3. maj 2016
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

Brglez zavrnil zbiranje podpisov

Predsednik državnega zbora Milan Brglez ne bo določil roka za zbiranje podpisov v podporo zahtevam za razpis referendumov, ki jih je 25. aprila vložil Sindikat delavcev migrantov Slovenije (SDMS). Tako se je odločil, da bi zavaroval pravico do zakonodajnega referenduma in v skladu z načelom pravne države preprečil njene morebitne zlorabe. Brglez je s to odločitvijo že seznanil predstavnike omenjenega sindikata, podrobneje pa bo razloge zanjo pojasnil danes na novinarski konferenci, so sporočili iz DZ.

Državni zbor bo sicer ta teden nadaljeval izredno sejo o stanju v Slovenski vojski, ki se je bo udeležil tudi predsednik republike Borut Pahor. Ustavna komisija bo nadaljevala razpravo o ustavnih spremembah s področja financiranja zasebnega šolstva. Na komisiji za nadzor javnih financ bo tekla beseda o kadrovanju SDH, na odboru za notranjo politiko pa o migrantski krizi.

Poslanska skupina NSi je v parlamentarni postopek ponovno vložila predlog novele zakona o prispevkih za socialno varnost, s katerim bi stranka NSi uvedla zgornjo in spodnjo mejo prejemkov, od katerih se plačuje prispevke, ter razbremenila obdavčitev božičnice. Januarja predlog najmanjše parlamentarne stranke ni prestal prvega branja v DZ. Poslanska skupina NSi je v parlamentarno proceduro vložila tudi predlog novele zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. Novela po mnenju predlagateljev pravičneje ureja problem odškodninskih zahtevkov v primeru delovnih nesreč.

Poslanci SDS pa so v zakonodajni postopek vložili predlog novele zakona o ugotavljanju katastrskega dohodka. Z njo želijo doseči, da bi prehodna rešitev za določitev katastrskega dohodka veljala leto dni dlje, torej še za leto 2017, kar pomeni, da bi bila višina katastrskega dohodka tudi takrat enaka tisti v letu 2013.

Slovenija se po raziskavi organizacije Freedom House uvršča med medijsko svobodne države. Med 199 državami in ozemlji sveta jo raziskava uvršča v zgornjo tretjino, v evropskem merilu pa v sredino oz. na 19. mesto. Organizacija Freedom House je sicer v nedavno objavljenem poročilu ugotovila, da je medijska svoboda globalno na najnižji ravni v zadnjih 12 letih. Obenem je opozorila, da le 13 odstotkov svetovnega prebivalstva živi v medijsko svobodnem okolju

V Evropski uniji so 1. maja stopila v veljavo nova carinska pravila, ki bodo olajšala poslovanje podjetjem v Evropi in bolje zaščitila potrošnike pred nezakonitim in ponarejenim blagom. Novi carinski zakonik EU uvaja tudi sodobnejše informacijske sisteme, ki bodo omogočili tesnejše sodelovanje med carinskimi organi.

Okoljevarstvena organizacija Greenpeace je objavila dele trgovinskega sporazuma TTIP, o katerem se v strogi tajnosti pogajajo ZDA in EU. Iz njih je razvidno, da ZDA v pogajanjih močneje pritiskajo na EU, kot je bilo znano doslej. Bruselj in Washington sta dokumente v odzivih označila za nepopolne in poudarila, da TTIP ne bo znižal standardov.(TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

Datum Predpis Status
1.5.2016 Kolektivna pogodba za lesarstvo (RS 43-1776/2015) Preneha veljati
1.5.2016 Pravilnik o načinu predložitve varščine, kriterijih za določitev njene višine in načinu sprostitve oziroma unovčitve varščine v primerih uporabe carinskih ukrepov pri kršitvah pravic intelektualne lastnine (RS 70-3151/2004) Preneha veljati
1.5.2016 Pravilnik o obrazcih in listinah za uresničevanje obveznega zdravstvenega zavarovanja (RS 129-5404/2004) Sprememba
1.5.2016 Pravilnik o vrstah podatkov, ki jih zagotavljajo izvajalci energetskih dejavnosti in drugi zavezanci (RS 22-837/2016) Sprememba
1.5.2016 Uredba o izvajanju uredbe (EU) o uveljavljanju pravic intelektualne lastnine s strani carinskih organov (RS 29-1180/2016) Začne veljati
1.5.2016 Uredba o oblikovanju cen učbenikov (RS 29-1181/2016) Začne veljati
1.5.2016 Uredba o oblikovanju cen učbenikov (RS 30-1291/2015) Preneha veljati
1.5.2016 Zakon o izvajanju carinskih predpisov Evropske skupnosti (ZICPES) (RS 25-1064/2004) Sprememba
30.4.2016 Kolektivna pogodba za lesarstvo (RS 132-5571/2006) Se preneha uporabljati
30.4.2016 Pravila poslovanja KDD (RS 69-2702/2012) Sprememba
30.4.2016 Pravilnik o pomorski opremi (RS 24-1216/2007) Sprememba
30.4.2016 Pravilnik o spremembi Pravilnika o pomorski opremi (RS 24-922/2016) Začne veljati
30.4.2016 Pravilnik o standardih in pogojih izmenjave elektronskih računov prek enotne vstopne in izstopne točke pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila (RS 9-334/2011) Sprememba
30.4.2016 Spremembe in dopolnitve Pravil poslovanja KDD (RS 31-1306/2016) Začne veljati
30.4.2016 Uredba o delovnem času v organih državne uprave (RS 115-5705/2007) Sprememba
30.4.2016 Uredba o izvajanju Uredbe (EU) o določitvi ukrepov v zvezi z dostopom do odprtega interneta (RS 29-1179/2016) Se začne uporabljati
30.4.2016 Uredba o izvajanju Uredbe (EU) o gostovanju v javnih mobilnih komunikacijskih omrežjih v Uniji (RS 55-2064/2013) Sprememba
30.4.2016 Uredba o izvajanju Uredbe (EU) o trženju in uporabi predhodnih sestavin za eksplozive (RS 28-1165/2016) Začne veljati
30.4.2016 Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju Uredbe (EU) o gostovanju v javnih mobilnih komunikacijskih omrežjih v Uniji (RS 28-1167/2016) Se začne uporabljati
30.4.2016 Uredba o spremembah in dopolnitvi Uredbe o delovnem času v organih državne uprave (RS 28-1166/2016) Začne veljati
30.4.2016 Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP) (RS 126-6413/2007) Sprememba
29.4.2016 Odločba o ugotovitvi, da je Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju v neskladju z Ustavo (RS 31-1305/2016) Začne veljati
29.4.2016 Resolucija o nacionalnem programu ravnanja z radioaktivnimi odpadki in izrabljenim gorivom za obdobje 2016–2025 (ReNPRRO16–25) (RS 31-1303/2016) Začne veljati
29.4.2016 Sklep o ponovnem opravljanju funkcije poslanke (RS 31-1301/2016) Začne veljati
29.4.2016 Sklep o prenehanju opravljanja funkcije poslanke na podlagi drugega odstavka 14. člena Zakona o poslancih (RS 31-1302/2016) Začne veljati
29.4.2016 Sklep o ugotovitvi prenehanja funkcije ministrice (RS 31-1300/2016) Začne veljati

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 3.5.2016 - 3.5.2016 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU 3 novosti 2 novosti     1 novost 1 novost
2. UPRAVNO PRAVO   1 novost        
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO   1 novost        
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 2 novosti 1 novost     1 novost 2 novosti
5. JAVNE FINANCE   10 novosti       1 novost
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 1 novost 13 novosti     1 novost 2 novosti
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 1 novost       1 novost 1 novost
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA           3 novosti
9. ZDRAVSTVENI SISTEM            
10. MEDNARODNI ODNOSI   3 novosti       1 novost
11. OBČINE 55 novosti          
 

Današnji uredniški izbor novih čistopisov, odločb sodišč in ostalih dokumentov na portalu Tax-Fin-Lex