19. januar 2015
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

Izenačitev istospolne skupnosti z zakonsko zvezo

Kolegij predsednika DZ je odločil, da bo DZ predlog novele zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, ki ga je sredi decembra v parlamentarno proceduro vložila ZL, obravnaval po skrajšanem postopku. Predlagana novela istospolno skupnost v vseh elementih izenačuje z zakonsko zvezo. Predlog priznava pravne posledice tudi življenjski skupnosti dveh oseb istega spola, ki nista sklenili zakonske zveze in živita v zunajzakonski skupnosti.

Upokojenci, ki so konec leta 2012 opravljali samostojno dejavnost in jo opravljajo še naprej, morajo razen nekaterih izjem uskladiti svoj status najkasneje do konca januarja. Prav tako ta rok za uskladitev statusa velja za upokojence, ki so družbeniki in hkrati direktorji, opozarja Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Če tisti, ki morajo svoj status uskladiti do 31. januarja, tega ne bodo storili, jim bo zavod po uradni dolžnosti ugotovil lastnost zavarovanca od 1. februarja dalje in s tem dnem tudi ustavil izplačevanje pokojnine.

SD je pripravila predlog dopolnitve ustave, po katerem bi državno financiranje osnovnega šolstva veljalo izrecno za javne šole, medtem ko bi bila ureditev financiranja zasebnih osnovnih šol prepuščena zakonu. Zdajšnji drugi odstavek 57. člena ustave pravi, da je osnovnošolsko izobraževanje obvezno in se financira iz javnih sredstev. V SD želijo to dopolniti tako, da bi se drugi odstavek glasil, da je osnovnošolsko izobraževanje obvezno in da se v javnih šolah financira iz javnih sredstev. Ob tem v stranki zagotavljajo, da ne gre za poskus zaobiti nedavno odločbo ustavnega sodišča. Odločno tudi nasprotujejo varčevanju v šolstvu.

Za ta teden so za zdaj v DZ sklicali deset sej delovnih teles. Ustavna komisija bo v torek presojala predlog SDS za spremembe več členov ustave, ki določajo oblikovanje vlade. Odbor za infrastrukturo pa bo v sredo pripravil javno predstavitev mnenj o pripravi nacionalnega energetskega koncepta. Tega dne bo zasedal tudi državni svet.

Predsednik odvetniške zbornice Roman Završek je za STA povedal, da je vprašanje meje med odvetnikovo pomočjo svoji stranki in vpletanjem odvetnika v nepravilnosti pri svojem delu zelo kompleksno. Po zadnjih primerih odvetnikov v raznih postopkih pa Završek opozarja na trend, ko se organi pregona poslužujejo ukrepov za diskreditacijo obrambe. Na vrhovnem državnem tožilstvu odgovarjajo, da tožilci kazenskega pregona ne sprožajo zaradi diskreditacije, ampak odločitev vedno temelji zgolj na strokovni presoji.

Slovenija je tik pred tem, da po petih letih znova dobi socialni sporazum - dokument, ki opredeljuje temeljne zaveze in usmeritve vlade, delodajalcev in sindikatov. Socialnim partnerjem bo tovrsten dogovor uspel šele petič v času samostojnosti države. Besedilo naj bi bilo parafirano danes ali jutri, uradno pa potrjeno do konca meseca.(TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

Datum Predpis Status
17.1.2015 Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika o vrstah podatkov o oddanih javnih naročilih v preteklem letu na podlagi Zakona o javnem naročanju na področju obrambe in varnosti ter načinu njihovega zbiranja (RS 3-77/2015) Začne veljati
17.1.2015 Pravilnik o elektronskem vlaganju prijav v postopkih registracije znamk in modelov (RS 3-74/2015) Začne veljati
17.1.2015 Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Gornji Grad (2014–2023) (RS 3-72/2015) Začne veljati
17.1.2015 Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Ivančna Gorica (2014–2023) (RS 3-68/2015) Začne veljati
17.1.2015 Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Polšnik (2014–2023) (RS 3-70/2015) Začne veljati
17.1.2015 Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Predmeja (2014–2023) (RS 3-66/2015) Začne veljati
17.1.2015 Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Primskovo (2014–2023) (RS 3-69/2015) Začne veljati
17.1.2015 Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Radlje-desni breg (2014–2023) (RS 3-73/2015) Začne veljati
17.1.2015 Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Soteska (2014–2023) (RS 3-71/2015) Začne veljati
17.1.2015 Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Železniki (2014–2023) (RS 3-67/2015) Začne veljati
17.1.2015 Pravilnik o izvajanju strokovnega nadzora s svetovanjem za posamezne poklicne skupine zdravstvenih delavcev, ki niso organizirani v poklicnih zbornicah oziroma strokovnih združenjih z javnim pooblastilom (RS 60-2393/2013) Sprememba
17.1.2015 Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vrstah podatkov o oddanih javnih naročilih v preteklem letu na podlagi Zakona o javnem naročanju in načinu njihovega zbiranja (RS 3-75/2015) Začne veljati
17.1.2015 Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vrstah podatkov o oddanih javnih naročilih v preteklem letu na podlagi Zakona o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev in načinu njihovega zbiranja (RS 3-76/2015) Začne veljati
17.1.2015 Pravilnik o spremembah Pravilnika o izvajanju strokovnega nadzora s svetovanjem za posamezne poklicne skupine zdravstvenih delavcev, ki niso organizirani v poklicnih zbornicah oziroma strokovnih združenjih z javnim pooblastilom (RS 3-78/2015) Začne veljati
17.1.2015 Pravilnik o vrstah podatkov o oddanih javnih naročilih v preteklem letu na podlagi Zakona o javnem naročanju in načinu njihovega zbiranja (RS 8-216/2009) Sprememba
17.1.2015 Pravilnik o vrstah podatkov o oddanih javnih naročilih v preteklem letu na podlagi Zakona o javnem naročanju na področju obrambe in varnosti ter načinu njihovega zbiranja (RS 57-2185/2013) Sprememba
17.1.2015 Pravilnik o vrstah podatkov o oddanih javnih naročilih v preteklem letu na podlagi Zakona o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev in načinu njihovega zbiranja (RS 8-215/2009) Sprememba
17.1.2015 Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi in določitvi nalog Slovenske nacionalne komisije za UNESCO (RS 3-62/2015) Začne veljati
17.1.2015 Sklep o ustanovitvi in določitvi nalog Slovenske nacionalne komisije za Unesco (RS 69-3760/2010) Sprememba
17.1.2015 Uredba o prenehanju veljavnosti Uredbe o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora na podlagi Sklepa o pripravi državnega prostorskega načrta za RTP 110/20 kV Dobruška vas (RS 3-97/2015) Začne veljati
17.1.2015 Uredba o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje primarne kmetijske proizvodnje in ribištva (RS 89-3638/2014) Sprememba
17.1.2015 Uredba o spremembi Uredbe o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje primarne kmetijske proizvodnje in ribištva (RS 3-98/2015) Začne veljati
17.1.2015 Uredba o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora na podlagi Sklepa o pripravi državnega prostorskega načrta za izgradnjo RTP 110/20 kV Dobruška vas (RS 103-3735/2013) Preneha veljati
16.1.2015 Sklep o imenovanju častnega generalnega konzula Republike Slovenije v Bariju, v Italijanski republiki (RS 3-61/2015) Začne veljati
16.1.2015 Količnik rasti cen prehrambnih izdelkov (RS 3-80/2015) Začne veljati
16.1.2015 Odločba o imenovanju državne pravobranilke na Zunanjem oddelku Državnega pravobranilstva na Ptuju (RS 3-65/2015) Začne veljati
16.1.2015 Odločba o imenovanju državne pravobranilke na Zunanjem oddelku Državnega pravobranilstva v Novi Gorici (RS 3-63/2015) Začne veljati
16.1.2015 Odločba o imenovanju državnega pravobranilca na Zunanjem oddelku Državnega pravobranilstva v Murski Soboti (RS 3-64/2015) Začne veljati
16.1.2015 Popravek Sklepa o soglasju k Spremembam in dopolnitvam Pravil Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji (RS 3-100/2015) Začne veljati
16.1.2015 Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za december 2014 (RS 3-83/2015) Začne veljati
16.1.2015 Sklep o objavi javnega poziva sodnikom k vložitvi kandidatur na mesto predsednika Višjega sodišča v Celju (RS 3-81/2015) Začne veljati
16.1.2015 Sklep o odprtju Generalnega konzulata Republike Slovenije v Bariju, v Italijanski republiki (RS 3-60/2015) Začne veljati
16.1.2015 Sklep o zaprtju Konzulata Republike Slovenije v Caltanissetti (RS 3-59/2015) Začne veljati
16.1.2015 Ugotovitveni sklep o višini regresa za prehrano med delom (RS 3-79/2015) Začne veljati

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 19.1.2015 - 19.1.2015 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU 8 novosti 4 novosti 3 novosti     2 novosti
2. UPRAVNO PRAVO     2 novosti      
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO 1 novost     1 novost   1 novost
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 4 novosti 4 novosti 1 novost 1 novost    
5. JAVNE FINANCE 3 novosti 3 novosti 1 novost     1 novost
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 11 novosti 8 novosti 1 novost 2 novosti 1 novost 1 novost
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 4 novosti   3 novosti     1 novost
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA 3 novosti   1 novost   1 novost 1 novost
9. ZDRAVSTVENI SISTEM 1 novost   1 novost      
10. MEDNARODNI ODNOSI 1 novost   3 novosti 1 novost    
11. OBČINE 13 novosti          
 

Današnji uredniški izbor novih čistopisov, odločb sodišč in ostalih dokumentov na portalu Tax-Fin-Lex

Vrsta dokumenta Dokument
Čistopisi Arhiv
Čistopisi Akt o preventivnem načrtu ukrepov pri oskrbi z zemeljskim plinom
Pravilnik o elektronskem vlaganju prijav v postopkih registracije znamk in modelov
Pravilnik o izvajanju strokovnega nadzora s svetovanjem za posamezne poklicne skupine zdravstvenih delavcev, ki niso organizirani v poklicnih zbornicah oziroma strokovnih združenjih z javnim pooblastilom
Pravilnik o vrstah podatkov o oddanih javnih naročilih v preteklem letu na podlagi Zakona o javnem naročanju in načinu njihovega zbiranja
Pravilnik o vrstah podatkov o oddanih javnih naročilih v preteklem letu na podlagi Zakona o javnem naročanju na področju obrambe in varnosti ter načinu njihovega zbiranja
Pravilnik o vrstah podatkov o oddanih javnih naročilih v preteklem letu na podlagi Zakona o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev in načinu njihovega zbiranja
Skupni sporazum o uporabi glasbenih avtorskih del iz repertoarja Združenja SAZAS v lokalnih in regionalnih radijskih programih posebnega pomena v Republiki Sloveniji št. 2015
Uredba o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje primarne kmetijske proizvodnje in ribištva
Odločbe sodišč Arhiv
Odločbe Upravnega sodišča UPRS sodba I U 460/2013 - inšpekcijski postopek – opravljanje dela na črno – prepoved opravljanja dela na črno – nakup in prodaja rabljenih vozil
UPRS sodba I U 1496/2013 - licenca – podelitev licence na področju splošne medicine – specializacija pred letom 1991 – pridobitev licence na podlagi vloge – preizkus usposobl...
UPRS sodba I U 1660/2012 - telekomunikacijske storitve - spor med operaterjem in končnim uporabnikom - povečan mednarodni promet – ugovor zoper izstavljen račun
Odločbe Višjih sodišč VSL sodba I Cp 521/2014 - stvarna služnost hoje in vožnje – priposestvovanje stvarne služnosti – dobra vera posestnika – domneva dobre vere – trajanje priposestvovanja – nač...
Gradiva v obravnavi DZ Arhiv
Gradiva v obravnavi DZ Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o medijih (ZMed-C), redni postopek, EPA 302-VII
Predlog zakona o ukrepih na področju pripravništva (ZUPPrip), redni postopek, EPA 301-VII
Ostali dokumenti Arhiv
Revija Odvetnik Nedopustno rušenje zaupanja v delo odvetnikov