9. maj 2016
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

Zakonodajni Supervizor: Mesečni pregled za april 2016

V tokratni številki Zakonodajnega Supervizorja boste našli celoten pregled vseh sprememb zakonodaje v aprilu 2016. Veljati sta začela ali se začela uporabljati 102 predpisa, prenehalo je veljati ali se uporabljati 46 predpisov, spremenilo pa se je 50 predpisov. Tako je na zadnji dan aprila veljalo 810 zakonov in 18832 podzakonskih predpisov. Vsi podatki o spremembah v slovenski zakonodaji, tudi za pretekla obdobja, so sicer vedno na voljo v Zakonodajnem Supervizorju.

V državnem zboru bo ta teden parlamentarna preiskovalna komisija o ugotavljanju zlorab v slovenskem bančnem sistemu nadaljevala zaslišanje prič, komisija za nadzor javnih financ pa bo razpravljala o kadrovanju SDH v nadzornem svetu NLB. Odbor za kmetijstvo se bo seznanil z informacijo o posledicah nedavne pozebe, zasedali pa bodo tudi državni svetniki.

Na ministrstvu za infrastrukturo so se odzvali na predlog poslanske skupine NSi, ki je v parlamentarni postopek vložila predlog novele zakona o pravilih cestnega prometa. Kot so pojasnili za STA, sicer ne nasprotujejo vsebini nekaterih predlaganih rešitev, vendar bi jih bilo treba reševati sistematično.

Sodelovanje pri upravljanju je pravica in odgovornost, predlog zakona ZL o soupravljanju delavcev pa se ukvarja predvsem s postopki in ne s pravicami delavcev, opozarjajo v Združenju delodajalcev Slovenije. Prvi mož združenja Jože Smole je ob tem dejal, da je socialni dialog na najnižji ravni v zadnjih 20 letih. Razočaran je, ker predloga zakona ni obravnaval Ekonomsko-socialni svet, in prepričan, da bi tako lahko vsaj slišali tudi opozorila delodajalcev pa tudi odgovore vlade, kako se bo odzvala, če se bodo uresničila opozorila delodajalcev.

Upravni odbor Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) bo danes imenoval v. d. generalnega direktorja po tistem, ko je Samo Fakin prejel že drugo rdečo luč k imenovanju za nov mandat. Fakin je sicer pripravljen še naprej voditi ZZZS kot v. d., a po besedah predsednice upravnega odbora Lučke Böhm ni nujno, da bodo danes imenovali prav njega.

Za razliko do drugih inštitucij je Gospodarska zbornica Slovenije (GZS) izboljšala napoved gospodarske rasti za Slovenijo, kar pojasnjuje predvsem z ugodnejšo dinamiko pri zasebni potrošnji. Obseg bruto domačega proizvoda naj bi se letos namesto za 1,8 okrepil za dva odstotka, v letu 2017 naj bi se rast pospešila na 2,2 odstotka.

Ajpes, ki zbira podatke o poslovnih subjektih in njihovem poslovanju ter jih ponuja zainteresirani javnosti, letos načrtuje nekaj novosti. Na področju zbiranja in obdelave letnih poročil bo pripravil nove aplikacije za njihovo predložitev po novih slovenskih računovodskih standardih in noveli zakona o gospodarskih družbah. Družba v lasti države bo ob tem po zagotovilih direktorice Mojce Kunšek še naprej usmerjena k povečanju transparentnosti in informiranosti ter k zmanjševanju administrativnih ovir.(TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

Datum Predpis Status
7.5.2016 Odredba o določitvi objekta in okoliša objekta Centra za tujce v Lenartu v Slovenskih goricah za objekt in okoliš objekta posebnega pomena ter ukrepov za njuno varovanje (RS 19-669/2016) Preneha veljati
7.5.2016 Odredba o objavi datuma začetka uporabe določbe Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (RS 32-1373/2016) Začne veljati
7.5.2016 Odredba o prenehanju veljavnosti Odredbe o določitvi objekta in okoliša objekta Centra za tujce v Lenartu v Slovenskih goricah za objekt in okoliš objekta posebnega pomena ter ukrepov za njuno varovanje (RS 32-1374/2016) Začne veljati
7.5.2016 Pravilnik o izjemah od obveznosti predložitve blaga ter o določitvi višine in načina obračunavanja stroškov pri opravljanju pregleda blaga (RS 21-707/2008) Preneha veljati
7.5.2016 Pravilnik o izjemah od obveznosti prevoza blaga od carinske črte do najbližjega carinskega urada po prestopu meje (RS 51-2312/2004) Preneha veljati
7.5.2016 Pravilnik o izpolnjevanju enotne upravne listine, elektronskem poslovanju s Finančno upravo Republike Slovenije in o drugih obrazcih, ki se uporabljajo pri izvajanju carinskih formalnosti (RS 98-3854/2015) Preneha veljati
7.5.2016 Pravilnik o izvajanju ukrepov nadzora v mejnih prodajalnah in obračunu razlike trošarine v le-teh na cestnih mejnih prehodih z Republiko Hrvaško ter o obračunu razlike trošarine ob zaključku poslovanja prostih carinskih prodajaln na cestnih mejnih prehodih z Republiko Madžarsko (RS 33-1436/2004) Preneha veljati
7.5.2016 Pravilnik o obrazcih javnih listin v osnovni šoli (RS 44-1950/2008) Sprememba
7.5.2016 Pravilnik o spremembi Pravilnika o obrazcih javnih listin v osnovni šoli (RS 32-1371/2016) Začne veljati
7.5.2016 Pravilnik o uveljavljanju pravice do oprostitve uvoznih dajatev (RS 33-1439/2004) Preneha veljati
7.5.2016 Uredba o dopolnitvi Uredbe o izvajanju finančne podpore za ohranjanje in razvijanje slovenske identitete zunaj Republike Slovenije (RS 32-1424/2016) Začne veljati
7.5.2016 Uredba o izvajanju finančne podpore za ohranjanje in razvijanje slovenske identitete zunaj Republike Slovenije (RS 139-6045/2006) Sprememba
7.5.2016 Uredba o izvajanju ukrepa naložbe v osnovna sredstva in podukrepa podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdarskih proizvodov iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (RS 104-4132/2015) Sprememba
7.5.2016 Uredba o pogojih za opravljanje poslov zastopanja v carinskih zadevah (RS 33-1430/2004) Preneha veljati
7.5.2016 Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Združenih arabskih emiratov o gospodarskem in tehničnem sodelovanju (RS (mednarodne) 5-17/2016) Začne veljati
7.5.2016 Uredba o sofinanciranju občin na narodnostno mešanem območju za leto 2016 (RS 32-1423/2016) Začne veljati
7.5.2016 Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju ukrepa naložbe v osnovna sredstva in podukrepa podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdarskih proizvodov iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (RS 32-1425/2016) Začne veljati
7.5.2016 Zakon o izvajanju carinske zakonodaje Evropske unije (ZICZEU) (RS 32-1362/2016) Začne veljati
7.5.2016 Zakon o izvajanju carinskih predpisov Evropske skupnosti (ZICPES) (RS 25-1064/2004) Preneha veljati
6.5.2016 Dopolnitev Letnega programa statističnih raziskovanj za 2016 (velja od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016) (RS 32-1379/2016) Začne veljati
6.5.2016 Letni program statističnih raziskovanj za 2016 (velja od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016) (RS 89-3493/2015) Sprememba
6.5.2016 Obvestilo o odobritvi prve spremembe Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (RS 32-1375/2016) Začne veljati
6.5.2016 Obvestilo o odobritvi sheme državne pomoči po Uredbi o izvajanju ukrepa naložbe v osnovna sredstva in podukrepa podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdarskih proizvodov iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (RS 32-1376/2016) Začne veljati
6.5.2016 Obvestilo o odobritvi sheme državne pomoči po Uredbi o ukrepih za sanacijo in obnovo gozda po naravni nesreči žledu med 30. januarjem in 10. februarjem 2014 iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (RS 32-1377/2016) Začne veljati
6.5.2016 Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Kraljevine Maroko o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju (RS (mednarodne) 5-18/2016) Začne veljati
6.5.2016 Odločba o razveljavitvi 5. člena Odloka o kategorizaciji javnih cest v Občini Laško, kolikor kategorizira javno pot "Vorina–Funkl" v delu, ki poteka po parc. št. 116/0, 117/0, 119/0, 125/3 in 126/1, vse k. o. Obrežje (RS 32-1378/2016) Začne veljati
6.5.2016 Poročilo o gibanju plač za februar 2016 (RS 32-1380/2016) Začne veljati

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 9.5.2016 - 9.5.2016 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU 3 novosti   2 novosti   3 novosti  
2. UPRAVNO PRAVO 2 novosti   1 novost      
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO 1 novost   1 novost      
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 2 novosti   1 novost   1 novost  
5. JAVNE FINANCE 1 novost       2 novosti 1 novost
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 11 novosti   2 novosti      
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7 novosti   1 novost 1 novost 2 novosti  
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA 3 novosti       2 novosti 3 novosti
9. ZDRAVSTVENI SISTEM            
10. MEDNARODNI ODNOSI 4 novosti   2 novosti      
11. OBČINE 41 novosti          
 

Današnji uredniški izbor novih čistopisov, odločb sodišč in ostalih dokumentov na portalu Tax-Fin-Lex