13. oktober 2011
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

Vse bližje smo trem najuglednejšim

Pričel se je šesti izbor najuglednejšega davčnega, finančnega in pravnega strokovnjaka. Ob tem smo se spomnili, kako smo začeli z izborom v letu 2006. Takrat smo izbirali le najuglednejšega davčnega in finančnega strokovnjaka in je nekaj sto uporabnikov, ki so glasovali preko našega portala v času od 15. novembra do 15. decembra 2006, izbralo mag. Ivana Simiča, takrat generalnega direktorja DURS, ter dr. Marjana Odra, direktorja Inštituta za revizijo. Kdo bo letos? Tako kot vsa leta odločate vi, zato vas vabimo k oddaji predlogov.

Državni zbor je sprejel novelo Zakona o bančništvu (ZBan-1H), ki v slovenski pravni red prenaša določbe dveh evropskih direktiv, s katerimi se odpravljajo nekatere pomanjkljivosti evropskih bančnih predpisov, ki jih je razkrila finančna in gospodarska kriza, poroča STA. Spremembe se nanašajo predvsem na okrepitev nadzora z namenom zmanjšanja tveganj.

V skladu z novelo bo lahko Banka Slovenije od bank po potrebi zahtevala višjo kapitalsko ustreznost od zakonsko predpisane, posegla v plače uprav bank ter predpisala ustrezno obveščanje trga o tveganosti posamezne banke. Banke bodo morale oblikovati politike za ocenjevanje, ali njihova razkritja udeležencem na trgu dajejo celovito informacijo o profilu tveganosti banke oz. v kolikor to ni zagotovljeno, dodatna razkritja drugih bistvenih informacij.

Državni svetniki so na včerajšnji seji izrazili podporo noveli Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ-L). Novelo, ki otrokom omogoča dostopnost vseh zdravstvenih storitev ne glede na plačilo prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje, je v DZ predložila skupina poslank in poslancev s prvopodpisano poslanko Zares Majdo Širca.

Evropska komisija je v Bruslju objavila letni širitveni pregled, ki je prinesel najboljši novici Črni gori in Srbiji. Za Črno goro je priporočila začetek pristopnih pogajanj z Evropsko unijo. Za Srbijo pa dodelitev statusa kandidatke za članstvo v uniji, pri čemer sicer komisija pričakuje nadaljevanje dialoga s Kosovom.

Olimpijski komite Slovenije je v Grand hotelu Union slavnostno obeležil 20. obletnico obstoja. Krovno olimpijsko gibanje v Sloveniji so s podpisom Olimpijske listine uradno ustanovili 15. oktobra 1991, ustanovna skupščina je bila 17. decembra 1991. OKS od vsega začetka vodi isti predsednik, to je Janez Kocijančič. Slednji je zbrane nagovoril s spodbudnimi besedami in na kratko orisal uspešnost poti, ki jo je v dveh desetletjih "prehodil" slovenski šport. "Danes mineva 20 let Olimpijskega komiteja Slovenije. To je 20 let samostojnih nastopov slovenskih športnikov in športnic na največjih tekmovanjih. V teh 20 letih je šport bistveno prispeval k ugledu naše države," je uvodoma dejal Kocijančič.

Japonski proizvajalec elektronike Sony je po novem poskusu hekerskega vdora v spletno storitev Playstation Network in nekatere druge spletne storitve v četrtek začasno blokiral okoli 93.000 uporabniških računov. Četrtkov napad na Sonyjeve uporabniške račune je že drugi večji poskus vdora v letošnjem letu, poročajo tuje tiskovne agencije. Hekerji so sicer že aprila vdrli v spletno storitev Playstation Network, pri čemer so pridobili dostop do osebnih podatkov več kot 100 milijonov uporabnikov, zaradi vdora pa je moral Sony za dober mesec dni ustaviti izvajanje omenjenih spletnih storitev. Sonyjev sistem spletnih storitev si je po vdoru hitro opomogel, saj jih je maja večina uporabnikov začela ponovno uporabljati. (TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

Datum Predpis Status
Danes v tej rubriki ni novosti.

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 13.10.2011 - 13.10.2011 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU   4 novosti 2 novosti      
2. UPRAVNO PRAVO            
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO           2 novosti
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV   1 novost 1 novost     4 novosti
5. JAVNE FINANCE   5 novosti 2 novosti     1 novost
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI   7 novosti       2 novosti
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI           1 novost
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA     2 novosti      
9. ZDRAVSTVENI SISTEM           2 novosti
10. MEDNARODNI ODNOSI     1 novost      
11. OBČINE            
 

Današnji uredniški izbor novih čistopisov, odločb sodišč in ostalih dokumentov na portalu Tax-Fin-Lex

Vrsta dokumenta Dokument
Čistopisi Arhiv
Čistopisi Odločba o razveljavitvi 8. člena Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Mestni občini Celje, kolikor kategorizira javno pot “Lopata - Ostrožno”, v delu, ki poteka po zemljiščih parc. št. 518/1 in 518/3, obe k. o. Medlog
Sklep o izračunu kapitalske zahteve za kreditno tveganje po standardiziranem pristopu za borznoposredniške družbe
Sklep o nadzoru borznoposredniških družb na konsolidirani podlagi
Sklep o naložbah borznoposredniških družb v kvalificirane deleže v osebah nefinančnega sektorja
Sklep o pogojih za opravljanje investicijskih in drugih storitev za borznoposredniške družbe
Sklep o poročanju o posameznih dejstvih in okoliščinah borznoposredniških družb
Sklep o poslovnih knjigah, letnih in polletnih poročilih borznoposredniških družb
Sklep o razkritjih s strani borznoposredniških družb
Slovenski računovodski standard 21 (2012) in Slovenski računovodski standard 22 (2012)
Zakon o trgu finančnih instrumentov (ZTFI)
Odločbe sodišč Arhiv
Odločbe Vrhovnega sodišča Sodba VIII Ips 289/2010 - - kolektivni delovni spor – sodelovanje delavcev pri upravljanju - imenovanje delavskega direktorja
Sodba III Ips 31/2011 - poroštvo – zakonito poroštvo - ničnost – ničnost poroštvene pogodbe – kogentna zakonska določba – namen zakona – hranilno
Odločbe Upravnega sodišča sodba I U 271/2010 - odškodnina žrtvam kaznivih dejanj – pogoji za priznanje odškodnine – smiselna uporaba določb ZUP – načelo zaslišanja stra...
Gradiva v obravnavi DZ Arhiv
Gradiva v obravnavi DZ Poročilo Odbora za finance in monetarno politiko k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o finančnih konglomeratih (ZFK-A), skrajšani postopek, EPA 2085-V
Predlog zakona o ratifikaciji Protokola o spremembah Sporazuma z dne 3. maja 2006 med Republiko Slovenijo in Zvezno republiko Nemčijo o izogibanju dvojnega obdavčevanja v zvezi z davki od dohodka in premoženja (BDEIDOD-A), EPA 0343-V
Predlog zakona o dopolnitvi Zakona o zagotavljanju sredstev za investicije v javno železniško infrastrukturo (ZZSIJŽI-A), nujni postopek, EPA 2177-V
Ostali dokumenti Arhiv
Pojasnila DURS Povračila stroškov udeležencu izobraževanja odraslih