Dnevne zakonodajne novosti / 12. december 2019
LEX-KOLEDAR
Pravni akti, ki danes začnejo ali prenehajo veljati oz. se uporabljati: 1 pravni akt
Zadnji uradni list v obdelavi: št. 108/2022 z dne 12.8.2022
TEMA DNEVA
Negativen udarec za tožbo Slovenije proti Hrvaški
Tema dneva

Generalni pravobranilec Priit Pikamäe je včeraj Sodišču EU predlagal, naj se izreče za nepristojno za preučitev tožbe, ki jo je vložila Slovenija proti Hrvaški v povezavi z arbitražo. Mednarodno pravo zavezuje EU v natančno določenih primerih, razmejitev državnega ozemlja pa ne spada na področje pristojnosti unije in torej Sodišča EU, je izpostavil. Medtem ko so Hrvati zadovoljni, so v Sloveniji nad mnenjem razočarani, a poudarjajo, da ni obvezno za sodišče in da to ne pomeni, da Hrvaški ni treba implementirati arbitražne razsodbe.(več)

Politični vrh o volilni zakonodaji, uvedbi pokrajin in podnebni politiki
Vrh slovenske politike je včeraj spregovoril tudi o uvedbi pokrajin, podnebni politiki in spremembah volilne zakonodaje. Po besedah predsednika republike Boruta Pahorja bodo pozvali vodje poslanskih skupin, ki podpirajo ukinitev volilnih okrajev in uvedbo prednostnega glasu, da januarja predlog dokončno uskladijo in zanj začnejo zbirati podpise.(več)

Mnenja o ukinitvi zastaralnih rokov za spolne delikte deljena
Niti med nevladniki, ki delajo z žrtvami spolnih deliktov, ni enotnega mnenja o tem, ali bi bila ukinitev zastaralnih rokov za te delikte dobra. Opozarjajo pa, da je obravnava žrtev neprimerna. To je pokazala včerajšnja javna predstavitev mnenj v DZ o predlogu spremembe kazenskega zakonika, s katero poslanci NSi predlagajo ukinitev zastaralnih rokov.(več)

Za večjo transparentnost pri kadrovanju v državnih podjetjih
Politika se apetitom po političnem kadrovanju v družbah v državni lasti ne more upreti, se pa stvari v zadnjem času po mnenju govorcev na okrogli mizi vendarle izboljšujejo. Pozvali so k večji transparentnosti, predsednik KPK Boris Štefanec pa je dodal, da se je o temi potrebno pogovarjati in stremeti k izboljšanju praks na tem področju.(več)

Sistemski problem pri zaposlovanju na Sovi
Knovs zaznava sistemski problem pri zaposlovanju na Sovi, saj agencija zaposluje posameznike, preden ti izpolnjujejo formalne pogoje, so zapisali v sporočilu za javnost po torkovi seji. Glede pristojnosti nadzora nad kadrovanjem na Sovi ostajajo vsaksebi, spor o pristojnosti pa je očitno nastal tudi z ministrstvom za notranje zadeve.(več)

Mol pri izvajanju javno-zasebnih partnerstev delno učinkovit
Mestna občina Ljubljana (Mol) je bila pri izvajanju projektov javno-zasebnega partnerstva delno učinkovita, je v reviziji ugotovilo računsko sodišče. Molu je podalo več priporočil za izboljšanje učinkovitosti poslovanja, ni pa zahtevalo predložitve odzivnega poročila, saj je občina že sprejela popravljalne ukrepe.(več)

Opozorila o odmiku od trajnostnega razvoja energetike
Društvo jedrskih strokovnjakov Slovenije je na predstavitvi osnutka nacionalnega energetskega in podnebnega načrta opozorilo, da je glavni cilj razogljičenja v osnutku dober, vendar predlagani ukrepi temu ne sledijo oz. degradirajo ključne stebre trajnostne energetike. Predlaga namreč izgradnjo termoelektrarn na fosilna goriva - zemeljski plin.(več)

Evropska komisija razgrnila zeleni dogovor
Nova Evropska komisija je predstavila zeleni dogovor, s katerim naj bi Evropa do leta 2050 postala prva podnebno nevtralna celina. Ključen del projekta je sklad za pravičen prehod v brezogljično družbo. Minister za okolje in prostor Simon Zajc je pozdravil predstavljeni dogovor, in poudarek na pravičnem prehodu, saj bo to zelo pomembno tudi za slovenske premogovniške regije.(več)