9. januar 2013
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

Prva dama se je odpovedala privilegijem

Partnerica novega predsednika države Boruta Pahorja, Tanja Pečar, ki bo ostala zaposlena kot odvetnica, se je odpovedala vsem privilegijem, ki bi ji pripadali kot prvi dami, so za STA potrdili v Pahorjevem kabinetu. Kot prvi dami bi ji sicer pripadla pravica do plačane odsotnosti z dela za čas, ko bi opravljala protokolarne in druge obveznosti. Za kritje stroškov zaradi opravljanjem protokolarnih in drugih družabnih obveznosti bi imela sicer pravico do mesečnega nadomestila v višini 15 odstotkov plače predsednika republike, kar je dobrih 800 evrov bruto.

Zmanjšanje proračunskih sredstev za sodstvo se bo nujno odrazilo v obsegu dela, ki ga bodo lahko sodišča opravila, opozarja predsednica Slovenskega sodniškega društva Janja Roblek. Po njenih besedah se s tem končuje projekt Lukenda, prav tako pa ni gotovo, ali ne bo tekom leta potrebno odpuščanje tudi tistih, ki so zaposleni za nedoločen čas.

Ministrstvo za pravosodje in javno upravo poudarja, da v zaostrenih javnofinančnih razmerah vsi državni organi, tudi sodstvo, delijo enako usodo. Kljub temu pa je vlada ob usklajevanju proračuna za leti 2013 in 2014 zagotovila dodatna proračunska sredstva za sodstvo, so na ministrstvu zapisali v odzivu na navedbe o odpuščanju v sodstvu. Zagotovljena proračunska sredstva v proračunu za leti 2013 in 2014 zadoščajo za nadaljevanje zaposlitev 440 zaposlenih za določen čas s projekta Lukenda, 220 javnim uslužbencem pa z vidika razpoložljivih sredstev pogodb ni bilo mogoče podaljšati.

Združitev davčne in carinske uprave ne bo vodila v zmanjševanje delovnih mest in odpuščanje delavcev, so se na pomisleke sindikatov carinikov in državnih organov odzvali na finančnem ministrstvu. Dodali so, da je poglavitni namen združevanja optimizacija delovnih procesov in izboljšanje učinkovitosti pobiranja javnofinančnih prihodkov.

Kitajska je med državami v razvoju in tranzicijskimi državami prva po ilegalnem begu kapitala, saj naj bi med letoma 2001 in 2010 iz te države izpuhtelo 2742 milijard dolarjev. Med prvih 20 sta se od evropskih držav uvrstili Srbija in Poljska. Slovenije na lestvici ni, saj glede na raziskavo sodi med razvite države.

Francosko tožilstvo je sprožilo preiskavo proti državnemu sekretarju na finančnem ministrstvu Jeromu Cahuzacu, ker naj bi se izogibal plačevanju davkov. Na dan je namreč prišlo, da naj bi imel že dolga leta tajen bančni račun v Švici. Chacuzac vse obtožbe zanika. Kot je zapisal v izjavi za francoske medije, se preiskave veseli, saj da bo dokazala, da je "popolnoma nedolžen", poroča nemška tiskovna agencija dpa.(TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

Datum Predpis Status
Danes v tej rubriki ni novosti.

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 9.1.2013 - 9.1.2013 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU         2 novosti 3 novosti
2. UPRAVNO PRAVO            
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO         1 novost  
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV   1 novost        
5. JAVNE FINANCE   1 novost   1 novost 2 novosti  
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI   3 novosti     2 novosti  
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI       2 novosti 2 novosti  
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA         1 novost 1 novost
9. ZDRAVSTVENI SISTEM       1 novost    
10. MEDNARODNI ODNOSI   4 novosti     4 novosti  
11. OBČINE            
 

Današnji uredniški izbor novih čistopisov, odločb sodišč in ostalih dokumentov na portalu Tax-Fin-Lex

Vrsta dokumenta Dokument
Čistopisi Arhiv
Čistopisi Odločba o razveljavitvi sklepa Višjega sodišča v Ljubljani in sklepa Okrajnega sodišča v Ljubljani
Sklep o določitvi odstotkov vrednosti zdravstvenih storitev, ki se zagotavljajo v obveznem zdravstvenem zavarovanju
Sklep o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence
Uredba o plačilih za ukrepe osi 2 iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013 v letih 2010–2013
Uredba o pogojih glede ustreznosti zavarovanja ali drugega finančnega poroštva za ladje, ki prevažajo več kakor 12 potnikov
Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Srbije o opravljanju pridobitne dejavnosti vzdrževanih članov družine članov diplomatskih predstavništev ali konzulatov
Uredba o toplogrednih plinih, dejavnostih in napravah, za katere je treba pridobiti dovoljenje za izpuščanje toplogrednih plinov oziroma izvajati monitoring emisij toplogrednih plinov
Uredba o zelenem javnem naročanju
Višina predpisane obrestne mere zamudnih obresti
Odločbe sodišč Arhiv
Odločbe Vrhovnega sodišča Sodba X Ips 333/2011 - denacionalizacija - dovoljena revizija – vrednostni kriterij – odškodnina - vrednotenje strojnotehnološke opreme – amortizacija – starost str...
Sodba X Ips 233/2011 - dovoljena revizija – vrednostni kriterij – davek na dodano vrednost – pogoji za odbitek vstopnega DDV – investicijski stroški za nepremičnino ...
Odločbe Višjih sodišč VSL sodba in sklep I Cp 406/99 - skupno premoženje – vlaganja v skupno premoženje – določitev deležev na skupnem premoženju - pritikline
Gradiva v obravnavi DZ Arhiv
Gradiva v obravnavi DZ Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Kosovo o medsebojni pomoči pri carinskih zadevah (BXKMPCZ), ratifikacija, EPA 870-VI
Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Srbije o policijskem sodelovanju (BRSPS), ratifikacija, EPA 439-VI