1. avgust 2014
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

Finančna uprava začenja z delovanjem

V Sloveniji je z današnjim dnem, ko se začne uporabljati zakon o finančni upravi (ZFU), s formalno združitvijo davčne in carinske uprave zaživela Finančna uprava RS (Furs). Njene glavne naloge so boj proti zaposlovanju in delu na črno, davčnim utajam, tihotapstvu ter carinskim in trošarinskim nepravilnostim, nadzor nad gotovinskim poslovanjem in dvigovanje davčne kulture. Vlada z združitvijo obeh služb računa predvsem na racionalizacijo postopkov, optimizacijo stroškov in zmanjšanje administrativnih ovir.

Novoizvoljeni poslanci se bodo danes sestali na ustanovni seji, na kateri bodo potrdili svoje mandate in izvolili prvega med enakimi. Največja parlamentarna stranka SMC bo za predsednika državnega zbora predlagala Milana Brgleza. Zatakniti se utegne pri potrjevanju mandata Janezu Janši. Tudi če DZ Janši mandat potrdi, ostaja odprto vprašanje, ali bo naknadno odločal o njegovem odvzemu. Na prvi seji se to skoraj zagotovo ne bo zgodilo. Pravniki si glede možnosti odvzema mandata niso enotni.

Senat ustavnega sodišča je ugodil pritožniku, ki je za zdravljenje izbral Avstrijo. Odločil je, da se sodbe vrhovnega sodišča, višjega delovnega in socialnega sodišča ter delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani razveljavijo. Zadevo je vrnilo slednjemu v novo odločanje. Ustavno sodišče je opozorilo, da je že marca letos 135. člen pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja označilo kot neustaven. ZZZS pa opozarja na novembrsko novelo zakona, ki naj bi neustavnost na tem področju odpravila.

Združenje mestnih občin se ne strinja s šolskim ministrstvom, ki javnim zavodom s področja dejavnosti ministrstva, katerih ustanoviteljice so lokalne skupnosti in načrtujejo primanjkljaj zaradi odpravljanja plačnih nesorazmerij, napoveduje zavrnitev izdaje soglasja k finančnim načrtom. Plače za osnovne šole mora zagotavljati ministrstvo, opozarja.

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti zagotavlja, da je odprava zaostankov pri reševanju pritožb na odločbe centrov za socialno delo njihova prednostna naloga. Število nerešenih pritožb se je od aprila zmanjšalo za 40 odstotkov, tako da sta v juliju ostali še 6902 nerešeni pritožbi, navajajo.

Vlada se je seznanila s predlogom premierke v odhodu Alenke Bratušek, da v Bruselj pošlje listo kandidatov za evropskega komisarja, na kateri so Bratuškova, prvak DeSUS Karl Erjavec in evropska poslanka SD Tanja Fajon, je po seji vlade pojasnil minister Dejan Židan. Prisotnih je bilo osem ministrov, s predlogom so se seznanili brez glasu proti. Sedanji evropski komisar iz Slovenije Janez Potočnik je sporočil, da ne želi biti na seznamu z več kandidati za novega evropskega komisarja, če se bo slovenska vlada morda odločila za tak korak. Kot je sporočil, ne daje soglasja za imenovanje.(TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

Datum Predpis Status
2.8.2014 Pravilnik o financiranju in sofinanciranju vlaganj v gozdove (RS 71-3171/2004) Sprememba
2.8.2014 Pravilnik o kartografskem ključu (RS 54-2383/2014) Začne veljati
2.8.2014 Pravilnik o katalogu topografskih podatkov in topografskem ključu (RS 54-2382/2014) Začne veljati
2.8.2014 Pravilnik o monitoringu fizikalno-kemijskih lastnosti tekočih goriv (RS 76-3239/2011) Sprememba
2.8.2014 Pravilnik o podrobnejši vsebini registra zemljepisnih imen (RS 54-2380/2014) Začne veljati
2.8.2014 Pravilnik o podrobnejši vsebini zbirke podatkov daljinskega zaznavanja (RS 54-2381/2014) Začne veljati
2.8.2014 Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o financiranju in sofinanciranju vlaganj v gozdove (RS 54-2384/2014) Začne veljati
2.8.2014 Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o monitoringu fizikalno-kemijskih lastnosti tekočih goriv (RS 56-2478/2014) Začne veljati
2.8.2014 Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju sheme šolskega sadja (RS 54-2436/2014) Začne veljati
1.8.2014 Sklep o usklajeni višini minimalnega dohodka od julija 2014 (RS 55-2446/2014) Se začne uporabljati
1.8.2014 Uredba o določitvi carinskih uradov v Republiki Sloveniji, njihovem sedežu in krajevni pristojnosti (RS 45-2143/2004) Se preneha uporabljati
1.8.2014 Uredba o določitvi davčnih uradov Davčne uprave Republike Slovenije (RS 142-6208/2004) Se preneha uporabljati
1.8.2014 Uredba o določitvi finančnih uradov Finančne uprave Republike Slovenije (RS 57-2525/2014) Se začne uporabljati
1.8.2014 Uredba o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih (RS 58-2931/2003) Sprememba
1.8.2014 Uredba o organih v sestavi ministrstev (RS 58-2930/2003) Sprememba
1.8.2014 Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju (RS 73-3249/2005) Sprememba
1.8.2014 Uredba o spremembah in dopolnitvi Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju (RS 43-1801/2014) Se začne uporabljati
1.8.2014 Uredba o spremembah Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih (RS 43-1799/2014) Se začne uporabljati
1.8.2014 Uredba o spremembah Uredbe o organih v sestavi ministrstev (RS 43-1800/2014) Se začne uporabljati
1.8.2014 Zakon o carinski službi (ZCS-1) (RS 56-2648/1999) Se preneha uporabljati
1.8.2014 Zakon o davčnem postopku (ZDavP-2) (RS 117-5018/2006) Sprememba
1.8.2014 Zakon o davčni službi (ZDS-1) (RS 57-2668/2004) Se preneha uporabljati
1.8.2014 Zakon o finančni upravi (ZFU) (RS 25-961/2014) Se začne uporabljati
1.8.2014 Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) (RS 56-2760/2002) Sprememba

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 1.8.2014 - 1.8.2014 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU   4 novosti        
2. UPRAVNO PRAVO            
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO            
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV   3 novosti        
5. JAVNE FINANCE   5 novosti        
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI   14 novosti   2 novosti    
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI            
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA            
9. ZDRAVSTVENI SISTEM   1 novost   1 novost    
10. MEDNARODNI ODNOSI            
11. OBČINE