23. januar 2012
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

Tudi patenti bodo zapustili male države

Ko je govora o intelektualni lastni v prihodnje, je naš tokratni sogovornik jutrijšnjega TFL Glasniku dr. Jurij Žurej, direktor Urada za intelektualno lastnino, prepričan, da je »način, kako čim bolj prevarati državo sicer zelo privlačen, ni pa vzdržen na dolgi rok. Veliko je bolj inteligentnih ljudi, kot ti, ki trenutno vodijo države in bi znali to še bolje narediti, vendar smo prepričani, da to ni pravi način.


V Evropi se utegne zgoditi, da bo čedalje več ljudi razmišljalo tako in bo prišlo do anarhije sistema. Če Evropa ne bo zmožna stvari spreminjati, bomo imeli probleme, ker nas bodo tisti o katerih govorimo s predsodki, Kitajska, Indija in nekatere afriške države, prehiteli z znanjem in delom, ne s čim drugim.«

Predstavniki petih strank, ki se pogajajo o vstopu v desnosredinsko koalicijo, so na nadaljevanju pogajanj dorekli besedilo koalicijske pogodbe. Kadrovskega dela niso načeli.
"V koalicijski pogodbi smo danes uskladili strukturo novega zakona o vladi, ki predvideva drugačno sestavo vlade in manj ministrstev," je dejal sinoči Janez Janša. Predvidenih je 11 ministrstev ter ministrstvo brez listnice, ki ga opredeljuje drug zakon, ki ga pa ne bodo spreminjali.

Minister za pravosodje, ki opravlja tekoče posle, Aleš Zalar je Državnotožilskemu svetu posredoval dokončni predlog za vodjo specializiranega državnega tožilstva za pregon organiziranega kriminala. Kot so sporočili s pravosodnega ministrstva, je Zalar izbral za vodjo NPU Harija Furlana. Vodjo specializiranega državnega tožilstva za dobo šestih let z možnostjo ponovnega imenovanja na predlog ministra, po predhodnem mnenju generalnega državnega tožilca imenuje Državnotožilski svet. Državnotožilskemu svetu ni potrebno imenovati kandidata, ki ga je predlagal minister, niti ni vezan na mnenje generalnega državnega tožilca.

Hrvaški volivci so na včerajšnjem referendumu s približno 67 odstotki glasov podprli članstvo države v EU. Tako kažejo neuradni izidi po preštetju glasov na 51 odstotkih volišč, ki jih je objavila hrvaška volilna komisija. Hrvaški premier Zoran Milanović je po zaprtju volišč ocenil, da je bila udeležba na referenduma nižja od pričakovane, ker so "ljudje utrujeni". "Boljše bi bilo, če bi bila udeležba višja. To ni ravno sijajno, verjetno tudi zaradi stanja v državi. Pričakoval sem višjo udeležbo," je dejal Milanović.

Slovenski prašičerejci že nekaj let opozarjajo na svoj vse slabši položaj, po strmem padanju cen mesa ter zmanjševanju prašičerejske proizvodnje v zadnjem obdobju pa naj bi bila ta dejavnost v Sloveniji na robu propada. Za povrh z letom 2013 začnejo veljati novi standardi, katerim pa ne bo ustrezala več kot polovica slovenske proizvodnje.

Mednarodna organizacija dela (ILO) opaža velik porast stopnje brezposelnosti. Po vsem svetu je že 200 milijonov ljudi brez dela, kar je 27 milijonov več kot pred izbruhom krize, po poročanju nemške revije Spiegel ugotavlja organizacija. Revija se sklicuje na raziskavo, ki jo bodo ta teden objavili ob začetku svetovnega gospodarskega foruma v Davosu. (TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

Datum Predpis Status
21.1.2012 Odredba o določitvi enotnih metodoloških načel, enotnih standardov in standardnih postopkov za zagotovitev enotnosti sistema vodenja zbirk podatkov s področja zdravstvenega varstva (RS 4-135/2012) Začne veljati
21.1.2012 Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o transfernih cenah (RS 4-132/2012) Začne veljati
21.1.2012 Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja šolstva in športa v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov (RS 4-134/2012) Začne veljati
21.1.2012 Pravilnik o spremembah Pravilnika o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja dela, družine in socialnih zadev v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov (RS 4-133/2012) Začne veljati
21.1.2012 Pravilnik o transfernih cenah (RS 141-6173/2006) Sprememba
21.1.2012 Pravilnik o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja dela, družine in socialnih zadev v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov (RS 106-4579/2005) Sprememba
21.1.2012 Pravilnik o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja šolstva in športa v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov (RS 106-4575/2005) Sprememba
21.1.2012 Pravilnik o vrstah podatkov, ki jih zagotavljajo izvajalci energetskih dejavnosti (RS 4-127/2012) Začne veljati
21.1.2012 Pravilnik o vrstah podatkov, ki jih zagotavljajo izvajalci energetskih dejavnosti (RS 95-4747/2007) Preneha veljati
21.1.2012 Sklep o določitvi višine žepnine za prosilce za mednarodno zaščito (RS 4-155/2012) Začne veljati
20.1.2012 Odločba o razveljavitvi sodbe Višjega sodišča v Mariboru in sodbe Okrožnega sodišča v Murski Soboti (RS 4-136/2012) Začne veljati
20.1.2012 Poročilo o izidu glasovanja in izidu volitev članov personalnih svetov sodišč, ki so bile 10. januarja 2012 (RS 4-137/2012) Začne veljati
20.1.2012 Sklep o vzgojnem programu domov za učence s posebnimi potrebami (RS 4-138/2012) Začne veljati
20.1.2012 Stališče preizkušenih davčnikov 1 – obdavčitev dohodkov nastopajočih umetnikov nerezidentov v Republiki Sloveniji (RS 4-140/2012) Začne veljati

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 23.1.2012 - 23.1.2012 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU 7 novosti 1 novost 2 novosti     1 novost
2. UPRAVNO PRAVO 1 novost          
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO   1 novost        
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV            
5. JAVNE FINANCE 1 novost 2 novosti        
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 4 novosti 2 novosti 1 novost 2 novosti 2 novosti  
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 2 novosti          
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA 2 novosti         1 novost
9. ZDRAVSTVENI SISTEM 1 novost          
10. MEDNARODNI ODNOSI         1 novost  
11. OBČINE 16 novosti          
 

Današnji uredniški izbor novih čistopisov, odločb sodišč in ostalih dokumentov na portalu Tax-Fin-Lex