27. februar 2013
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

Stroka brez glasu o pravosodju

V postopku spreminjanja pravosodne zakonodaje stroka ne dobi glasu, kar posledično vpliva na pravno varnost državljanov, je za STA opozoril predsednik Odvetniške zbornice Slovenije Roman Završek. Zato si bodo predstavniki vseh štirih stanovskih organizacij na področju pravosodja prizadevali, da bomo še naprej živeli v pravni državi.

Slovenski politiki z izražanjem dvoma v arbitražni sporazum s Hrvaško arbitražnemu tribunalu ne pošiljajo pravega sporočila, so menili gostje ponedeljkove okrogle mize o arbitraži in meji v Piranskem zalivu v času vstopanja Hrvaške v EU.
Docentka na katedri za mednarodno pravo na ljubljanski pravni fakulteti Vasilka Sancin je izrazila presenečenje, ker v slovenski javnosti obstaja tako velik dvom glede arbitražnega sporazuma s Hrvaško, kot da ne bi verjeli, da imamo pravico do stika z odprtim morjem. Spomnila je, da je v samem arbitražnem sporazumu zapisano, da mora tribunal določiti stik Slovenije z odprtim morjem.

Pogajanj socialnih partnerjev o reformi trga dela je konec, je po skoraj osemurnem srečanju povedal minister za delo Andrej Vizjak. Kot je zatrdil, gre reforma trga dela na četrtkovo izredno sejo DZ usklajena v največji možni meri, kategoričnega nasprotovanja pa ni v zvezi z nobenim ključnim vprašanjem. Odpovedni roki bodo največ 80-dnevni. Minister za delo, družino in socialne zadeve je po včerajšnjem sestanku v Ljubljani ocenil, da predloga zakona o delovnih razmerjih (ZDR) in novele o urejanju trga dela (ZUTD) predstavljata "nek uravnotežen kompromis med številnimi interesi" sindikatov in delodajalcev.

V CUK Kino Šiška so v sodelovanju z Mrežo sodobnega plesa na novinarski konferenci predstavili različna stališča do osnutka predloga novele zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK). Po besedah direktorja Kina Šiška Simona Karduma bi bilo treba, glede na številne spremembe členov v osnutku, spisati nov zakon v celoti.
Kardum je uvodoma opomnil, da so že od osamosvojitve vsi zakonski poskusi, ki so skušali urejati področje kulture, "deloma invalidni".

Sindikat Mladi Plus, Mladinski svet Slovenije in Študentska organizacija Slovenije poudarjajo prednosti evropskega programa Jamstev za mlade. Ministra za delo Andreja Vizjaka pozivajo, da na zasedanju Sveta EU za zaposlovanje v četrtek podpre sprejetje dokumenta in omogoči mladim brezposelnim zaposlitev ali izobraževanje.
"Program Jamstva za mlade mladim najkasneje v štirih mesecih po končanem izobraževanju ali nastanku brezposelnosti zagotovi zaposlitev, izobraževanje ali praktično usposabljanje," je pojasnila sekretarka sindikata Mladi plus Dalia Cerovšek.(TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

Datum Predpis Status
27.2.2013 Odlok o razglasitvi izdelovanja ljubenskih potic za živo mojstrovino državnega pomena (RS 17-568/2013) Začne veljati
27.2.2013 Odlok o razglasitvi tradicionalnega izdelovanja kranjskih klobas za živo mojstrovino državnega pomena (RS 17-567/2013) Začne veljati
27.2.2013 Odredba o spremembah in dopolnitvah prilagojenih izobraževalnih programov devetletne osnovne šole (RS 17-570/2013) Začne veljati
27.2.2013 Odredba o spremembah izobraževalnega programa Program osnovne šole za odrasle (RS 17-571/2013) Začne veljati
27.2.2013 Odredba o spremembah vzgojno-izobraževalnega programa osnovna šola (RS 17-572/2013) Začne veljati
27.2.2013 Odredba o vzgojno-izobraževalnem programu osnovna šola (RS 16-869/1999) Sprememba
27.2.2013 Pravilnik o izobraževalnem programu Program osnovne šole za odrasle (RS 51-2459/2003) Sprememba
27.2.2013 Pravilnik o prilagojenih izobraževalnih programih devetletne osnovne šole (RS 100-4415/2003) Sprememba
27.2.2013 Sklep o uskladitvi pokojnin od 1. januarja 2013 (RS 17-575/2013) Začne veljati
27.2.2013 Uredba o določitvi zunanje meje priobalnega zemljišča na nekaterih zemljiških parcelah ob levem bregu Kokre v občini Preddvor (RS 17-565/2013) Začne veljati
27.2.2013 Uredba o rudarskih pravicah za izkoriščanje mineralnih surovin v pridobivalnih prostorih Ušenišče 2 v Občini Moravče, Stari Grad 2b v Občini Krško in Stari Grad 3b v Občini Krško (RS 17-564/2013) Začne veljati
27.2.2013 Uredba o rudarskih pravicah za raziskovanje ali gospodarsko izkoriščanje mineralnih surovin na raziskovalnem in pridobivalnih prostorih: Hardeška šuma, Občina Ormož- Batič, Občina Mislinja- Zabukovje, Občina Trebnje- Ježce, Občina Šmartno pri Litiji- Kresni grič, Občina Idrija- Ušenišče, Občina Moravče- Cerov log, Občina Šentjernej- Boreci, Občina Križevci- Dobrovnik, Občina Dobrovnik- Bezena, Občina Ruše- Gorče pri Libeličah in Trbonje, Občina Dravograd- Melinci, Občina Beltinci- Bizeljsko, Občina Brežice- Šmiklavž, Mestna občina Celje- Gradnik, Občina Semič- Mala gora, Občina Sodražica- Godič, Občina Kamnik- Pijovci, Občina Šmarje pri Jelšah (RS 97-4154/2006) Sprememba
27.2.2013 Uredba o spremembi Uredbe o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora na podlagi Sklepa o začetku priprave državnega prostorskega načrta za državno cesto od priključka Slovenj Gradec jug do Dravograda z obvoznicami (RS 17-566/2013) Začne veljati
27.2.2013 Uredba o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora na podlagi Sklepa o začetku priprave državnega prostorskega načrta za državno cesto od priključka Slovenj Gradec jug do Dravograda z obvoznicami (RS 75-4124/2010) Sprememba
27.2.2013 Zakon o izvršbi in zavarovanju (ZIZ) (RS 51-2303/1998) Sprememba
27.2.2013 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ-H) (RS 51-2762/2010) Sprememba
27.2.2013 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ-I) (RS 26-1157/2011) Sprememba
26.2.2013 Dopolnitev Pravilnika o vsebini in obliki diplom Fakultete za komercialne in poslovne vede (RS 17-577/2013) Začne veljati
26.2.2013 Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma med Carinsko upravo Republike Slovenije in Carinsko upravo Črne gore o nevračljivi pomoči v obliki programske opreme modulov SAT (sistem analize tveganja) in SPP (sistem poslovnih pravil) (RS (mednarodne) 3-17/2013) Začne veljati
26.2.2013 Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Kraljevine Švedske o izmenjavi in medsebojnem varovanju tajnih podatkov (RS (mednarodne) 3-18/2013) Začne veljati
26.2.2013 Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Singapur o medsebojnem spodbujanju in zaščiti naložb (RS (mednarodne) 3-19/2013) Začne veljati
26.2.2013 Odločba o razveljavitvi 38. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvršbi in zavarovanju, kolikor določa, da v ustreznem delu veljajo določbe 45., 46. in 138. člena Zakona o izvršbi in zavarovanju tudi za primer menice, ki jo je menični zavezanec, zoper katerega je vložen predlog za izvršbo, podpisal pred uveljavitvijo Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvršbi in zavarovanju in o razveljavitvi 11. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvršbi in zavarovanju, kolikor določa, da velja 67. člen Zakona o izvršbi in zavarovanju tudi za primer menice, ki jo je menični zavezanec, zoper katerega je vložen predlog za izvršbo, podpisal pred uveljavitvijo Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvršbi in zavarovanju (RS 17-574/2013) Začne veljati
26.2.2013 Odločba, da 34. in 37. člen Zakona o državni upravi nista v neskladju z Ustavo (RS 17-573/2013) Začne veljati
26.2.2013 Poročilo o gibanju plač za december 2012 (RS 17-576/2013) Začne veljati
26.2.2013 Pravilnik o vsebini in obliki diplom Fakultete za komercialne in poslovne vede (RS 71-3163/2009) Sprememba

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 27.2.2013 - 27.2.2013 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU 2 novosti   5 novosti   4 novosti  
2. UPRAVNO PRAVO     4 novosti   1 novost  
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO 1 novost 1 novost        
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 2 novosti       3 novosti  
5. JAVNE FINANCE   2 novosti     7 novosti  
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 2 novosti 5 novosti     10 novosti  
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 10 novosti 1 novost     2 novosti  
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA 2 novosti       1 novost  
9. ZDRAVSTVENI SISTEM            
10. MEDNARODNI ODNOSI 8 novosti       2 novosti  
11. OBČINE 32 novosti          
 

Današnji uredniški izbor novih čistopisov, odločb sodišč in ostalih dokumentov na portalu Tax-Fin-Lex

Vrsta dokumenta Dokument
Čistopisi Arhiv
Čistopisi Odlok o razglasitvi izdelovanja ljubenskih potic za živo mojstrovino državnega pomena
Poročilo o gibanju plač za december 2012
Pravilnik o določanju cen zdravil za uporabo v humani medicini
Pravilnik o overitvah taksimetrov
Revalorizacija denarnih vrednosti (tarif)
Sklep o stopnjah, načinih in rokih zbiranja zborničnega prispevka Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije za leto 2012
Sklep o uskladitvi pokojnin od 1. januarja 2013
Tehnični pravilnik Rižanskega vodovoda Koper d.o.o. – s.r.l.
Odločbe sodišč Arhiv
Odločbe Višjih sodišč VSM sodba I Cpg 245/2012 - izpodbijanje sklepov skupščine – sklic skupščine – pogoji za prijavo in udeležbo na skupščini – sklicevanje na določila statuta – objava pre...
VDSS sklep Pdp 467/2012 - redna odpoved pogodbe o zaposlitvi – invalid – redna odpoved pogodbe o zaposlitvi invalidu – način zagotovitve drugega ustreznega dela invalidu – u...
VSL sodba II Cp 755/2012 - objektivna odškodninska odgovornost – krivdna odškodninska odgovornost – nevarna stvar – nevarna dejavnost – sestop iz stoječe lokomotive
VSL sodba II Cp 277/2012 - prometna nezgoda – odgovornost pri nesreči, ki jo povzročijo premikajoča se motorna vozila – porazdelitev odgovornosti – deljena odgovornost – sopr...
Gradiva v obravnavi DZ Arhiv
Gradiva v obravnavi DZ Poročilo Odbor za delo, družino, socialne zadeve in invalide k Poročilu Inšpektorata Republike Slovenije za delo za leto 2011, EPA 201-VI
Predlog zakona o dopolnitvi Zakona o javnih skladih (ZJS-1A), skrajšani postopek, EPA 1014-VI
Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o Vladi Republike Slovenije, EPA 1017-VI
Ostali dokumenti Arhiv
Revija DENAR Pojasnila o uporabi davčnih zakonov
Pojasnila DURS Davek na dodano vrednost - brošura
Opravljanje poslovodnih storitev tujca v Sloveniji
Tanka kapitalizacija – dokazovanje, da bi zavezanec lahko dobil presežek posojil od posojilodajalca, ki je nepovezana oseba