Dnevne zakonodajne novosti / 18. januar 2018
LEX-KOLEDAR
Pravni akti, ki danes začnejo ali prenehajo veljati oz. se uporabljati: 0 pravnih aktov
Zadnji uradni list v obdelavi: št. 108/2022 z dne 12.8.2022
TEMA DNEVA
Zakon o zdravstvenem varstvu – kritike tudi iz koalicije
Tema dneva

Koalicijski poslanci, ki so člani parlamentarnega odbora za zdravstvo, so včeraj začeli usklajevanja osnutka zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, ki ga je ministrica Milojka Kolar Celarc poslala koalicijskim partnerjem konec leta. Še pred začetkom usklajevanj je bilo iz koalicije slišati kritične tone glede osnutka zakona. Poslanec DeSUS Tomaž Gantar, ki je predsednik parlamentarnega odbora, meni, da je predlog daleč od napovedane solidarnosti, v SD pa nikakor ne nameravajo pristati na predlog, da bi bolniki po enem letu bolniške prejemali nadomestilo v znesku 60 odstotkov osnovne plače. Poslanec SMC Jani Möderndorfer pa je povedal, da podpira zakon s popravki.

Odbor DZ podpira referendumsko zakonodajo
Odbor DZ je podprl mnenje zakonodajno-pravne službe o zahtevi vrhovnega sodišča za presojo ustavnosti referendumske zakonodaje. Glavni očitek zakonu o referendumu in ljudski iniciativi je, da vsebuje protiustavne pravne praznine in da s tem ne zagotavlja sodnega varstva pravice glasovanja na referendumu. V ZPS se ne strinjajo in poudarjajo, da je ustavno sodišče lani že sprejelo razlago glede referendumskega spora. Glede zakona o volilni in referendumski kampanji pa ocenjujejo, da pravica vlade do organiziranje referendumske kampanje in do porabe omejenih proračunskih sredstev izhaja iz ustavnih pristojnosti vlade, zlasti zakonske iniciative.

Jasnejša pravila za KPK
Koalicija naj bi uskladila predlog novele zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, ki ga bo po informacijah ministrstva za pravosodje že danes obravnavala vlada. Novela naj bi sicer izboljšala protikorupcijski pravni okvir ter ustvarila pogoje in okoliščine, s katerimi bi protikorupcijski komisiji omogočila učinkovitejše delo. S predlogom novele zakona bi se bolj jasno opredelile vrste in pravila postopkov, ki jih vodi komisija, ter pravice in obveznosti oseb, ki sodelujejo v postopkih pred komisijo, so že konec julija zapisali v vladi. Če bo vlada predlog kmalu potrdila, bo verjetno še v tem mandatu šel tudi skozi parlamentarno sito.

Odgovornost za otrokovo obiskovanje osnovne šole
Predlog novele zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih, ki ga je vlada proti koncu lanskega leta vložila v zakonodajni postopek, je nepopustljiv do staršev, katerih otroci ne obiskujejo osnovne šole iz neupravičenih razlogov. V takem primeru eden od staršev po predlogu ne bo upravičen do otroškega dodatka, so pojasnili na pristojnem ministrstvu. Po njihovem opozorilu je treba namreč vedno gledati na največjo korist otroka, "in ta je vsekakor, da otrok obiskuje osnovno šolo, ki je tudi obvezna". Po noveli zakona o osnovni šoli je neobiskovanje pouka od 1. septembra 2008 opredeljeno kot kršitev zakona in sankcionirano kot prekršek.

Nacionalni program duševnega zdravja
Ministrstvo za zdravje je v okviru javne razprave predloga Resolucije o nacionalnem programu duševnega zdravja 2018-2028 prejelo 35 pripomb. Večino pripomb so sprejeli, v kratkem pa bodo predlog resolucije posredovali na vlado. Nekatere pripombe so sprejeli le delno, saj je resolucija prvi strateški dokument za duševno zdravje v Sloveniji in se zato sooča s številnimi sistemskimi pomanjkljivostmi in težavami na tem področju. V začetnem obdobju bodo veliko pozornosti namenil vzpostavljanju pogojev za sodelovanje izvajalcev. Po predlogu resolucije bi organizirali mreži centrov za duševno zdravje otrok in za duševno zdravje odraslih. Več bi vlagali v preventivne programe in izboljšali dostopnost do specialistov na primarni ravni.

Prekratek rok za vpis dejanskih lastnikov
V register dejanskih lastnikov pravnih oseb pri Ajpesu se je do torka vpisalo okoli 23.000 od skupno 83.000 zavezancev. Rok se izteče jutri in po ocenah Ajpesa ni izvedljivo, da bi do poteka roka to storili vsi zavezanci. Nekateri so šele sedaj izvedeli, da morajo v register vpisati podatke, nekateri pa imajo težave pri pridobivanju podatkov o tujcih. Za neizpolnjevanje zavez, med drugim če zavezanec ne vpiše podatkov o lastniku ali če vpiše napačne podatke, so zagrožene globe od 6000 do 60.000 evrov, globa za odgovorno osebo takšnega zavezanca pa je od 400 do 2000 evrov.(TFL)