19. april 2013
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

7,9 milijona za tuje naložbe

Javna agencija RS za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja, investicij in turizma (Spirit) bo danes objavila javni razpis za spodbujanje tujih neposrednih investicij. Letos bo za dodelitev spodbud za začetne investicije, ki jih bodo tuji vlagatelji izvajali na slovenskem ozemlju, na voljo nekaj manj kot 7,9 milijona evrov. Kot so sporočili z agencije Spirit, bosta v letošnjem letu dve odpiranji, prvo že 17. maja.

Minister za notranje zadeve in javno upravo bo v kratkem pripravilo spremembo Zakona o dostopu do informacij javnega značaja, je po srečanju z informacijsko pooblaščenko Natašo Pirc Musar napovedal minister Gregor Virant. Pristojnost zakona bi se z novelo razširila tudi na gospodarske družbe v neposredni in posredni državni lasti. Pirc Musarjeva je spomnila, da že tri leta opozarja na to, da podjetja v državni lasti niso zavezanci po Zakonu o dostopu do informacij javnega značaja, kar je po njenem mnenju velik problem.
"Danes imamo primere, ko občine, javni zavodi ali država ustanavljajo družbe z omejeno odgovornostjo, ki so popolnoma skrite pred očmi javnosti," je dodala.

Vlada je ustanovila medresorsko komisijo za človekove pravice, ki med drugim koordinira poročanje pri ratificiranih mednarodnih instrumentih varstva človekovih pravic in svoboščin ter spremlja izvajanje sprejetih obveznosti s področja človekovih pravic, je po seji vlade dejal v. d. direktorja urada vlade za komuniciranje Matija Sevšek.

Nekdanji minister za delo Ivan Svetlik se bo predvidoma potegoval za mesto rektorja ljubljanske univerze. Kot je dejal na javni tribuni z naslovom Umetnost na univerzi, še ni uradni kandidat, ker postopki še tečejo, a ne skriva, da se poteguje za mesto rektorja.

Evropsko sodišče za človekove pravice v Strasbourgu je včeraj zaradi sodnih zaostankov razsodilo v devetih primerih proti Sloveniji in ji naložilo plačilo okoli 40.000 evrov. Odškodnino v višini 8000 evrov je prisodilo tudi bivšemu direktorju Hita Danilu Kovačiču, ki je bil obsojen zaradi zlorabe položaja v zadevi Hit in nato pomiloščen.(TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

Datum Predpis Status
20.4.2013 Sklep o sistemu jamstva za vloge (RS 97-5036/2010) Sprememba
20.4.2013 Sklep o spremembah Sklepa o sistemu jamstva za vloge (RS 29-1089/2013) Začne veljati

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 19.4.2013 - 19.4.2013 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU       1 novost 7 novosti 1 novost
2. UPRAVNO PRAVO            
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO         2 novosti  
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV         5 novosti 4 novosti
5. JAVNE FINANCE   2 novosti     5 novosti 1 novost
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI   8 novosti     3 novosti  
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI         3 novosti  
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA         1 novost  
9. ZDRAVSTVENI SISTEM            
10. MEDNARODNI ODNOSI     1 novost      
11. OBČINE            
 

Današnji uredniški izbor novih čistopisov, odločb sodišč in ostalih dokumentov na portalu Tax-Fin-Lex

Vrsta dokumenta Dokument
Čistopisi Arhiv
Čistopisi Pravilnik o opravljanju izpita ter izbiri in vlogi zastopnika pravic oseb na področju duševnega zdravja
Uredba o državnem prostorskem načrtu za vodnogospodarsko ureditev Dravinje od Stogovcev do Koritnega
Uredba o ratifikaciji Sklepnih listin območne konference o radiokomunikacijah za načrtovanje digitalne prizemne radiodifuzne storitve v delih območij 1 in 3 v frekvenčnih pasovih 174–230 MHz in 470–862 MHz (RRC-06)
Odločbe sodišč Arhiv
Odločbe Vrhovnega sodišča Sodba VIII 86/2012 - odpoved pogodbe o zaposlitvi – poslovni razlog - sprememba akta o sistemizaciji - reorganizacija - prenehanje potreb po delu - ukinitev delov...
Sodba in sklep VIII Ips 78/2012 - izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi – rok za odpoved – uporaba jezika narodnosti - uporaba jezika v sodnem postopku – dvojezični postopek
Odločbe Upravnega sodišča sodba I U 1993/2010 - dostop do informacij javnega značaja – zavezanec za posredovanje informacij javnega značaja – študentska organizacija – molk organa prve sto...
Odločbe Višjih sodišč VSL sodba in sklep I Cp 1562/2012 - vznemirjanje lastninske pravice – nepravilna izvedba dokaznega predloga – ogled na kraju samem – absolutna bistvena kršitev postopka – pravočasno g...
VSL sodba in sklep IV Cp 58/2013 - ugotavljanje dejstev v družinskem postopku – pravica do sodnega varstva – načelo varstva otrokove koristi – vezanost sodišča na zahtevek za določit...
Gradiva v obravnavi DZ Arhiv
Gradiva v obravnavi DZ Poročilo Odbora za finance in monetarno politiko k Letnemu poročilu Državne revizijske komisije za leto 2012, EPA 1021-VI
Poročilo Odbora za finance in monetarno politiko k Poročilu o delu Slovenskega inštituta za revizijo za leto 2012, EPA 1079-VI
Ostali dokumenti Arhiv
Revija DENAR Koristne informacije
Pojasnila DURS Obvezni prispevki za socialno varnost v primerih sodnih poravnav, ko ni dejanskega izplačila neto dohodka
Revija Odvetnik O namenu prekluzij v pravdnem postopku
Vloga odvetnika v pravdnem postopku