Dnevne zakonodajne novosti / 29. november 2021
LEX-KOLEDAR
Pravni akti, ki danes začnejo ali prenehajo veljati oz. se uporabljati: 0 pravnih aktov
Zadnji uradni list v obdelavi: št. 108/2022 z dne 12.8.2022
TEMA DNEVA
Novela zakona o upravnem sporu prinaša spremembo sestave sodišča
Tema dneva

Ministrstvo za pravosodje je v predlogu novele zakona o upravnem sporu kot eno najpomembnejših novosti določilo spremembo sestave sodišča, saj bi senatno sojenje kot primarno obliko odločanja nadomestili z odločanjem po sodniku posamezniku. Lahko pa sodišče sodi tudi v senatu, če tako določa zakon ali če tako odloči predsednik sodišča na predlog sodnika, ki mu je zadeva dodeljena v reševanje. Predlog med drugim uvaja tudi novost glede obveznosti izvedbe glavne obravnave, delno spremenjena je določba glede volilnih sporov.(več)

Območje sejemske dejavnosti na odprtih površinah bo moralo biti ograjeno
Vlada je v petek na dopisni seji nekoliko spremenila odlok o ukrepih za obvladovanje covida-19. Med drugim je ob odpiranju adventnih sejmov določila pogoje za sejemsko dejavnost. Območje sejemske dejavnosti (premične stojnice v nizu ali skupini) na odprtih površinah mora biti ograjeno in imeti ločena vhod in izhod.(več)

Karantena za tiste, ki prihajajo v državo z območij z omikronom
Vlada je na dopisni seji tudi dopolnila odlok o določitvi pogojev vstopa v Slovenijo. Zaradi pojava nove različice koronavirusa je določila obvezno karanteno za tiste, ki prihajajo z območij z različico B.1.1.529, poimenovano omikron. Osebe, ki so se zadrževale na ogroženih območjih 14 dni pred uveljavitvijo odloka, morajo o tem obvestiti številko 113.(več)

Vlada namerava podaljšati tudi veljavnost letošnjih bonov
Vlada namerava podaljšati tudi veljavnost letošnjih bonov, ki jih lahko državljani unovčijo v gostinstvu, turizmu, športu in kulturi, je razvidno iz gradiva v vladni obravnavi. Enako kot lanski turistični boni naj bi tudi letošnji veljali do 30. junija 2022.(več)

Odbor DZ zavrnil predlog za višje denarno nadomestilo za primer brezposelnosti
Odbor DZ za delo, družino, socialne zadeve in invalide je v petek zavrnil s strani Levice predlagano zakonsko podlago za višje denarno nadomestilo za primer brezposelnosti na raven minimalnih življenjskih stroškov oz. na raven minimalne plače. Je pa podprl vladni predlog za izplačilo neizplačanega nadomestila za invalidnost.(več)

V javni obravnavi spremembe zakona o vrednotenju in priznavanju izobraževanja
Na ministrstvu za izobraževanje so pripravili predlog sprememb zakona o vrednotenju in priznavanju izobraževanja, ki je v javni obravnavi do 23. decembra. Predlog med drugim ureja del postopka vrednotenja izobraževanja v primerih oseb s priznano mednarodno zaščito in prosilcev zanjo, ki zaradi višje sile ne morejo predložiti celotne dokumentacije.(več)

DZ na delovnih telesih tudi o spremembah sestave svetov vzgojno-izobraževalnih zavodov
V DZ bo ta teden zasedalo več delovnih teles. Danes delo nadaljuje komisija, ki na zahtevo koalicije preiskuje nabave zaščitne opreme. Na odboru za obrambo bodo razpravljali o možnosti posvetovalnega referenduma o resoluciji razvoja Slovenske vojske, na odboru za izobraževanje pa o spremembah sestave svetov vrtcev in šol.(več)

Sodišče prikimalo voznikom avtobusov glede plačevanja prispevkov za poklicno zavarovanje
Ljubljansko delovno in socialno sodišče je v sporih sindikata voznikov avtobusov s podjetjema Arriva in Nomago glede plačevanja prispevkov za poklicno zavarovanje obakrat prikimalo prvemu. V sindikatu so kritični do pristojnih državnih organov, ki delodajalcev ne sankcionirajo. Napovedujejo, da bodo tožbene zahtevke vlagali tudi v prihodnje.(več)

Vrhovno sodišče razveljavilo sodbo v zadevi Balkanski bojevnik, Tošić na prostost
Vrhovno sodišče je razveljavilo sodbo v zadevi Balkanski bojevnik in zadevo vrnilo sodišču prve stopnje v novo sojenje, so poročanje POP TV za STA potrdili na vrhovnem sodišču. Na podlagi 423. člena zakona o kazenskem postopku je sodišče prekinilo prestajanje zaporne kazni za obsojence v tej zadevi, med drugim za prvoobtoženega Dragana Tošića.(več)

Pričakovati je zaključek sojenja za trikratni umor v Gerečji vasi
Na ptujskem okrožnem sodišču je ta teden pričakovati zaključek sojenja Silvu Drevenšku, obtoženemu umora zunajzakonske partnerice in njenih staršev, saj so na današnjem naroku napovedane zaključne besede. Na ljubljanskem okrajnem sodišču pa se bo odvil narok v tožbi podjetnika Joca Pečečnika zoper poslanko Levice Natašo Sukič.(več)

Novo na portalu Tax-Fin-lex
Današnji uredniški izbor novih čistopisov, odločb sodišč in ostalih dokumentov na portalu Tax-Fin-Lex
Čistopisi
Sklep o uporabi Smernic o dejanskih okoliščinah, ki predstavljajo stvarno grožnjo za finančno stabilnost, in elementih, povezanih z učinkovitostjo instrumenta prodaje poslovanja, v skladu s členom 39(4) Direktive 2014/59/EU
Sklep o uporabi Smernic o minimalnem seznamu storitev ali prostorov, ki so potrebni, da se prejemniku omogoči upravljanje nanj prenesenih poslovnih dejavnosti, v skladu s členom 65(5) Direktive 2014/59/EU
Sklep o uporabi Smernic o tržnih sporočilih v skladu z uredbo o čezmejni distribuciji skladov
Sklep o uporabi Smernic o ugotavljanju, kdaj bi likvidacija sredstev ali obveznosti v okviru običajnih insolvenčnih postopkov lahko negativno vplivala na enega ali več finančnih trgov, v skladu s členom 42(14) Direktive 2014/59/EU
Sklep o zdravstvenih stanjih in drugih pogojih za upravičenost do medicinskih pripomočkov iz obveznega zdravstvenega zavarovanja
Odločbe sodišč
VSRS Sklep II Ips 90/2021 - zahteva za varstvo zakonitosti - zapuščinski postopek - sporazum o delitvi zapuščine (dedni dogovor) - odpoved dediščini - odpoved dedovanju - mlad...
VSM Sklep II Kp 18236/2019 - kaznivo dejanje poslovne goljufije - preslepitev - absolutna bistvena kršitev določb kazenskega postopka - nejasni in pomanjkljivi razlogi o odloči...
Gradiva v obravnavi DZ
Zahteva za sklic izredne seje Državnega zbora s točko dnevnega reda "Priporočilo v zvezi s preprečitvijo dviga oskrbnin za starostnike v domovih za starejše občane", EPA 2301-VIII
Predlog zakona o dopolnitvah Zakona o visokem šolstvu (ZViS-M), skrajšani postopek, EPA 2304-VIII
Ostali dokumenti
Ločeno evidentiranje dejavnosti kot orodje zagotavljanja namenskosti porabe javnih sredstev za nadomeščanje škode, ki je posledica epidemije