19. julij 2016
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

Elektrošoker kot novo prisilno sredstvo?

Pri informacijskem pooblaščencu opozarjajo na nevarnost prehitrega in ne dovolj premišljenega sprejemanja novih policijskih pooblastil v osnutku sprememb zakona o nalogah in pooblastilih policije. Ta naj bi bil kmalu nared za vladno obravnavo. Osnutek vsebuje številna nova policijska pooblastila, med njimi elektrošoker kot novo prisilno sredstvo, širše možnosti izvedbe varnostnih pregledov oseb, ukrepe za iskanje oseb, ukrepe za zagotovitev reda in varnosti na športnih prireditvah oz. ukrepe prikrite in namenske kontrole, navajajo pri pooblaščencu.

Državni svet bo jutri na izredni seji obravnaval predlog odložilnega veta na zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti. Ta je po njihovem v nasprotju z javnim interesom. Poslanci državnega zbora so zakon sprejeli minuli četrtek, vlada pa z njim celovito prenavlja sistemsko ureditev dejavnosti. Državni svet je prepričan, da bi moral zakon prepustiti odločitev o načinu izvajanja dela pogrebne dejavnosti, ki ga zakon ne opredeli kot obvezno gospodarsko javno službo, občinam in njihovim organom.

Pred predsednikom DZ Milanom Brglezom so včeraj zaprisegli štirje novi sodniki. Brglez je ob tej priložnosti poudaril, da so v tem času tako DZ kot tudi sodna veja oblasti pred velikim izzivom - to je povrniti zaupanje v pravno državo. Zaupanje v pravno državo se po besedah predsednika DZ ne vzpostavlja samo z delom v sodni dvorani, temveč s širšim delovanjem, pa tudi s spoštovanjem ustave, zakonov in nenazadnje mednarodnih pogodb.

V ZSSS so zadovoljni, da so pri predlogu davčnih sprememb, ki so v javni obravnavi, upoštevali nekatere njihove predloge, a bodo finančnemu ministrstvu poslali dodatne predloge, med drugim za večjo razbremenitev srednjega razreda, kamor da sodi ključni razvojni kader. Po sedanjem predlogu bi namreč največ pridobili tisti z najvišjimi plačami. Tisti z 2800 evrov bruto mesečne plače, "ki dejansko predstavljajo razvojni kader", pa bi na letni ravni pridobili 173 evrov.

Predsednik SID banke Sibil Svilan in podpredsednik Evropske investicijske banke (EIB) Laszlo Baranyay sta včeraj podpisala pogodbo o zadolžitvi SID banke za 50 milijonov evrov. Sredstva bo ta namenila financiranju občinskih projektov s področja infrastrukture, energetske učinkovitosti in okolja, so sporočili iz SID banke.

Vladna služba za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je potrdila program, ki bo zagotovil povezovanje izobraževanja oz. vključenih visokošolskih zavodov s trgom dela, pri čemer bodo študentje dobili praktične izkušnje. Skupna višina sredstev za program znaša 10,6 milijona evrov, od tega bo Evropski socialni sklad prispeval 8,5 milijona evrov.

Evropska komisija je predstavila nov sveženj dodatnih podpornih ukrepov za blažitev krize v sektorju mleka. Sveženj obsega 500 milijonov evrov pomoči in naj bi pomagal pri zmanjšanju presežne proizvodnje ter stabilizaciji cen na trgu. Slovenija bo po besedah ministra za kmetijstvo Dejana Židana prejela 1,15 milijona evrov. Za evropski sveženj pomoči bodo lahko kandidirale posamezne kmetije, ki bodo lahko uveljavljale razlike glede znižanja. Za znižano proizvodnjo mleka bi prejele nadomestilo v višini 14 centov na liter, je povedal minister.(TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

Datum Predpis Status
19.7.2016 Akt o kriterijih in pravilih za zagotavljanje nujne oskrbe z električno energijo (RS 48-2076/2016) Začne veljati

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 19.7.2016 - 19.7.2016 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU         3 novosti 2 novosti
2. UPRAVNO PRAVO         1 novost  
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO            
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV         2 novosti  
5. JAVNE FINANCE         1 novost  
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI         4 novosti  
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI       1 novost 3 novosti 1 novost
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA            
9. ZDRAVSTVENI SISTEM            
10. MEDNARODNI ODNOSI            
11. OBČINE