9. september 2013
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

EU sredstva za pomoč po lanskih poplavah

Evropski parlament bo ta teden na plenarnem zasedanju v Strasbourgu po pričakovanjih odobril 14 milijonov evrov pomoči Sloveniji iz evropskega solidarnostnega sklada pri soočanju s posledicami lanskih poplav. Glasovanje o pomoči Sloveniji po poplavah je na dnevnem redu v sredo.

Ta teden se bo prvič po parlamentarnih počitnicah sestal kolegij predsednika DZ, in to kar na dveh sejah, v torek in v petek. Na petkovi seji se bo kolegij dogovoril o sklicu redne septembrske seje DZ. V sredo bo zasedala preiskovalna komisija o ugotavljanju zlorab v slovenskem bančnem sistemu, do petka pa se bodo zvrstile seje še šestih delovnih teles. Torek bo prinesel tudi sejo odbora za delo, družino, socialne zadeve in invalide, ki bo obravnaval predloga novel zakona o vojnih invalidih in zakona o socialnem varstvu. Pod prvo se je podpisala NSi, pod drugo pa DL.

Vlada je sicer že sprejela mnenje o noveli zakona o socialnem varstvu, ki so jo v zakonodajni postopek vložili poslanci DL. S predlagano novelo želijo v DL iz zakona odstraniti določilo, po katerem morajo koncesionarji na tem področju spoštovati plačni sistem in kolektivno pogodbo za javni sektor, s čimer pa se vlada ne strinja.

V DL poudarjajo, da z interventnim zakonom v zdravstvu ne soglašajo predvsem zato, ker v ničemer ne odpravlja vzrokov za takšno stanje. Po njihovem mnenju v slovenskem zdravstvu niz procesov poteka skrajno neučinkovito in bi prihranki morali izvirati predvsem iz optimizacije delovanja v sistemu, ne pa iz dolivanja dodatnega denarja v sistem. Samo z dvigom prispevnih stopenj ne bomo skrajšali čakalnih dob, ne bomo dosegli nižjih stroškov zdravil in materiala in ne bomo zmanjšali korupcijskih tveganj, trdijo v DL.

Portugalski izvoz, trenutno motor portugalskega gospodarstva, se je julija na letni ravni okrepil za 5,5 odstotka na rekordnih 4,29 milijarde evrov in s tem pripomogel k izhodu države iz recesije. Ključni trgi za portugalske izvoznike so sicer zunaj EU, portugalski statistični urad pa izpostavlja izvoz v Maroko, Alžirijo, Kitajsko in Brazilijo.(TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

Datum Predpis Status
7.9.2013 Pravilnik o pogojih za opravljanje javne gozdarske službe v Zavodu za gozdove Slovenije (RS 5-168/2010) Sprememba
7.9.2013 Pravilnik o priznanjih državnim tožilcem in javnim uslužbencem državnih tožilstev in Ministrstva za notranje zadeve (RS 67-2626/2012) Preneha veljati
7.9.2013 Pravilnik o priznanjih na področju pravosodja (RS 74-2750/2013) Začne veljati
7.9.2013 Pravilnik o priznanjih na področju pravosodja (RS 90-4418/2007) Preneha veljati
7.9.2013 Pravilnik o spremembah Pravilnika o pogojih za opravljanje javne gozdarske službe v Zavodu za gozdove Slovenije (RS 74-2752/2013) Začne veljati
7.9.2013 Sklep o dokumentaciji za dokazovanje izpolnjevanja pogojev za opravljanje funkcije člana uprave banke in hranilnice (RS 74-2754/2013) Začne veljati
7.9.2013 Sklep o dokumentaciji za dokazovanje izpolnjevanja pogojev za opravljanje funkcije člana uprave banke in hranilnice (RS 28-1385/2007) Preneha veljati
7.9.2013 Sklep o dokumentaciji za izdajo dovoljenj za opravljanje bančnih in finančnih storitev ter za statusna preoblikovanja (RS 28-1386/2007) Sprememba
7.9.2013 Sklep o imenovanju državne in regijskih komisij za ocenjevanje škode ob naravnih in drugih nesrečah ter za pripravo predlogov za odpravo njihovih posledic (RS 53-2551/1995) Sprememba
7.9.2013 Sklep o poročanju posameznih dejstev in okoliščin bank in hranilnic (RS 42-2051/2009) Sprememba
7.9.2013 Sklep o skrbnosti članov uprave in nadzornega sveta bank in hranilnic (RS 62-2907/2011) Sprememba
7.9.2013 Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o dokumentaciji za izdajo dovoljenj za opravljanje bančnih in finančnih storitev ter za statusna preoblikovanja (RS 74-2757/2013) Začne veljati
7.9.2013 Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o imenovanju državne komisije in regijskih komisij za ocenjevanje škode ob naravnih in drugih nesrečah ter za pripravo predlogov za odpravo njihovih posledic (RS 74-2749/2013) Začne veljati
7.9.2013 Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o poročanju posameznih dejstev in okoliščin bank in hranilnic (RS 74-2758/2013) Začne veljati
7.9.2013 Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o skrbnosti članov uprave in nadzornega sveta bank in hranilnic (RS 74-2755/2013) Začne veljati
7.9.2013 Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o upravljanju s tveganji in izvajanju procesa ocenjevanja ustreznega notranjega kapitala za banke in hranilnice (RS 74-2756/2013) Začne veljati
7.9.2013 Sklep o spremembi Sklepa o ustanovitvi in nalogah Sveta Vlade Republike Slovenije za študentska vprašanja (RS 74-2748/2013) Začne veljati
7.9.2013 Sklep o spremembi Sklepa o ustanovitvi, organizaciji, nalogah in imenovanju članov Nadzornega odbora za Program razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013 (RS 74-2747/2013) Začne veljati
7.9.2013 Sklep o upravljanju s tveganji in izvajanju procesa ocenjevanja ustreznega notranjega kapitala za banke in hranilnice (RS 135-5664/2006) Sprememba
7.9.2013 Sklep o ustanovitvi in nalogah Sveta Vlade Republike Slovenije za študentska vprašanja (RS 56-3240/1996) Sprememba
7.9.2013 Sklep o ustanovitvi, organizaciji, nalogah in imenovanju članov Nadzornega odbora za Program razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013 (RS 18-659/2009) Sprememba
6.9.2013 Odločba o soglasju k Aktu o ustanovitvi ustanove “USTANOVA DOBRODELNI ŽUPANOV SKLAD” (RS 74-2753/2013) Začne veljati

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 9.9.2013 - 9.9.2013 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU 3 novosti 1 novost 3 novosti   10 novosti 1 novost
2. UPRAVNO PRAVO 1 novost   1 novost     1 novost
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO         2 novosti  
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 6 novosti       1 novost  
5. JAVNE FINANCE   3 novosti     3 novosti 1 novost
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 4 novosti 5 novosti   1 novost 5 novosti  
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 2 novosti 2 novosti 1 novost 1 novost 7 novosti  
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA         3 novosti 3 novosti
9. ZDRAVSTVENI SISTEM           2 novosti
10. MEDNARODNI ODNOSI   1 novost     4 novosti  
11. OBČINE 11 novosti          
 

Današnji uredniški izbor novih čistopisov, odločb sodišč in ostalih dokumentov na portalu Tax-Fin-Lex