20. julij 2016
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

Razdelitev bančnega bremena skladna s pravom EU

Sodba Sodišča EU glede sanacije slovenskih bank konec leta 2013 je korak na poti do dokončne odločitve, ali je bil izbris njihovih delničarjev in podrejenih upnikov ustaven ali ne. Sodišče je namreč včeraj slovenskemu ustavnemu sodišču odgovorilo na sedem vprašanj, ki jih to želi pred dokončnim odločanjem. Sodišče EU je presodilo, da je sporočilo Evropske komisije o državnih pomočeh v bančnem sektorju iz avgusta 2013 veljavno. To pomeni, da porazdelitev bremen med delničarji in podrejenimi upniki za odobritev državne pomoči bankam ne krši prava EU.

Na ministrstvu za finance so sodbo pozdravili. Sodišče EU je po njihovi oceni potrdilo, da so bili tedanji ukrepi skladni s pravom EU. Tadej Kotnik, prvopodpisani pod zahtevo za ustavno presojo zakona o bančništvu, pa je medtem izpostavil, da sporočila Evropske komisije o bančništvu niso zavezujoč pravni vir. Torej je jasno, da morebitna tožba Evropske komisije proti Sloveniji ne bi mogla uspeti, je zapisal na spletni strani Financ. Mali delničarji so tako s sodbo zadovoljni. Odvetnik razlaščencev Miha Kunič pričakuje, da bo ustavno sodišče, ki naj bi o primeru razsodilo v zgodnji jeseni, imelo relativno lahko nalogo.

Več slovenskih državljanov je prejelo kazni skupaj z visokimi stroški opominov za domnevno neplačane parkirnine na Hrvaškem. Zaradi domnevno neupravičenega pridobivanja osebnih podatkov za potrebe izterjav glob in neplačanih parkirnin so se prizadeti obrnili tudi na Informacijskega pooblaščenca, ki je uvedel postopek inšpekcijskega nadzora. Izsledki inšpekcijskega postopka sicer na sam izvršilni oz. prekrškovni postopek ne bodo imeli vpliva. To pomeni, da morajo prejemniki predlogov za izvršbo še vedno uveljavljati svoje pravice s pravnimi sredstvi v postopkih pred hrvaškimi notarji, to je z ugovori, pritožbami ipd.

Koncesijo za opravljanje iger na srečo v igralnicah bodo lahko po novem dobile tudi družbe s sedežem v tujini, je razvidno iz predloga novele zakona o igrah na srečo. Spremembe se obetajo tudi pri lastniški sestavi igralniških družb. Glavne rešitve dolgo pričakovanega predloga novele so povezane z ugotovitvami Evropske komisije glede obstoječe pravne ureditve prirejanja iger na srečo. Slovenska zakonodaja namreč ni popolnoma usklajena s pravnim redom EU.

Slovenija je zabeležila 1,2-odstotni primanjkljaj pri prenosu EU zakonodaje. Primanjkljaj je od maja 2013 višji od ciljnega enoodstotnega, a je Slovenija med 13 članicami, ki so izboljšale prejšnji rezultat. Slovenija je članica s tretjim najvišjim primanjkljajem, a sodi med peterico, ki so najbolj zmanjšale zaostanek. Tako kaže najnovejše letno poročilo o spremljanju uporabe prava EU. Kot so sporočili iz Bruslja, sta v Sloveniji najbolj problematični področji okolje in promet.

Okrožno sodišče v Ljubljani mora še danes ponovno odločiti o priporu Milka Noviča, potem ko je ustavno sodišče razveljavilo odločitvi okrožnega in višjega sodišča v Ljubljani glede pripora in zadevo poslalo v ponovno odločanje. Novič, ki je obtožen umora direktorja Kemijskega inštituta Janka Jamnika, v tem času ostaja v priporu.(TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

Datum Predpis Status
Danes v tej rubriki ni novosti.

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 20.7.2016 - 20.7.2016 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU   4 novosti 1 novost   1 novost  
2. UPRAVNO PRAVO            
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO            
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV   2 novosti   1 novost 2 novosti 5 novosti
5. JAVNE FINANCE   5 novosti   1 novost    
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI   8 novosti   2 novosti 3 novosti 1 novost
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI   2 novosti   1 novost 2 novosti 1 novost
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA            
9. ZDRAVSTVENI SISTEM            
10. MEDNARODNI ODNOSI         2 novosti  
11. OBČINE            
 

Današnji uredniški izbor novih čistopisov, odločb sodišč in ostalih dokumentov na portalu Tax-Fin-Lex

Vrsta dokumenta Dokument
Čistopisi Arhiv
Čistopisi Pravilnik o identifikaciji in registraciji goveda
Pravilnik o izpolnjevanju enotne upravne listine, elektronskem poslovanju s Finančno upravo Republike Slovenije in o drugih obrazcih, ki se uporabljajo pri izvajanju carinskih formalnosti
Pravilnik o pooblaščenih izvedencih za sevalno in jedrsko varnost
Pravilnik o usposabljanju s področja carinske zakonodaje
Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Muzej za arhitekturo in oblikovanje
Odločbe sodišč Arhiv
Odločbe Upravnega sodišča UPRS sodba I U 146/2015, enako tudi I U 94/2015... - prevzem – usklajeno delovanje – doseganje prevzemnega praga – uporaba prevzemne zakonodaje – časovni trenutek za presojo izpolnjevanja meril pri dr...
UPRS sodba I U 1182/2015 - najemnik denacionaliziranega stanovanja – stanovanjska enota – stanovanje – pravice najemnika denacionaliziranega stanovanja – izplačilo nepovratni...
UPRS sodba I U 1186/2015 - imenovanje institucije za izdajanje poročil o preizkusu igralnih naprav – obnova postopka – predlog za obnovo postopka – obnovitveni razlog
Gradiva v obravnavi DZ Arhiv
Gradiva v obravnavi DZ Poročilo o izvajanju Resolucije o nacionalnem programu varnosti cestnega prometa za leto 2015, EPA 1384-VII
Poročilo o izvajanju Nacionalnega programa izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji za leto 2015 (41. člen), EPA 1383-VII
Ostali dokumenti Arhiv
Revija Odvetnik Minervina sova (8. del): Razlaga pravnih precedensov in sodb Evropskega sodišča za človekove pravice