8. januar 2015
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

Bruselj spet pošilja kontrolo

Predstavniki Evropske komisije bodo predvidoma od 21. do 23. januarja na rednem delovnem obisku v Sloveniji, v okviru katerega bodo pregledali in ovrednotili napredek Sloveniji pri izvajanju priporočil v zvezi z odpravo presežnih neravnovesij. Predstavniki komisije se bodo sestali s pristojnimi za ukrepanje na podlagi osmih priporočil. Koordinator obiska je sicer ministrstvo za finance, so za STA še povedali na predstavništvu Evropske komisije v Sloveniji.

Evropska komisija je objavila vrsto predlogov EU za pravno besedilo čezatlantskega trgovinskega in naložbenega partnerstva (TTIP), o katerem se pogaja z ZDA. S tem je prvič javno objavila predloge iz dvostranskih trgovinskih pogovorov in, kot izpostavljajo v Bruslju, izpolnila svojo obljubo po večji preglednosti pri pogajanjih. V objavljenih predlogih so zapisane zavezujoče obveznosti, ki jih EU želi vključiti v dele sporazuma o regulatornih vidikih in pravilih.

Vlada bo danes obravnavala prenovljeni program ukrepov za preprečevanje korupcije. Gradivo z naslovom Ničelna toleranca do korupcije so pripravili na ministrstvu za javno upravo. Minister za javno upravo Boris Koprivnikar kot učinkovit recept za omejevanje korupcijskih tveganj izpostavlja zlasti transparentnost. Osnutek programa ukrepov v 11 točkah navaja ukrepe, njihove nosilce in roke izvedbe.

Aplikacija Supervizor, ki razkriva podatke o toku denarja med javnim in zasebnim, bo odslej vsebovala tudi anonimizirane podatke o plačah, kreditih in socialnih prispevkih javnih uslužbencev. Prav tako bo mogoče najti transakcije med javnim sektorjem in fizičnimi osebami, ki so zaslužile več kot 25.000 evrov po podjemnih in avtorskih pogodbah. Delovanje Supervizorja je zaradi posodobitve trenutno onemogočeno.

Decembra lani se je število registriranih brezposelnih na mesečni ravni podobno kot v prejšnjih letih povišalo, je bilo pa prvič po petih letih nižje na letni ravni. V celotnem letu 2014 je bilo v povprečju prijavljenih nekoliko več brezposelnih kot leto prej, je bilo pa za skoraj 14 odstotkov več zaposlitev brezposelnih.

Država je za izvajanje osnovnošolskih programov zasebnih šol v preteklem letu skupno namenila nekaj manj kot 2,8 milijona evrov. Če bi programe vseh sedanjih osnovnih šol financirali stoodstotno, pa bi to pomenilo dodatnih okoli 290.000 evrov, ocenjujejo na ministrstvu za izobraževanje. Ustavno sodišče je namreč nedavno odločilo, da je različno financiranje osnovnošolskih programov javnih in zasebnih šol neustavno.

Slovenija je na ravni EU zaščitila kranjsko klobaso. Evropska komisija je odobrila njen vnos v register zaščitenih geografskih označb in jo tako dodala na seznam več kot 1200 zaščitenih kmetijskih proizvodov v EU. To je že 22. slovenski proizvod, registriran pri Evropski komisiji, so sporočili iz Bruslja. Hrvaška imena kranjska klobasa ne sme uporabljati, ime "kranjska kobasica" pa lahko uporablja največ 15 let, pri čemer mora biti na proizvodih jasno navedena država porekla, torej Hrvaška.(TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 8.1.2015 - 8.1.2015 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU   1 novost 1 novost   1 novost 1 novost
2. UPRAVNO PRAVO       1 novost    
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO         1 novost  
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV         11 novosti  
5. JAVNE FINANCE   1 novost   1 novost 5 novosti  
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI   10 novosti   1 novost 7 novosti  
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI   1 novost     9 novosti 1 novost
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA       2 novosti    
9. ZDRAVSTVENI SISTEM   3 novosti     1 novost  
10. MEDNARODNI ODNOSI            
11. OBČINE            
 

Današnji uredniški izbor novih čistopisov, odločb sodišč in ostalih dokumentov na portalu Tax-Fin-Lex

Vrsta dokumenta Dokument
Čistopisi Arhiv
Čistopisi Tarifa o letnih plačilih za izvajanje poštnih storitev
Tarifa o vrednosti točke in o višini deleža glede na zaračunano uporabnino za uporabo javne železniške infrastrukture za delovanje regulatornega organa na področju železniškega prometa
Tarifa o vrednosti točke za letno plačilo na podlagi dovoljenja za izvajanje televizijske dejavnosti oziroma vpisa v uradno evidenco ponudnikov avdiovizualnih medijskih storitev na zahtevo
Tarife o vrednosti točke za letno plačilo na podlagi obvestila, za letno plačilo za uporabo radijskih frekvenc in za letno plačilo za uporabo elementov oštevilčenja
Uredba o določitvi zneska trošarine za energente
Odločbe sodišč Arhiv
Odločbe Vrhovnega sodišča VSRS Sklep X Ips 307/2013 - dovoljenost revizije - vrednosti spornega predmeta - davek na dodano vrednost (DDV) - obračun DDV - račun - vsebina računa - vrsta transakcije - id...
Odločbe Upravnega sodišča UPRS sodba I U 351/2013 - DDV – dodatna odmera DDV – objektivne okoliščine – subjektivni kriterij – obrazložitev subjektivnega kriterija – storitve čiščenja
UPRS sklep I U 157/2014 - Banka Slovenije – odločba o izrednih ukrepih – prenehanje kvalificiranih obveznosti banke – imetnik delnic – imetnik hibridnih obveznic – sodno var...
Odločbe Višjih sodišč VSL sodba in sklep V Cpg 1260/2014 - dejanje nelojalne konkurence – protipravnost – tehnično znanje – know-how – objava sodbe – identično dejansko stanje
Gradiva v obravnavi DZ Arhiv
Gradiva v obravnavi DZ Poročilo Odbora za gospodarstvo k Letnemu poročilu o izvajanju Zakona o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010–2015 v letu 2013, EPA 29-VII
Ostali dokumenti Arhiv
Revija DENAR Nove davčne obremenitve