Dnevne zakonodajne novosti / 13. januar 2017
LEX-KOLEDAR
Pravni akti, ki danes začnejo ali prenehajo veljati oz. se uporabljati: 0 pravnih aktov
Zadnji uradni list v obdelavi: št. 108/2022 z dne 12.8.2022
TEMA DNEVA
Boj za slovenski teran
Tema dneva

Kmetijski minister Dejan Židan sinoči v Bruslju na sestanku z evropskim komisarjem Philom Hoganom o teranu ni dobil odgovorov na vprašanja. Znova je zagrozil s tožbo proti komisiji, ta pa je obljubila celovita pravna pojasnila v ponedeljek. Neuradno v komisiji poudarjajo, da se čas izteka in da je predlagana rešitev dejansko zmaga za Slovenijo. Priznavajo tudi, da vprašanja terana med pogajanji ni bilo mogoče rešiti, ker ni bilo soglasja Slovenije, in da je pač edina možnost rešitev z delegiranim aktom. Židan pa pričakuje razpravo o pristojnostih komisije na zasedanju kmetijskih ministrov unije 23. januarja. Poudarja, da to ne bo razprava o teranu, ampak o tem, kakšne pravice ima komisija, da posega v pridobljene pravice članic.

Iskanje novih ustavnih sodnikov

Predsednik republike Borut Pahor je zaključil posvetovanja z vodji poslanskih skupin in predstavnikoma narodnih skupnosti v DZ za štiri ustavnosodniška mesta izmed 22 prijavljenih kandidatov. Večina se do imen še ni opredelila, konkretnejši pa so v SDS. Predlagajo Klemna Jakliča, ki ga podpira tudi NSi, in Anžeta Erbežnika. Svoje kandidate so izbrali tudi v ZL, a njihova imena vsaj do prihodnjega tedna ostajajo neznanka. V poslanskih skupinah SMC, DeSUS in SD menijo, da sicer prijavljeni kandidati ustrezajo kriterijem za ustavne sodnike, o podpori kateremu od njih pa se še niso izrekli. Marca oz. aprila se izteče devetletni mandat štirim ustavnim sodnikom, Jasni Pogačar, Mitji Deisingerju, Janu Zobcu ter Ernestu Petriču.

Vlada daje prednost tožilcu Šketi

Vlada pri izboru novega generalnega državnega tožilca daje prednost vodji mariborskega okrožnega tožilstva Dragu Šketi. Vlada bo svoje mnenje posredovala državnotožilskemu svetu, ki bo nato državnemu zboru predlagal kandidata za to funkcijo, izbiral pa bo med Šketo in njegovim protikandidatom Robertom Renierom. Postopek imenovanja novega generalnega državnega tožilca sicer vodi državnotožilski svet, ki pa je za dokončno odločitev o tem, koga bo DZ predlagal v imenovanje, moral počakati še mnenje vlade. Tudi svet je opravil pogovora s kandidatoma, kateremu dajejo prednost, pa še niso želeli razkriti, saj da bo to razvidno iz predloga, ki bo poslan v državni zbor.

Nov način podpisovanja dokumentov

Finančna uprava RS (Furs) bo odslej dokumente, ki se izdelajo in podpišejo v elektronski obliki, tiskala in pošiljala davčnim zavezancem kot kopijo dokumenta. To pomeni, da se takšni dokumenti ne bodo več lastnoročno podpisovali. Tak način izdajanja dokumentov omogoča novela zakona o davčnem postopku. Do konca leta 2016 so se še uporabljale določbe zakona o splošnem upravnem postopku, ki so zahtevale vročanje odločb v izvirniku. Ker finančna uprava večino dokumentov izdela in podpiše v elektronski obliki, jih bo po novem vročala v elektronskem izvirniku (npr. prek portala eDavki) ali v fizičnem prepisu (npr. prek pošte). Fizični prepis dokumenta ima odslej enako dokazno vrednost kot izvirnik v elektronski obliki.

Sporazum o socialni varnosti z ZDA

Vlada se je seznanila z informacijo o zaključku pogajanj za sklenitev sporazuma med Slovenijo in ZDA o socialni varnosti ter upravnega dogovora o izvajanju tega sporazuma. Sporazum bo osebam, ki so v pokojninskem in invalidskem zavarovanju obeh pogodbenic dopolnile določeno zavarovalno dobo, omogočil enako obravnavanje državljanov ene pogodbenice glede zagotavljanja pravic in obveznosti s področja pokojninskega in invalidskega zavarovanja z državljani druge pogodbenice, v kateri živijo in delajo.

Novosti glede pacientovih pravic

Končala se je javna obravnava novele zakona o pacientovih pravicah, ki posega na področji čakalnih vrst in seznamov ter ga je vlada poslala v javno razpravo pred mesecem dni. Novela zakona med drugim določa najdaljši čakalni čas pri zdravniku in uvaja novo stopnjo nujnosti na napotnici. Medtem ko je čas čakanja v ambulanti na primarni zdravstveni ravni zdaj omejen na 20 minut, na sekundarni in terciarni ravni pa na eno uro, novela čakalni čas opredeljuje na pol ure ne glede na raven obravnave. Predvideva, da bodo čakalne sezname vodili po zdravstveni storitvi v zavodu, lahko pa tudi po zdravstvenem delavcu, če storitev opravlja več ljudi. (TFL)