5. junij 2015
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

Prodaja Telekoma da, a odloči naj vlada

Nadzorni svet in uprava Slovenskega državnega holdinga (SDH) menita, da je v danih okoliščinah prodaja večinskega deleža v Telekomu Slovenije primerna in ekonomsko utemeljena. Vendar pa nadzorni svet ne daje soglasja k prodaji družbe. Zato je predlagal upravi, da skliče skupščino in ji predloži v soglasje predlog za prodajo Telekoma.

Ljubljansko okrožno sodišče je z začasno odredbo Družbi za upravljanje terjatev bank (DUTB) in njeni družbi DUP1 naložilo, da Savi vrneta vse zasežene delnice njene turistične družbe Sava Turizem, so za STA potrdili v Savi. DUTB je delnice zasegla v petek, ker se ne strinja s Savinim načrtom prestrukturiranja.

Evropsko sodišče za človekove pravice v Strasbourgu je po skoraj osmih letih razsodilo, da ni pristojno za tožbo nekdanje Ljubljanske banke proti Hrvaški za poplačilo dolga, ki ga ima do banke hrvaška tovarna sladkorja IPK Osijek. Slovenija vztraja, da ima pravico do poplačila terjatev LB na Hrvaškem in da ga bo dosegla.

Slovenija je upravičena do poplačila terjatev Ljubljanske banke do hrvaških podjetij in vlada bo izkoristila vse možnosti, tudi pravne, da se doseže pravična rešitev tega vprašanja, torej poplačilo dolgov. Tako so iz Urada vlade za komuniciranje sporočili po odločitvi Evropskega sodišča za človekove pravice (ESČP) o tožbi Ljubljanske banke proti Hrvaški.

Vlada je sprejela sklep o ustanovitvi nadzornega odbora, ki bo spremljal upravljanje skladov s področja notranje varnosti in migracij. Gre za sklad za notranjo varnost, ki pokriva področje meja in viz ter policijsko sodelovanje, ter za sklad za azil, migracije in vključevanje, navaja sporočilo za javnost po seji vlade.

Vlada je sprejela tudi predlog novele zakona o dohodnini, s katero se odpravlja ugotovljena neskladja z evropsko zakonodajo. Nekatere novosti zadevajo področje kmetijstva, s čimer je vlada deloma ugodila zahtevam Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije. DZ naj bi predlagane spremembe sprejel po nujnem postopku.

Javno objavljeni osnutek novele zakona o medijih po mnenju informacijske pooblaščenke Mojce Prelesnik pomeni pretirano širjenje odgovornosti medijev za vsebino uporabniških komentarjev. Kot je zapisala v sporočilu za javnost, bi lahko predlagane rešitve kljub dobrim namenom zadušile svobodo tiska in izražanja.

Odbor za delo, družino, socialne zadeve in invalide je potrdil zakon o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev, s katerim se uvaja načelo "vse na enem mestu". Poslanci so pozdravili odpravo administrativnih ovir, ZL pa ni uspela s predlogom za nižje kazni za tujce, ki opravljajo delo, za katerega nimajo dovoljenja.(TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

Datum Predpis Status
6.6.2015 Pravilnik o pogojih za razmnoževanje domačih živali (RS 51-2725/2007) Sprememba
6.6.2015 Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o pogojih za razmnoževanje domačih živali (RS 35-1450/2015) Začne veljati
6.6.2015 Pravilnik o tehničnih in varnostnih zahtevah, obrazcih ter evidencah za eksplozive in pirotehnične izdelke (RS 35-1448/2015) Začne veljati
6.6.2015 Pravilnik o tehničnih in varnostnih zahtevah, obrazcih ter evidencah za eksplozive in pirotehnične izdelke (RS 105-4488/2008) Preneha veljati
6.6.2015 Pravilnik o živalskih stranskih proizvodih, ki niso namenjeni prehrani ljudi (RS 35-1449/2015) Začne veljati
6.6.2015 Uredba o organih v sestavi ministrstev (RS 35-1437/2015) Začne veljati
6.6.2015 Uredba o organih v sestavi ministrstev (RS 58-2930/2003) Preneha veljati
6.6.2015 Uredba o ukrepih kmetijske strukturne politike in kmetijske politike razvoja podeželja (RS 35-1489/2015) Začne veljati
6.6.2015 Uredba o ukrepih kmetijske strukturne politike in kmetijske politike razvoja podeželja (RS 45-1921/2012) Preneha veljati
5.6.2015 Pravilnik o določitvi delov morja, kjer je kakovost vode primerna za življenje in rast morskih školjk in morskih polžev (RS 84-4259/2007) Preneha veljati
5.6.2015 Pravilnik o določitvi območij za gojenje morskih organizmov (RS 38-1600/2015) Začne veljati
5.6.2015 Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja javne uprave v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov (RS 38-1601/2015) Začne veljati
5.6.2015 Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o varnostnih znakih (RS 38-1604/2015) Začne veljati
5.6.2015 Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu (RS 38-1602/2015) Začne veljati
5.6.2015 Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti rakotvornim ali mutagenim snovem (RS 38-1603/2015) Začne veljati
5.6.2015 Pravilnik o spremembah Pravilnika za opravljanje dejavnosti zagotavljanja dela delavcev uporabniku (RS 38-1605/2015) Začne veljati
5.6.2015 Pravilnik o varnostnih znakih (RS 89-4281/1999) Sprememba
5.6.2015 Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu (RS 100-4905/2001) Sprememba
5.6.2015 Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti rakotvornim ali mutagenim snovem (RS 101-4409/2005) Sprememba
5.6.2015 Pravilnik za opravljanje dejavnosti zagotavljanja dela delavcev uporabniku (RS 15-507/2014) Sprememba
5.6.2015 Sklep o prenosu delov državnih cest med občinske ceste (RS 38-1608/2015) Začne veljati
5.6.2015 Sklep o soglasju za odprtje Konzulata Ruske federacije v Republiki Sloveniji s sedežem v Jesenicah na Dolenjskem (RS 38-1599/2015) Začne veljati
5.6.2015 Uredba o kategorizaciji državnih cest (RS 102-3940/2012) Sprememba
5.6.2015 Uredba o spremembah Uredbe o kategorizaciji državnih cest (RS 38-1607/2015) Začne veljati
4.6.2015 Obvestilo o ukinitvi monografij za antitoksin proti plinskemu prisadu (Clostridium novyi alfa) za uporabo v veterinarski medicini (0339), antitoksin proti plinskemu prisadu (Clostridium perfringens beta) za uporabo v veterinarski medicini (0340) in antitoksin proti plinskemu prisadu (Clostridium perfringens epsilon) za uporabo v veterinarski medicini (0341) iz Evropske farmakopeje (RS 38-1606/2015) Začne veljati

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 5.6.2015 - 5.6.2015 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU 2 novosti       6 novosti  
2. UPRAVNO PRAVO            
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO            
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV     1 novost 1 novost 15 novosti  
5. JAVNE FINANCE   1 novost 1 novost   4 novosti  
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 4 novosti 5 novosti 1 novost   14 novosti  
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 2 novosti 1 novost 3 novosti   14 novosti  
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA 5 novosti   3 novosti   4 novosti  
9. ZDRAVSTVENI SISTEM   1 novost 1 novost 1 novost 1 novost  
10. MEDNARODNI ODNOSI         1 novost  
11. OBČINE            
 

Današnji uredniški izbor novih čistopisov, odločb sodišč in ostalih dokumentov na portalu Tax-Fin-Lex