15. januar 2013
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

Dolg ustvari le več dolga

V današnjem TFL Glasniku, ki bo izšel popoldan, bomo objavili zanimiv intervju, saj je mednaroden na svojevrsten način. Martina Budal se je namreč pogovarjala z Balo Kamalakharanom, Indijcem iz Islandije. Zlom finančnega sistema na Islandiji je doživel v živo in iz prve roke, kot drugi človek tretje največje islandske banke Glitnir.

Med drugim je razložil, da so v Islandiji »dobre banke poskrbele, da je lokalna ekonomija funkcionirala, vse ostale funkcije smo ustavili. Mislim, da je to model, ki bi mu lahko sledili. Dolg ustvari le več dolga. Mislim, da bi se morali nekje ustaviti in si reči, da se ne bomo več zadolževali, namesto tega bomo ustvarili več lastniškega kapitala, ker ta ustvarja vrednost.«

Častni naziv Slovenec leta 2012 je po izboru bralcev Nedeljskega dnevnika na včerajšnji slovesnosti prejela sekretarka Zveze prijateljev mladine Moste - Polje Anita Ogulin. Kot je dejala za STA, si naziv deli z vsemi, ki delujejo pri Zvezi prijateljev mladine Slovenije, s katerimi pomaga tistim, ki si sami ne morejo. Naj spomnimo, da smo intervju z Anito Ogulin pred časom objavil na našem portalu.

Nacionalni odzivni center za omrežne incidente SI-CERT je na svoji spletni strani pred kratkim opozoril na resno ranljivost v Javi, ki napadalcem prek okuženih spletnih strani omogoča popoln nadzor nad računalnikom. Gre za napako v programskem paketu Java, ki je kot vtičnik pogost nameščen v spletnih brskalnikih, ranljivost pa po poročanju francoske tiskovne agencije AFP že uporabljajo zlonamerni napadalci po vsem svetu.

Agentka Slovenije pred arbitražnim sodiščem Simona Drenik je v pogovoru za STA povedala, da sta priprava slovenskega memoranduma za arbitražo o meji s Hrvaško in opredelitev predmeta spora v zaključni fazi. Ker se rok za njuno oddajo bliža, bi morala vlada zadevo obravnavati še ta teden, ne glede na to, ali bo koalicija obstala ali ne. "Gre za nujno zadevo, ki je ni mogoče več prelagati, saj je 11. februar rok za oddajo memoranduma," je pojasnila Drenikova.

Ruski razvijalec protivirusnih rešitev Kaspersky Lab je objavil poročilo, ki razkriva izmuzljivo spletno vohunsko operacijo Rdeči oktober, ki vsaj že pet let cilja na diplomatske, vladne in znanstveno raziskovalne organizacije v več državah. Glavni cilj napadalcev je zbiranje občutljivih dokumentov ogroženih organizacij, ki vsebujejo geopolitično inteligenco, dovoljenja za dostop do tajnih računalniških sistemov ter podatke iz osebnih mobilnih naprav in omrežne opreme, so še sporočili iz podjetja Kaspersky Lab.(TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

Datum Predpis Status
15.1.2013 Navodilo za izvajanje nadzora telekomunikacijskega prometa (RS 78-4059/2001) Preneha veljati
15.1.2013 Odlok o ustanovitvi Sveta za telekomunikacije (RS 56-2958/2001) Preneha veljati
15.1.2013 Pravilnik o izvrševanju kazni zapora (RS 102-4274/2000) Sprememba
15.1.2013 Pravilnik o izvrševanju varnostnih ukrepov obveznega psihiatričnega zdravljenja in varstva v zdravstvenem zavodu, obveznega psihiatričnega zdravljenja na prostosti in obveznega zdravljenja alkoholikov in narkomanov (RS 84-3758/2009) Sprememba
15.1.2013 Pravilnik o kakovosti storitve za enotno evropsko telefonsko številko za klice v sili ”112” (RS 53-2595/2009) Preneha veljati
15.1.2013 Pravilnik o kategorijah potrošnikov, ki so upravičeni do posebnih cenovnih opcij ali paketov (RS 101-4423/2005) Preneha veljati
15.1.2013 Pravilnik o načinu in postopku vodenja računov neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila (RS 79-3483/2004) Preneha veljati
15.1.2013 Pravilnik o načinu izračuna plačil na podlagi obvestila, za uporabo radijskih frekvenc in za uporabo številk (RS 118-4866/2004) Preneha veljati
15.1.2013 Pravilnik o načinu izvajanja 104.a člena Zakona o elektronskih komunikacijah (RS 28-1303/2011) Preneha veljati
15.1.2013 Pravilnik o načinu posredovanja hranjenih podatkov o prometu telefonskih in podatkovnih storitev v mobilnem in fiksnem elektronskem komunikacijskem omrežju (RS 103-4515/2009) Preneha veljati
15.1.2013 Pravilnik o objektih in njihovi razčlenitvi v okviru javnih komunikacijskih omrežij in pripadajočih zmogljivosti (RS 100-4353/2005) Preneha veljati
15.1.2013 Pravilnik o obliki, vsebini in uporabi obrazca domačega plačilnega navodila (RS 137-5881/2006) Preneha veljati
15.1.2013 Pravilnik o opremi in vmesnikih za zakonito prestrezanje komunikacij (RS 29-1223/2006) Preneha veljati
15.1.2013 Pravilnik o plačilnih navodilih, izpiskih o prometu in stanju, delnih izpisih ter obrestnih listih v papirni in elektronski obliki (RS 107-5695/2010) Preneha veljati
15.1.2013 Pravilnik o plačilnih navodilih, SEPA direktnih obremenitvah, izpiskih o prometu in stanju, delnih izpisih ter obrestnih listih v papirni in elektronski obliki (RS 109-4363/2012) Začne veljati
15.1.2013 Pravilnik o postopkih in pogojih vodenja računov neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila (RS 109-4364/2012) Začne veljati
15.1.2013 Pravilnik o radijskih frekvencah, ki se smejo uporabljati brez odločbe o dodelitvi radijskih frekvenc (RS 45-1864/2005) Preneha veljati
15.1.2013 Pravilnik o službeni izkaznici in znački pooblaščene osebe Agencije za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije (RS 26-1176/2010) Preneha veljati
15.1.2013 Priporočilo o cenovni dostopnosti univerzalne storitve (RS 34-1665/2011) Preneha veljati
15.1.2013 Priporočilo o dejanskih prenosnih hitrostih širokopasovnega dostopa do interneta (RS 107-4791/2009) Preneha veljati
15.1.2013 Priporočilo o pogodbenih razmerjih med operaterji elektronskih komunikacijskih omrežij, operaterji posredniki oziroma operaterji preprodajalci in izvajalci javno dostopnih elektronskih komunikacijskih storitev ter končnimi uporabniki (RS 107-4792/2009) Preneha veljati
15.1.2013 Priporočilo o ravnanju operaterjev v primeru nerazumnih zahtev za operaterski dostop (RS 106-4708/2011) Preneha veljati
15.1.2013 Sklep o ustanovitvi Agencije za telekomunikacije, radiodifuzijo in pošto Republike Slovenije (RS 60-3223/2001) Preneha veljati
15.1.2013 Splošni akt o določitvi upoštevnih trgov (RS 18-636/2008) Preneha veljati
15.1.2013 Splošni akt o elementih vzorčne ponudbe za razvezan dostop do krajevne zanke (RS 96-4240/2004) Preneha veljati
15.1.2013 Splošni akt o izbiri in predizbiri operaterja (RS 45-2177/2003) Preneha veljati
15.1.2013 Splošni akt o kakovosti univerzalne storitve (RS 79-4107/2007) Preneha veljati
15.1.2013 Splošni akt o minimalnem naboru zakupljenih vodov (RS 96-4239/2004) Preneha veljati
15.1.2013 Splošni akt o načinu izračuna neto stroškov univerzalne storitve (RS 81-3623/2004) Preneha veljati
15.1.2013 Splošni akt o načinu upoštevanja meril glede nudenja cenovnih opcij in za določitev paketov za potrošnike z nizkimi dohodki oziroma s posebnimi potrebami v okviru zagotavljanja univerzalne storitve (RS 139-5997/2004) Preneha veljati
15.1.2013 Splošni akt o načrtu oštevilčenja (RS 79-4106/2007) Preneha veljati
15.1.2013 Splošni akt o načrtu uporabe radijskih frekvenc (NURF-2) (RS 66-2618/2012) Preneha veljati
15.1.2013 Splošni akt o omejitvah modulacijskega signala analognih zvokovnih radiodifuznih radijskih postaj (RS 79-4108/2007) Preneha veljati
15.1.2013 Splošni akt o pogojih za medobratovalnost digitalne televizijske opreme, ki jo uporabljajo potrošniki (RS 136-5699/2006) Preneha veljati
15.1.2013 Splošni Akt o pogojih za uporabo radijskih frekvenc, namenjenih radioamaterski in radioamaterski satelitski storitvi (RS 117-4824/2004) Preneha veljati
15.1.2013 Splošni akt o posredovalnem postopku (RS 92-4562/2007) Preneha veljati
15.1.2013 Splošni akt o preglednosti in objavi informacij (RS 96-4241/2004) Preneha veljati
15.1.2013 Splošni Akt o prenosljivosti številk (RS 75-3368/2005) Preneha veljati
15.1.2013 Splošni akt o prenosni hitrosti, primerni za funkcionalen dostop do interneta (RS 81-3625/2004) Preneha veljati
15.1.2013 Splošni akt o razčlenjenem računu (RS 18-736/2002) Preneha veljati
15.1.2013 Splošni akt o registru Agencije za telekomunikacije, radiodifuzijo in pošto Republike Slovenije (RS 111-5420/2002) Preneha veljati
15.1.2013 Splošni akt o souporabi delov omrežij UMTS/IMT-2000 (RS 70-3411/2003) Preneha veljati
15.1.2013 Splošni akt o spodbujanju pogodbenega urejanja skupne uporabe lastnine in zmogljivosti elektronskih komunikacijskih omrežij (RS 80-4309/2010) Preneha veljati
15.1.2013 Splošni akt o tajnosti, zaupnosti in varnosti elektronskih komunikacij ter hrambi in zavarovanju hranjenih podatkov (RS 126-5762/2008) Preneha veljati
15.1.2013 Splošni akt o uporabi sistema RDS (RS 75-3372/2004) Preneha veljati
15.1.2013 Splošni akt o upravljanju pretvorbe številk v ENUM domene številk (RS 89-3831/2008) Preneha veljati
15.1.2013 Splošni akt o velikosti številskih blokov, za pridobitev katerih je treba vlogi priložiti projekt (RS 104-5185/2007) Preneha veljati
15.1.2013 Splošni akt o vsebini in obliki obvestila o zagotavljanju javnih komunikacijskih omrežij oziroma izvajanju javnih komunikacijskih storitev (RS 81-3626/2004) Preneha veljati
15.1.2013 Splošni akt o zbiranju, uporabi in dajanju podatkov o razvoju trga elektronskih komunikacij (RS 73-3970/2007) Preneha veljati
15.1.2013 Statut Agencije za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije (RS 48-2302/2011) Preneha veljati
15.1.2013 Uredba o načrtu razporeditve radiofrekvenčnih pasov (RS 107-4500/2004) Preneha veljati
15.1.2013 Uredba o pravici do omrežnih priključnih točk s prednostjo (RS 100-4352/2005) Preneha veljati
15.1.2013 Uredba o ukrepih za končne uporabnike invalide (RS 92-4863/2010) Preneha veljati
15.1.2013 Zakon o deviznem poslovanju (ZDP-2) (RS 16-486/2008) Sprememba
15.1.2013 Zakon o digitalni radiodifuziji (ZDRad) (RS 102-5066/2007) Sprememba
15.1.2013 Zakon o dopolnitvah Zakona o upravnem sporu (ZUS-1B) (RS 109-4319/2012) Začne veljati
15.1.2013 Zakon o elektronskih komunikacijah (ZEKom) (RS 43-1925/2004) Preneha veljati
15.1.2013 Zakon o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) (RS 109-4315/2012) Začne veljati
15.1.2013 Zakon o izvrševanju kazenskih sankcij (ZIKS-1) (RS 22-973/2000) Sprememba
15.1.2013 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o deviznem poslovanju (ZDP-2B) (RS 109-4316/2012) Začne veljati
15.1.2013 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju kazenskih sankcij (ZIKS-1C) (RS 76-3346/2008) Sprememba
15.1.2013 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju kazenskih sankcij (ZIKS-1E) (RS 109-4318/2012) Začne veljati
15.1.2013 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o ukrepih za odpravo posledic določenih zemeljskih plazov večjega obsega iz let 2000 in 2001 (ZUOPZP-B) (RS 109-4324/2012) Začne veljati
15.1.2013 Zakon o spremembi in dopolnitvi Zakona o ustavnem sodišču (ZUstS-B) (RS 109-4326/2012) Začne veljati
15.1.2013 Zakon o ukrepih za odpravo posledic določenih zemeljskih plazov večjega obsega iz let 2000 in 2001 (ZUOPZP) (RS 21-913/2002) Sprememba
15.1.2013 Zakon o upravnem sporu (ZUS-1) (RS 105-4487/2006) Sprememba
15.1.2013 Zakon o ustavnem sodišču (ZUstS) (RS 15-562/1994) Sprememba

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 15.1.2013 - 15.1.2013 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU         2 novosti  
2. UPRAVNO PRAVO            
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO   2 novosti   1 novost    
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV   1 novost        
5. JAVNE FINANCE   1 novost     1 novost 1 novost
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI   6 novosti        
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI            
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA            
9. ZDRAVSTVENI SISTEM         1 novost 1 novost
10. MEDNARODNI ODNOSI   3 novosti     1 novost  
11. OBČINE