9. april 2013
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

Ponoči delal doktorat, podnevi v tovarni

Prof. dr. Jadran Lenarčič, direktor Instituta Jožefa Stefana, ugledni mednarodni znanstvenik, bo ostal znan po stavku: »Ti, ki so slovensko državo pripeljali, kamor so jo, so največjo škodo naredili s tem, da so preplašili naše muze.« Dr. Lenarčič je gost v današnjem TFL Glasniku, ki bo izšel danes popoldan, med številnimi vprašanji pa je spregovoril tudi o svoji slikarski obsesiji.

»Kar zadeva moje slikarstvo, me jezi dvoje. Prvič to, da me kdo vpraša, kaj je na sliki. Če nekdo slika abstraktno, nima namena, da bi kdo kaj videl na tej sliki, zato me jezi to neznanje ali nesposobnost videnja slike. Drugič me jezi, da mi kdo reče, da se s slikanjem sproščam in da sem ljubiteljski slikar. Nisem ljubiteljski slikar in daleč od tega, da bi se s slikanjem sproščal. Slikanje je obsesija, ki jo imam v sebi, in sem morda v prvi vrsti slikar, ki se ukvarja z znanostjo.

Predsednik republike Borut Pahor in predsednik DZ Janko Veber sta se strinjala, naj Veber pred obravnavo predloga zapisa fiskalnega pravila v Ustavo RS opravi pogovor z vodji poslanskih skupin. Na tej podlagi naj bi ocenili, ali so pred četrtkovo obravnavo na plenarni seji DZ potrebna morebitna dodatna posvetovanja. Soglasje o tem, naj se fiskalno pravilo zapiše v Ustavo, je bilo januarja lani že doseženo med vsemi parlamentarnimi strankami, tako koalicije kot opozicije, a zatem so v nekaterih spremenili stališče, nakar je DZ postopek pred zadnjo stopnico prekinil.

Pravo ni vsemogočno, je sicer pomemben podsistem družbe, a je preveliko pričakovanje in upanje, da bi pravo vse lahko uredilo, so se strinjali udeleženci okrogle mize O moči in nemoči prava v organizaciji Slovenskega sociološkega društva. V Sloveniji smo, kot so izpostavili, nenaklonjeni kazenskemu sankcioniranju političnih dejanj.

Po zadnjih dogodkih v DZ in odvzemu akreditacije enemu od novinarjev so novinarji in stroka včeraj razpravljali o sobivanju ustavnih pravic in medijskega poročanja. Novinarji so izpostavljali pomen javnega interesa pri izbiri objave informacij, ob tem pa se tudi večinoma strinjali s stroko, da se morajo zavedati ustavno in etično dopustnih meja. "Življenje je vedno znova iskanje prave mere," pa je povedal pravnik Miro Cerar in pojasnil, da se ob čakanju na neko sistemsko rešitev velikokrat pozablja na občo človeško etiko.(TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

Datum Predpis Status
Danes v tej rubriki ni novosti.

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 9.4.2013 - 9.4.2013 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU   1 novost        
2. UPRAVNO PRAVO            
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO            
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV         1 novost  
5. JAVNE FINANCE   2 novosti     1 novost  
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI   2 novosti        
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI   3 novosti        
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA            
9. ZDRAVSTVENI SISTEM   1 novost     1 novost 1 novost
10. MEDNARODNI ODNOSI            
11. OBČINE            
 

Današnji uredniški izbor novih čistopisov, odločb sodišč in ostalih dokumentov na portalu Tax-Fin-Lex