13. avgust 2012
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

Pri dnu po učinkovitosti sodnega sistema

Italija ima med članicami Evropske unije najslabše delujoč sodni sistem na področju gospodarskih sporov, kar je eden od glavnih vzrokov za razširjeno korupcijo, utaje davkov in sivo ekonomijo v državi, ugotavljajo raziskovalci združenja podjetnikov Confcommercio. Na dnu lestvice pa Italiji dela družbo tudi Slovenija. Slovenija je po tej raziskavi s 3,8 točke četrta najslabša država med 26 analiziranimi. V primerjavi z letom 2000 pa je pridobila eno mesto in za 0,2 odstotne točke povečala oceno učinkovitosti sodnega sistema.

Evropska komisija je objavila razpis za zbiranje predlogov informacijskih projektov o skupni kmetijski politiki (SKP). Namen projektov je med drugim zagotoviti boljše javno razumevanje SKP, zlasti v okviru predlogov za reformo, so sporočili iz Bruslja. Za ukrepe iz razpisa je na voljo tri milijone evrov sredstev. Leto 2013 bo ključnega pomena v razpravah o novi skupni kmetijski politiki, zato so prednostna tema razpisa zbiranje predlogov informacijskih projektov o SKP na splošno ter zlasti predlagane reforme te skupne evropske politike.

V gospodarstvu in občinah kljub aktivnostim za odpravo t.i. administrativnih ovir in zakonodajnih bremen v zadnjih letih ugotavljajo, da so na nekaterih področjih še vedno preobremenjeni z različnimi obveznostmi. Od vlade pričakujejo, da bo v prihodnje nekatere teh obremenitev zmanjšala. Načrt aktivnosti je vlada že začrtala julija. V začetku julija je namreč vlada sprejela prenovljeni akcijski program za odpravo administrativnih ovir in znižanje zakonodajnih bremen za obdobje 2012-2013. Vanj pa je poleg še nerealiziranih ukrepov iz lanskega leta vključila tudi zaveze iz koalicijske pogodbe. Skupno tako prenovljeni akcijski program vključuje 269 ukrepov, od katerih jih je 136 nerealiziranih iz lanskega leta, 133 pa je dodatnih ukrepov po posameznih področjih.

Za mlade v Sloveniji je značilno pozno odhajanje od doma, brezposelnost med njimi se povečuje, izobraževanje pa podaljšujejo. Ker pa se številni mladi pozno odselijo od doma, ima Slovenija v primerjavi z drugimi državami članicami EU eno najnižjih stopenj revščine mladih, ob mednarodnem dnevu mladih, 12. avgustu, navaja državni statistični urad. V Sloveniji je leta 2008 skoraj 70 odstotkov mladih v starosti 18 do 34 let živelo z vsaj enim staršem, kar je poleg Slovaške najvišji delež v državah EU. Pozna odselitev od doma velja predvsem za moške, navajajo na statističnem uradu. (TFL)

 

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

Datum Predpis Status
11.8.2012 Akt o metodologiji za obračunavanje omrežnine za prenosni sistem zemeljskega plina (RS 61-2536/2012) Začne veljati
11.8.2012 Akt o metodologiji za obračunavanje omrežnine za prenosno omrežje zemeljskega plina (RS 59-3298/2010) Sprememba
11.8.2012 Navodilo o obrazcih za dajanje podpore v postopku kandidiranja na volitvah predsednika republike (RS 61-2535/2012) Začne veljati
10.8.2012 Minimalna zajamčena donosnost na vplačano čisto premijo prostovoljnega dodatnega zavarovanja za mesec julij 2012 (RS 61-2534/2012) Začne veljati

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 13.8.2012 - 13.8.2012 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU 1 novost       1 novost  
2. UPRAVNO PRAVO 1 novost          
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO            
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV   2 novosti     1 novost  
5. JAVNE FINANCE   2 novosti     1 novost  
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 3 novosti 1 novost        
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 3 novosti          
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA 1 novost          
9. ZDRAVSTVENI SISTEM            
10. MEDNARODNI ODNOSI   4 novosti        
11. OBČINE 11 novosti