26. maj 2016
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

Pravica do pitne vode v ustavi

Ustavna komisija DZ je brez glasu proti državnemu zboru predlagala začetek postopka o spremembah ustave, s katerimi bi vanjo zapisali in opredelili pravico do pitne vode. Tudi strokovna skupina predlog, ki ga je vložila skupina poslancev s prvopodpisano Alenko Bratušek, ocenjuje za utemeljen, izoblikovala pa je svoje besedilo člena za dopolnitev ustave. V 70.a člen bi tako zapisali, da ima vsakdo pravico do pitne vode, da vodni viri služijo prednostno in trajnostno oskrbi prebivalstva s pitno vodo in z vodo za oskrbo gospodinjstev ter da vodni viri, ki služijo oskrbi prebivalstva s pitno vodo in z vodo za oskrbo gospodinjstev, niso tržno blago.

Ustavno sodišče je soglasno ocenilo, da je 28. člen zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev v neskladju z ustavo. Ta je sprva določal, da se upravičencem do subvencije v tržnih in hišniških stanovanjih prizna še subvencija do priznane neprofitne najemnine, a je zakon o ukrepih za uravnoteženje javnih financ občin ta del člena črtal. Izpolnjevanje te ustavne odločbe bo za občine dodaten strošek. Zato v Skupnosti občin Slovenije pričakujejo, da jim bo država ta del sredstev nadomestila, je dejal predsednik SOS Ivan Žagar. Predsednik Združenja občin Slovenije Robert Smrdelj sicer meni, da je odločitev sodišča razumljiva.

Odbor ministrov Sveta Evrope za nadzor nad izvrševanjem sodb Evropskega sodišča za človekove pravice (ESČP) je včeraj končal postopek v zadevi Kurić in drugi proti Sloveniji. Ugotovil je namreč, da je Slovenija z zakonom o povračilu škode izbrisanim zadostila zahtevam, ki so izhajale iz omenjene pilotne sodbe, so sporočili z MNZ.

Ker insolvenčni zakon ne določa, da se sklep o začetku stečajnega postopka, ki je bil izdan na upnikov predlog, vroči družbenikom stečajnega dolžnika, kadar je ta družba z omejeno odgovornostjo, je v neskladju z ustavo. Tako je odločilo ustavno sodišče, ki je dalo zakonodajalcu za popravke zakona leto dni časa.

Na poziv predsednika republike Boruta Pahorja za dve prosti mesti ustavnih sodnikov je prispelo devet predlogov, so sporočili iz urada predsednika republike. Pahor bo v naslednjem mesecu skrbno preučil prispele kandidature in se o njih posvetoval z vodji poslanskih skupin v DZ, predvidena je tudi javna predstavitev predlaganih kandidatov.

Sogovorniki iz medijskih krogov so se na včerajšnji okrogli mizi strinjali, da je aktualna medijska zakonodaja zastarela in potrebna celovite prenove. Klemen Kraiger Mišič z ministrstva za kulturo je povedal, da imajo na ministrstvu strategijo že pripravljeno, zakon pa naj bi bil objavljen ali konec junija ali v začetku septembra.

Ministrica za zdravje Milojka Kolar Celarc je na včerajšnji novinarski konferenci, sicer namenjeni strategiji obvladovanja demence, poudarila, da se ne strinja z idejo prvih neplačanih dni bolniške odsotnosti. Poudarila je, da je predlog pripravila skupina, v kateri ni bilo predstavnika ministrstva za zdravje.(TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

Datum Predpis Status
26.5.2016 Uredba o Načrtu upravljanja Triglavskega narodnega parka za obdobje 2016–2025 (RS 34-1462/2016) Začne veljati
26.5.2016 Uredba o Naravnem rezervatu glinokopnih bajerjev z okolico na Bobovku pri Kranju (RS 34-1463/2016) Začne veljati

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 26.5.2016 - 26.5.2016 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU   1 novost       3 novosti
2. UPRAVNO PRAVO         1 novost 1 novost
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO           1 novost
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV   3 novosti     1 novost  
5. JAVNE FINANCE   1 novost 1 novost   1 novost 3 novosti
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI   2 novosti   1 novost    
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI     1 novost 1 novost   4 novosti
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA     1 novost   1 novost 3 novosti
9. ZDRAVSTVENI SISTEM       1 novost    
10. MEDNARODNI ODNOSI   1 novost        
11. OBČINE