je nezakonito, in Protokola med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Kosovo o izvajanju Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Kosovo o sprejemu oseb, katerih prebivanje je nezakonito (BXKSOPN), EPA 1743-V
Predlog Zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju, EPA 2224-V