28. november 2013
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

Brez veta na zakon o izbrisanih

Državni svet včeraj ni izglasoval veta na zakon o odškodninah za izbrisane. Za veto je glasovalo sedem državnih svetnikov, proti pa 20. To pomeni, da državnemu zboru o zakonu ne bo treba ponovno odločati. V razpravi so sicer državni svetniki bolj ali manj ponovili stališča, ki jih je bilo mogoče slišati že, ko so o zakonu odločali poslanci.

Poslanci so včeraj z 51 glasovi za in nobenim proti sprejeli zakon, ki določa način poplačila odprave plačnih nesorazmerij za nazaj. Z njim bo država poravnala dolg do javnih uslužbencev v največ dveh obrokih skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi. Prvi obrok bo izplačala najpozneje do konca februarja 2014, drugega pa najpozneje do konca januarja 2015. Glasovanja o zakonu so se vzdržali vsi na seji prisotni poslanci opozicije z izjemo poslanca SDS Ivana Grilla, ki je zakon podprl.

DZ je s 54 glasovi za in nobenim proti ocenil, da je predlog novele zakona o dostopu do informacij javnega značaja, ki širi obveznost posredovanja tovrstnih informacij z organov javnega sektorja tudi na podjetja v večinski lasti države ali občin, primeren za nadaljnjo obravnavo.

S 76 glasovi za in nobenim proti je DZ sprejel vladno novelo zakona o višjem strokovnem izobraževanju, ki prinaša pogoje za uspešnejše prilagajanje izobraževanja potrebam gospodarstva. Novela je naletela na dober odziv in podporo tako v koalicijskih kot opozicijskih vrstah.

S 45 glasovi za in tremi proti so sprejeli tudi vladno novelo zakona o verski svobodi, po kateri lahko versko skupnost registrira najmanj deset polnoletnih članov skupnosti. Vlada je novelo vložila v obravnavo po skrajšanem postopku, z njo pa je sledila odločbi ustavnega sodišča iz leta 2010.

DZ je z 51 glasovi za in dvema proti prav tako sprejel predlog novele insolvenčnega zakona. Novela med drugim uvaja poseben predinsolvenčni postopek za srednje in velike družbe, v okviru katerega se bodo te lahko z bankami dogovorile o prestrukturiranju dolga, ter posebna pravila za prisilno poravnavo srednjih in velikih družb.

Evropska komisija je včeraj predstavila sveženj zakonodajnih predlogov, s katerimi želi še dodatno okrepiti procesna jamstva za državljane v kazenskem postopku. Komisija predlaga tri direktive in dve priporočili, s katerimi naj bi zagotovili pravico do poštenega sojenja za vse evropske državljane, ne glede na to, kje v EU so.(TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

Datum Predpis Status
Danes v tej rubriki ni novosti.

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 28.11.2013 - 28.11.2013 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU   1 novost 5 novosti   2 novosti 8 novosti
2. UPRAVNO PRAVO           7 novosti
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO           3 novosti
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV   1 novost 1 novost   2 novosti 3 novosti
5. JAVNE FINANCE   5 novosti 2 novosti   1 novost 1 novost
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI   35 novosti 1 novost     2 novosti
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI   6 novosti       7 novosti
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA     1 novost     5 novosti
9. ZDRAVSTVENI SISTEM   6 novosti   1 novost    
10. MEDNARODNI ODNOSI         1 novost  
11. OBČINE            
 

Današnji uredniški izbor novih čistopisov, odločb sodišč in ostalih dokumentov na portalu Tax-Fin-Lex