Dnevne zakonodajne novosti / 4. marec 2019
LEX-KOLEDAR
Pravni akti, ki danes začnejo ali prenehajo veljati oz. se uporabljati: 0 pravnih aktov
Zadnji uradni list v obdelavi: št. 33/2019 z dne 22.5.2019
TEMA DNEVA
DS in posvet o posojilih v frankih
Tema dneva

Potem ko se je z iztekom mandata prejšnjega sklica DZ končal tudi zakonodajni postopek za predlog zakona za ureditev problematike posojil v švicarskih frankih, bodo zdaj posojilojemalcem v tej valuti poskusili pomagati državni svetniki. Že ta teden bodo pripravili posvet na to temo, razmišljajo tudi o zakonodajni rešitvi. "V državnem svetu si želimo sistemske rešitve," je dejal predsednik državnega sveta Alojz Kovšca, ki se ne strinja s finančnim ministrstvom, naj se problem rešuje s posamičnim pristopom.

Ta teden v parlamentu
Državni zbor bo ta teden zasedal na plenarni seji, na kateri ima skoraj 15 ur na voljo za razpravo o rebalansu proračuna. Razpravo bo začel jutri in predvidoma končal v sredo, na seji pa bodo pozornosti deležne tudi nekatere mandatno-volilne zadeve. Pred pristojnim odborom se predstavlja kandidat za ministra za kulturo Zoran Poznič, DZ pa bo odločal tudi o mandatu poslanca Krajčiča, o članu Sodnega sveta in o dveh sodnikih Sodišča EU. Rebalansu proračuna se obeta podpora, a fiskalni svet opozarja, da je predvidena poraba previsoka, do dokumenta so bili podobno kritični tudi v opoziciji. Odbor za finance je sicer zavrnil vseh 34 opozicijskih dopolnil.

Spremembe zakona o delu v policiji
Ministrstvo za notranje zadeve (MNZ) je pripravilo predlog spremembe zakona o organiziranosti in delu v policiji. Priprava zakona, ki se nanaša na obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje policistov, sledi eni od zavez iz stavkovnega sporazuma, ki ga je vlada z obema policijskima sindikatoma podpisala konec decembra. S spremembo bo omogočeno, da bodo policisti na določenih delovnih mestih uvrščeni v višjo skupino delovnih mest poklicnega zavarovanja. S tem se jim bo prispevna stopnja povečala z 8,4 na 8,8 odstotka. Posledično bo to zanje pomenilo možnost zgodnejše pridobitve pravice do poklicne pokojnine.

SDS za višje invalidske pokojnine
V SDS menijo, da bi morala najnižja invalidska pokojnina znašati vsaj toliko kot osnovni znesek minimalnega dohodka oz. denarna socialna pomoč za eno osebo. S tem namenom so v zakonodajni postopek vložili predlog spremembe pokojninskega zakona, po katerem minimalna invalidska pokojnina ne bi mogla znašati manj kot 392,75 evra. Ljudje z zneskom, ki je nižji od denarne socialne pomoči, ne morejo živeti, je na novinarski konferenci dejala poslanka SDS Anja Bah Žibert. Poleg tega gre po njenem opozorilu za ljudi, ki velikokrat potrebujejo dodatno zdravstveno pomoč in so njihovi življenjski stroški zato še večji.

Podpora kmetom do 25.000 evrov
Evropska komisija je nedavno potrdila spremenjena pravila o državni pomoči v kmetijskem sektorju, t. i. pomoč de minimis, po katerih se povečuje najvišji znesek, ki ga nacionalni organi lahko uporabijo za podporo kmetom brez predhodne odobritve Bruslja. Slovenija bo lahko uporabila najvišjo omejitev na upravičenca, to je 25.000 evrov. Najvišji znesek pomoči, ki se lahko razdeli na kmetijo v treh letih, se bo s 15.000 evrov povečal na 20.000 evrov, ob določenih pogojih pa na 25.000 evrov. Kot so poudarili v komisiji, bo ta odločitev članicam EU omogočila, da povečajo podporo kmetom brez izkrivljanja trga, hkrati pa zmanjšala upravno breme za nacionalne organe.

Poziv k vpisu v volilni imenik
Notranje ministrstvo je pozvalo državljane drugih članic Evropske unije, ki prebivajo v Sloveniji in želijo glasovati na majskih volitvah v Evropski parlament, da čim prej oddajo zahtevo za vpis v evidenco volilne pravice. Ob tem so spomnili Slovence v drugih članicah EU, da se lahko prijavijo v volilni imenik države, kjer prebivajo. Državljani drugih držav EU, ki imajo v Sloveniji prijavljeno prebivališče, imajo v Sloveniji pravico sodelovati na volitvah v Evropski parlament, če jim ni bila odvzeta volilna pravica in če so vpisani v evidenco volilne pravice. Zahtevo za vpis lahko med drugim najdejo na spletni strani ministrstva.(TFL)