7. maj 2015
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

Šestnajst korakov za digitalno Evropo

Evropska komisija je predlagala strategijo s 16 pobudami za razvoj resnično digitalne Evrope. Ključen del strategije so ukrepi za odpravo diskriminacijskih geografskih zapor. Vse preveč Evropejcev se namreč sooča s težavami pri čezmejnem dostopanju do proizvodov in storitev prek spleta, poudarjajo v Bruslju.

Odzivi v tujini so večinoma pozitivni, z dokumentom o digitalizaciji pa so zadovoljni tudi na pristojnem slovenskem ministrstvu. Slovenski glasnik digitalnih tehnologij Aleš Špetič medtem upa, da bo država pobudo sprejela in pristopila k "resnemu razmisleku" o lastni strategiji.

Parlamentarni odbor za obrambo je kandidatki za obrambno ministrico Andreji Katič po včerajšnji predstavitvi prižgal zeleno luč, kar pomeni, da je Katičeva korak bližje vodenju ministrstva. Odbor jo je podprl z osmimi glasovi za in štirimi proti.

Odbor DZ za izobraževanje je včerajšnjo predstavitev kandidatke za ministrico za izobraževanje Maje Makovec Brenčič ocenil kot ustrezno. V predstavitvi je Makovec Brenčičeva povedala, da kot temelj šolstva vidi javno šolstvo, zasebno pa kot njegovo dopolnitev. Prizadevala si bo tudi za to, da se sredstva za visoko šolstvo ne bi zniževala.

V razpravi o stanju na področju oskrbe z učbeniki pa so na odboru DZ za izobraževanje, znanost, šport in mladino so poudarili pomen oblikovanja dolgoročne učbeniške politike. Kot je poudarilo več razpravljavcev, ta ne sme biti odvisna od vsakokratnih menjav v vladi. Številni so se zavzeli tudi, da se v oblikovanje te politike vključi založnike.

Odbor DZ za zdravstvo je na včerajšnji seji sprejel sklep, da predlog novele zakona o omejevanju porabe alkohola, s katero bi na predlog ZaAB odpravili prepoved točenja alkohola na športnih prireditvah, ni primeren za nadaljnjo obravnavo.

Ministrstvo za delo želi, da pri zaposlovanju invalidov na trgu dela ne bi bilo stereotipov. V okviru projekta za preprečevanje diskriminacije invalidov Zmoremo, ki se začenja v tem mesecu, si bodo skupaj s partnerji prizadevali za večje spoštovanje človekovih pravic in dostojanstva invalidov, je povedala ministrica Anja Kopač Mrak.

Poslanec NSi in podpredsednik komisije DZ za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb Matej Tonin je včeraj medijem povedal, da zoper njega v zvezi z afero Veberkom poteka preiskava in v kratkem pričakuje zaslišanje na Nacionalnem preiskovalnem uradu. V začetku aprila ga je namreč ovadila obveščevalno-varnostna služba (OVS) ministrstva za obrambo.(TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

Datum Predpis Status
Danes v tej rubriki ni novosti.

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 7.5.2015 - 7.5.2015 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU   2 novosti 1 novost   5 novosti  
2. UPRAVNO PRAVO         2 novosti  
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO   1 novost 1 novost   1 novost  
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV   1 novost     2 novosti  
5. JAVNE FINANCE   2 novosti     9 novosti  
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI   8 novosti     6 novosti  
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI   1 novost   1 novost 1 novost 3 novosti
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA       1 novost    
9. ZDRAVSTVENI SISTEM           2 novosti
10. MEDNARODNI ODNOSI         2 novosti  
11. OBČINE            
 

Današnji uredniški izbor novih čistopisov, odločb sodišč in ostalih dokumentov na portalu Tax-Fin-Lex

Vrsta dokumenta Dokument
Čistopisi Arhiv
Čistopisi Odločba o ugotovitvi, da je bil Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-1) v neskladju z Ustavo ter o razveljavitvi sodbe Vrhovnega sodišča in sodbe Višjega delovnega in socialnega sodišča
Uredba o izvedbi ukrepov kmetijske politike za leto 2015
Uredba o oblikovanju cen učbenikov
Uredba o shemah neposrednih plačil
Uredba o ukrepih kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, ekološko kmetovanje in plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020
Zakon o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (ZISDU-3)
Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2)
Odločbe sodišč Arhiv
Odločbe Upravnega sodišča UPRS sodba I U 1138/2014 - trošarina – vračilo trošarine – pridobivanje suhega kremenovega peska – poraba električne energije - obrazložitev odločbe – bistvena kršitev pravil...
UPRS sodba I U 1499/2014 - rezident za davčne namene – ugotavljanje statusa rezidenta – izpolnjevanje pogojev – prijavljeno stalno prebivališče - središče osebnih in ekonomsk...
UPRS sodba I U 954/2014 - sodnik - hitrejše napredovanje na položaj višjega sodnika svétnika - pogoji za napredovanje - interventna zakonodaja - omejitev napredovanj
Odločbe Višjih sodišč VDSS sodba Pdp 750/2014 - odškodninska odgovornost delodajalca - nezgoda pri delu - odmera višine odškodnine - nepremoženjska škoda - odškodninska odgovornost delodajalca – ...
Gradiva v obravnavi DZ Arhiv
Gradiva v obravnavi DZ Poročilo Odbora za pravosodje k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodelovanju v kazenskih zadevah z državami članicami Evropske unije - Dopolnjen predlog zakona (ZSKZDČEU-1A), EPA 382-VII
Ostali dokumenti Arhiv
Revija Odvetnik Dobre prakse pri pogajanju za sklenitev sporazuma o priznanju krivde – pogled zagovornika