Dnevne zakonodajne novosti / 3. januar 2019
LEX-KOLEDAR
Pravni akti, ki danes začnejo ali prenehajo veljati oz. se uporabljati: 0 pravnih aktov
Zadnji uradni list v obdelavi: št. 107/2022 z dne 9.8.2022
TEMA DNEVA
Stoodstotno očetovsko in starševsko nadomestilo
Tema dneva

Očetovsko in starševsko nadomestilo bo letos znašalo 100 odstotkov osnove. Materinsko nadomestilo bo neomejeno, starševsko pa bo omejeno na 2,5-kratnik povprečne plače. Dodatek za veliko družino ne bo več odvisen od materialnega položaja družine in bo brez cenzusa. Do dodatka so upravičene vse družine s tremi ali štirimi oziroma več otroki, a pod pogojem, da imajo eden od staršev in otroci skupno stalno prebivališče v Sloveniji. Do državne štipendije pa bodo upravičeni dijaki in študenti iz družin z dohodki pod 659,30 evra neto povprečno na člana.

Nova ureditev sodnega izvedenstva
Prvega januarja se je začel v celoti uporabljati zakon o sodnih izvedencih, sodnih cenilcih in sodnih tolmačih, ki nadomešča ureditev iz zakona o sodiščih. Po novem zakonu se bodo lahko sodni izvedenci in cenilci predstavljali kot sodni izvedenci oziroma cenilci tudi, ko bodo opravljali tržno dejavnost in ne zgolj pri dejavnosti za sodišče. To so pred časom že lahko počeli, a jim je bilo nato s spremembami zakona prepovedano. Novi zakon med drugim določa tudi ustanovitev strokovnega sveta, ki je najvišji strokovni in usklajevalni organ na področju sodnega izvedenstva, cenilstva in tolmačenja. Svet bo vsakih pet let pregledal potrdila s strokovnih izobraževanj in usposabljanj in jih vsebinsko ovrednotil.

Manjše spremembe pri DDV
Uporabljati se je začela novela zakona o davku na dodano vrednost, ki v skladu z evropsko direktivo prinaša novosti pri plačevanju DDV. S prenovljenim zakonom se bodo v skladu s pravili EU vsi kuponi v vseh državah članicah enotno obravnavali glede DDV. Novela prinaša tudi o poenostavljena pravila o DDV za določene storitve, ki jih majhna podjetja opravijo v drugi državi članici. Gre za telekomunikacijske storitve, storitve oddajanja in elektronske storitve, ki jih ti zavezanci opravijo končnim potrošnikom v drugih državah članicah v višini do 10.000 evrov letno. S 1. januarjem pa so se začele uporabljati tudi nove določbe zakona o davku od dohodkov pravnih oseb, namenjene preprečevanju izogibanja davkom.

Novela o registrih v zdravstvenem varstvu
S 1. januarjem se je začela uporabljati tudi novela zakona o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva, ki naj bi pripomogla k večji uspešnosti izvajanja preventivnih zdravstvenih programov na področju zgodnjega odkrivanja raka in posledično uspešnega oziroma pravočasnega zdravljenja posameznih vrst raka. Prav tako bo omogočena vzpostavitev registra endoprotetike, torej umetnih sklepov, za spremljanje kakovosti vsadkov. Novela bo omogočila natančnejše vnašanje podatkov kakovosti diagnostike in zdravljenja onkoloških bolnikov v okviru kliničnih registrov. Izvajala se bo lahko ustrezna registracija testiranih oseb iz družin, obremenjenih z dednim rakom.

Več nedovoljenih ravnanj v prehranski verigi
V prehranski verigi se je s 1. januarjem začel uporabljati širši nabor nepoštenih ravnanj, novela zakona o kmetijstvu jih skupno navaja 23, v primeru katerih se pogodba med deležniki šteje za nično. Pogodbe med deležniki morajo biti po novem pisne, na novo je definirana pravna domneva znatne tržne moči. Ta zdaj izhaja iz velikosti podjetja na nabavni strani, postavljena je pri 25 milijonov evrov letnega prometa v Sloveniji. Razširjen nabor nedovoljenih ravnanj je razburil trgovce, ki so se na ustavno sodišče obrnili za oceno ustavnosti tega dela zakona, dali so tudi predlog za začasno zadržanje izvrševanja določb. Ustavno sodišče o tem še ni odločilo.

Višje plače za javni sektor
Večina javnih uslužbencev bo z novim letom deležna izboljšanja plač. Stavkovni sporazumi in dogovor o plačah, ki so jih vlada in sindikati javnega sektorja podpisali v začetku decembra, namreč s 1. januarjem predvidevajo prvi plačni razred povišanja. Povišanje bo tako prvič upoštevano februarja, pri izplačilu januarskih plač. En plačni razred, ki za posameznika pomeni približno štiriodstoten dvig plače, pridobivajo vsi zaposleni v javnem sektorju z izjemo zdravnikov, funkcionarjev in direktorjev. Nekaterim javnim uslužbencem pa se bodo plače izboljšale za dva, tri ali celo štiri plačne razrede, vendar ne takoj z novim letom, ampak postopno do septembra 2020.

eDavki tudi prek mobilne aplikacije
Informacijski sistem eDavki Finančne uprave RS (Furs) je od danes za fizične osebe na voljo tudi prek mobilne aplikacije. Prek nje lahko zavezanci dostopajo do vseh obrazcev s področja delovanja Fursa ter tiste, ki jih je tudi sicer mogoče oddati prek sistema eDavki, tudi elektronsko vročajo. Uporabnik lahko postane vsak davčni zavezanec, potrebuje le računalnik s primerno opremo, dostop do interneta in ustrezno digitalno potrdilo. Mobilna aplikacija fizičnim osebam prinaša tudi številne nove funkcionalnosti, med njimi je denimo personalizirani koledarček. Aplikacija bo posredovala tudi opozorila, če delodajalec zavezancu ne bo obračunaval in/ali plačeval prispevkov za socialno varnost.(TFL)