5. februar 2013
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

Jeff Hoffman: Bodimo vsi zmagovalci

»En človek ne more spremeniti sveta, lahko pa začne spremembo,« je misel, ki jo je mladim podjetnikom na obisku v Sloveniji na srce položil ameriški podjetnik Jeff Hoffman.  Njegovi nasveti, kako ustvariti prebojno podjetje, so podprti s kariero serijskega podjetnika, ki je svoj prvi uspešen startup prodal še pred 30-im rojstnim dnevom. Najbolj uspešno podjetje, ki ga je ustanovil, razvil in kasneje prodal, je Priceline, trenutno pa ustanovitelj in partner v podjetju ColorJar. Za naš današnji TFL Glasnik, v katerem bomo objavili intervju z njim, je med drugim dejal: »Plima dvigne vse čolne. To je najbolj pomembno. Od plime imamo koristi vsi.«

Državni zbor je včeraj z dvotretjinsko večino podprl predlog spora in memorandum za arbitražo o meji s Hrvaško, kot ga je pripravilo zunanje ministrstvo. DZ vladi predlaga, da ga arbitražnemu sodišču v Haag pošlje pravočasno, do 11. februarja, sprejeli pa so tudi izjavo, da sodišče mora določiti ozemeljski stik teritorialnega morja Slovenije z odprtim morjem.Kot so po seji, ki je potekala za zaprtimi vrati, sporočili iz DZ, predlagajo vladi, da na arbitražno sodišče pošlje memorandum Slovenije, kot je pripravljen s strani ministrstva za zunanje zadeve v sodelovanju z odvetniško ekipo.
Slovenija je doslej za postopek v zvezi z arbitražnim sporazumom med Slovenijo in Hrvaško namenila 2,29 milijona evrov bruto. Gre za znesek, ki ga je Slovenija porabila med letoma 2010 in 2012. Največji delež je namenila za honorarje tujim odvetnikom, skoraj milijon evrov bruto.

Predsednik Evropskega sveta Herman Van Rompuy bo nov predlog za evropski proračun 2014-2020 razgrnil šele v četrtek, obeta se dodatno znižanje do 30 milijard evrov, je v Bruslju povedal državni sekretar na zunanjem ministrstvu Igor Senčar. Slovenija si bo še naprej prizadevala za čim več sredstev za razvoj podeželja in kohezijo, je pojasnil.

Podpredsednik SLS Franc Bogovič bo na kongresu 2. marca kandidiral za novega predsednika stranke, je sporočil po včerajšnjem kolegiju ožjega vodstva SLS. Bogovič želi nadaljevati doslej zastavljeno delo v SLS. Dosedanji predsednik Radovan Žerjav se namreč s kongresom umika z vrha stranke, kandidaturo pa je sicer že napovedal tudi Laris Gaiser.

V središču Ljubljane so včeraj zagnali prvo fazo brezžičnega širokopasovnega omrežja, ki bo Ljubljančanom in obiskovalcem omogočal eno uro brezplačnega brskanja po spletnih vsebinah dnevno. Projekt Mestne občine Ljubljana v javno zasebnem partnerstvu z družbama Telekom Slovenije in NIL se bo še letos razširil do obvoznice.(TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

Datum Predpis Status
5.2.2013 Navodila družbam za upravljanje glede poročanja numeričnih podatkov o poslovanju investicijskih skladov (RS 11-281/2013) Začne veljati
5.2.2013 Navodilo družbam za upravljanje glede poročanja numeričnih podatkov o poslovanju investicijskih skladov (RS 101-4280/2008) Preneha veljati
5.2.2013 Pravilnik za izvajanje dobre kmetijske prakse pri gnojenju (RS 130-5427/2004) Preneha veljati
5.2.2013 Strokovno navodilo o urejanju gnojišč in greznic (SRS 10-482/1985) Se preneha uporabljati
5.2.2013 Uredba o ratifikaciji Sporazuma v obliki izmenjave pisem o obdavčevanju dohodka od prihrankov in začasni uporabi tega sporazuma, sklenjenega med Republiko Slovenijo in Kajmanskimi otoki (RS (mednarodne) 2-8/2013) Začne veljati
5.2.2013 Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o varstvu voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov (RS 5-169/2013) Začne veljati
5.2.2013 Uredba o varstvu voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov (RS 113-5147/2009) Sprememba
4.2.2013 Akt o odreditvi parlamentarne preiskave (RS 11-280/2013) Začne veljati
4.2.2013 Navodilo o objavah podatkov in sporočil gospodarskih družb po Zakonu o gospodarskih družbah (RS 10-254/2013) Začne veljati
4.2.2013 Obvestilo o začetku veljavnosti Programa sodelovanja na področju izobraževanja, znanosti, kulture, mladine in športa med Vlado Republike Slovenije in Vlado Države Izrael za obdobje 2012–2014 (RS (mednarodne) 2-11/2013) Začne veljati
4.2.2013 Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Svetom ministrov Bosne in Hercegovine o sodelovanju pri varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (RS (mednarodne) 2-9/2013) Začne veljati
4.2.2013 Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Makedonije o sodelovanju pri varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (RS (mednarodne) 2-10/2013) Začne veljati
4.2.2013 Sklep o objavi javnega poziva sodnikom k vložitvi kandidatur za vodstveno mesto predsednika Okrajnega sodišča v Trebnjem in Okrajnega sodišča v Lendavi (RS 11-282/2013) Začne veljati
4.2.2013 Sklep o ugotovitvi prenehanja funkcije ministra (RS 11-278/2013) Začne veljati
4.2.2013 Sklep o ugotovitvi prenehanja funkcije ministra (RS 11-279/2013) Začne veljati

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 5.2.2013 - 5.2.2013 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU 4 novosti   2 novosti   2 novosti  
2. UPRAVNO PRAVO     1 novost      
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO            
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 1 novost 1 novost        
5. JAVNE FINANCE   1 novost 1 novost      
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI   6 novosti     1 novost  
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI     1 novost 2 novosti 1 novost  
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA            
9. ZDRAVSTVENI SISTEM            
10. MEDNARODNI ODNOSI 4 novosti   1 novost      
11. OBČINE 21 novosti          
 

Današnji uredniški izbor novih čistopisov, odločb sodišč in ostalih dokumentov na portalu Tax-Fin-Lex