2. april 2012
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

Davčne olajšave za tovorna vozila

V veljavo sta stopili noveli Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2) in Zakona o dohodnini (Zdoh-2). Noveli se nanašata na davčne olajšave za tovorna vozila in avtobuse z okolju bolj prijaznimi motorji, ki jih lahko davčni zavezanci izkoristijo pri obračunu davčne obveznosti za leto 2011. Noveli podaljšujeta prehodno obdobje za uveljavljanje olajšave za nakup okolju bolj prijaznih vozil, tako da se bo lahko za leta 2011, 2012 in 2013 uveljavljalo olajšavo za investiranje v tovorna motorna vozila z motorjem, ki ustrezajo najmanj emisijskim zahtevam EURO V in za avtobuse z motorjem, ki ustrezajo najmanj emisijskim zahtevam EURO IV.

Z včerajšnjim dnem na podlagi novele Zakona o državni upravi (ZDU-1) pod okrilja pristojnih ministrstev prehajajo urad za enake možnosti, urad za verske skupnosti, urad za narodnosti in služba vlade za podnebne spremembe. Prav tako je včeraj tudi tožilstvo formalno prešlo iz okrilja pravosodnega ministrstva pod pristojnost notranjega. Opozicija in večina stroke so omenjenim rešitvam nasprotovali.
Vlada ob tem zatrjuje, da kulturni resor ne bo zapostavljen, glede tožilstva pa izpostavlja, da posegov v njegovo neodvisnost ne bo. Kljub tem zagotovilom sta Pozitivna Slovenija in SD konec februarja omenjeno novelo zakona poslali v presojo ustavnemu sodišču. Prav tako je stališče, da naj tožilstvo ostane v okviru pravosodnega ministrstva, zavzel minister za pravosodje in javno upravo Senko Pličanič in njegova stranka Lista Virant.

Zaradi suše bo proizvodnja hidroelektrarn skupine HSE v prvih treh mesecih letos okoli 40 odstotkov nižja kot lani v tem času. Slovenija je zato povečala uvoz elektrike, na HSE pa za zdaj ne pričakujejo težav pri prihodnji oskrbi. Tudi v času remonta v nuklearki ne, kjer pa zaradi nižjega vodostaja reke Save beležijo nekoliko slabši izkoristek.

V tem tednu se bodo nadaljevali pogovori med vlado in sindikati o varčevalnih ukrepih. Danes bodo z vladnimi predstavniki za pogajalsko mizo vnovič sedli sindikati javnega sektorja. V minulem tednu so se sešli dvakrat, kakšnega konkretnega dogovora pa niso dosegli.
Medtem pa so v vrsti sindikatov že zagrozili s stavko. Med drugim vlada predlaga znižanje plač javnim uslužbencem in funkcionarjem za 15 odstotkov s 1. julijem in neizplačilo regresa za letošnje leto. Višina regresa za prehrano med delom bi znašala 3,52 evra. Za prevoz na delo in z dela pa bi bili javni uslužbenci upravičeni do povračila stroškov po kilometrini, in sicer v višini štirih odstotkov cene neosvinčenega, 95-oktanskega bencina.

Hekerji so v ZDA prišli do številk računov več kot 10 milijonov kreditnih kartic MasterCard in Visa. Lastnikom so nato pobirali denar z računov, ko so ti plačevali bodisi taksi prevoz v New Yorku ali pa parkirnino. Koliko imetnikov kartic je oškodovanih, se še ne ve, zadevo pa že preiskujejo zvezni varnostni organi. (TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

Datum Predpis Status
2.4.2012 Pravilnik o imenovanju v strokovne nazive v knjižnični dejavnosti (RS 9-254/2009) Sprememba
2.4.2012 Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o imenovanju v strokovne nazive v knjižnični dejavnosti (RS 108-4868/2011) Začne veljati
1.4.2012 Količnik uskladitve preživnin in nadomestil preživnin za leto 2012 (RS 24-934/2012) Začne veljati
1.4.2012 Odlok o ustanovitvi Službe Vlade Republike Slovenije za podnebne spremembe (RS 49-2491/2009) Se preneha uporabljati
1.4.2012 Sklep o organizaciji in delovnem področju Urada Vlade Republike Slovenije za narodnosti (RS 75-3571/2002) Se preneha uporabljati
1.4.2012 Sklep o ustanovitvi Urada Vlade Republike Slovenije za verske skupnosti (RS 72-2642/1993) Se preneha uporabljati
1.4.2012 Sklep o ustanovitvi, organizaciji in delovnem področju Urada za enake možnosti (RS 12-850/2001) Se preneha uporabljati
1.4.2012 Uredba o določitvi zneska trošarine za alkohol in alkoholne pijače (RS 24-998/2012) Začne veljati
31.3.2012 Odredba o določitvi programa strokovnega usposabljanja in izpopolnjevanja za operaterja varnostno-nadzornega centra (RS 24-930/2012) Začne veljati
31.3.2012 Poslovnik Komisije za preprečevanje korupcije (RS 24-936/2012) Začne veljati
31.3.2012 Poslovnik Komisije za preprečevanje korupcije (RS 66-3665/2010) Preneha veljati
31.3.2012 Pravilnik o določitvi tarife za izvajanje programov strokovnega usposabljanja in izpopolnjevanja varnostnega osebja (RS 110-4739/2008) Sprememba
31.3.2012 Pravilnik o izvajanju Zakona o davčnem postopku (RS 141-6164/2006) Sprememba
31.3.2012 Pravilnik o programih in načinu izvajanja strokovnega usposabljanja in izpopolnjevanja varnostnega osebja (RS 110-4740/2008) Sprememba
31.3.2012 Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o tehničnih in varnostnih zahtevah, obrazcih ter evidencah za eksplozive in pirotehnične izdelke (RS 24-924/2012) Začne veljati
31.3.2012 Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o trženju semena žit (RS 24-926/2012) Začne veljati
31.3.2012 Pravilnik o spremembah in dopolnitvi Pravilnika o trženju semena oljnic in predivnic (RS 24-927/2012) Začne veljati
31.3.2012 Pravilnik o spremembah Pravilnika o izvajanju Zakona o davčnem postopku (RS 24-925/2012) Začne veljati
31.3.2012 Pravilnik o tehničnih in varnostnih zahtevah, obrazcih ter evidencah za eksplozive in pirotehnične izdelke (RS 105-4488/2008) Sprememba
31.3.2012 Pravilnik o trženju semena oljnic in predivnic (RS 8-211/2005) Sprememba
31.3.2012 Pravilnik o trženju semena žit (RS 8-210/2005) Sprememba
31.3.2012 Sklep o določitvi višine stroška dnevne oskrbe za prosilca za mednarodno zaščito (RS 24-928/2012) Začne veljati
31.3.2012 Sklep o spremembi Sklepa o ustanovitvi Kmetijsko gozdarskega zavoda Ptuj (RS 24-940/2012) Začne veljati
31.3.2012 Sklep o ustanovitvi Kmetijsko gozdarskega zavoda Ptuj (RS 122-5103/2000) Sprememba
31.3.2012 Spremembe Tarifnega pravilnika o nadomestilih za opravljanje storitev Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada (RS 24-937/2012) Začne veljati
31.3.2012 Tarifni pravilnik o nadomestilih za opravljanje storitev Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada (RS 72-3908/2010) Sprememba
31.3.2012 Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o zelenem javnem naročanju (RS 24-1000/2012) Začne veljati
31.3.2012 Uredba o zelenem javnem naročanju (RS 102-4404/2011) Sprememba
31.3.2012 Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2) (RS 117-5014/2006) Sprememba
31.3.2012 Zakon o dohodnini (ZDoh-2) (RS 117-5013/2006) Sprememba
31.3.2012 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (ZDoh-2B) (RS 78-3490/2008) Sprememba
31.3.2012 Zakon o spremembi Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2C) (RS 5-144/2009) Sprememba
31.3.2012 Zakon o spremembi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (ZDoh-2I) (RS 24-919/2012) Začne veljati
31.3.2012 Zakon o spremembi Zakona o spremembi Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2G) (RS 24-918/2012) Začne veljati
30.3.2012 Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, februar 2012 (RS 24-939/2012) Začne veljati
30.3.2012 Minimalna zajamčena donosnost na vplačano čisto premijo prostovoljnega dodatnega zavarovanja za mesec marec 2012 (RS 24-932/2012) Začne veljati
30.3.2012 Odločba o soglasju k Aktu o ustanovitvi ustanove »Ustanova za vzpodbujanje izobraževanja v Afriki, Toka toka Žani« (RS 24-935/2012) Začne veljati
30.3.2012 Popravek Pravilnika o kakovosti medice in peneče medice (RS 24-1001/2012) Začne veljati
30.3.2012 Poročilo o gibanju plač za januar 2012 (RS 24-938/2012) Začne veljati
30.3.2012 Povprečna letna stopnja davka in prispevkov, ki se obračunavajo in plačujejo od plač v Republiki Sloveniji (RS 24-933/2012) Začne veljati

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 2.4.2012 - 2.4.2012 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU 3 novosti          
2. UPRAVNO PRAVO 3 novosti          
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO 3 novosti          
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 2 novosti     1 novost    
5. JAVNE FINANCE 5 novosti 2 novosti       1 novost
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8 novosti 4 novosti     2 novosti  
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9 novosti          
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA 4 novosti          
9. ZDRAVSTVENI SISTEM 1 novost          
10. MEDNARODNI ODNOSI            
11. OBČINE 57 novosti