4. avgust 2014
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

Sedmi sklic državnega zbora

S petkovo ustanovno sejo je mandat nastopil sedmi sklic državnega zbora. Poslanci so potrdili svoje mandate, vključno z mandatom prvaka SDS Janeza Janše, ter za prvega med enakimi s 66 glasovi za in enim proti izvolili Milana Brgleza. 19 glasovnic je bilo neveljavnih. Sedaj bodo stekli postopki za oblikovanje nove vlade, nadaljujejo se tudi koalicijska pogajanja. Kandidata za predsednika vlade mora predsednik republike predlagati v 30 dneh.

Varuh človekovih pravic ugotavlja, da je referendumska zavrnitev družinskega zakonika povzročila veliko škodo pri varstvu otrokovih pravic. Zakonik je omogočal ustreznejšo razmejitev pristojnosti med centri za socialno delo in sodišči, njegova zavrnitev pa je odložila tudi uvedbo instituta zagovornika in prepoved telesnega kaznovanja otrok, navaja.

Davčna uprava RS (Durs) ni bila uspešna pri izvedbi projektov prenove informacijskega sistema in združevanja vplačilnih podračunov za dajatve, je v reviziji, ki je zajela obdobje od 1. julija 2007 do 16. aprila 2014, ugotovilo računsko sodišče. Dursu je zato naložilo popravljalne ukrepe.

Združenje slovenske fotovoltaike kot alternativo sedanjemu sistemu podpor proizvajalcem električne energije iz malih sončnih elektrarn predlaga net-metering oz. neto meritev in obračun električne energije. Tako bi se razbremenilo podporno shemo in omogočilo postavljanje novih, predvsem malih sončnih elektrarn na stanovanjskih objektih.

Ameriški Google je do sredine julija prejel več kot 91.000 zahtev za izbris več kot 320.000 povezav iz svojega spletnega iskalnika, je razvidno iz pojasnil, ki so jih poslali evropskim varuhom osebnih podatkov. Ti skupaj z Googlom pripravljajo uradne smernice za uresničevanje t. i. pravice do pozabe, ki od maja velja za evropske državljane. Sodišče EU je maja namreč odločilo, da imajo državljani EU pravico od spletnih iskalnikov zahtevati izbris zastarelih ali nerelevantnih osebnih podatkov.

Evropska komisija je pred dnevi začela javno posvetovanje o varnosti turističnih nastanitev. S pomočjo zbranih informacij in dokazov o izkušnjah potrošnikov z nastanitvenimi objekti bo ocenila osnovne varnostne vidike turističnih nastanitev. Potrošniki smejo pričakovati visoke varnostne standarde - ne glede na nastanitev - kjerkoli znotraj EU. S posvetovanjem želi Evropska komisija oceniti osnovne pogoje pri varnostnih standardih turističnih nastanitev. Zainteresirani posamezniki ali podjetja lahko svoje mnenje pošljejo do 30. novembra.(TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

Datum Predpis Status
2.8.2014 Pravilnik o priznavanju poklicnih kvalifikacij veterinarjev (RS 71-3159/2008) Sprememba
2.8.2014 Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o priznavanju poklicnih kvalifikacij veterinarjev (RS 59-2565/2014) Začne veljati
2.8.2014 Sklep o splošnih pravilih izvajanja denarne politike (RS 81-3454/2011) Sprememba
2.8.2014 Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o splošnih pravilih izvajanja denarne politike (RS 59-2568/2014) Začne veljati
2.8.2014 Uredba o omejevalnih ukrepih v zvezi z ukrepi, ki spodkopavajo ali ogrožajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine, in izvajanju Uredbe Sveta (EU) št. 269/2014 (RS 59-2607/2014) Začne veljati
2.8.2014 Uredba o spremembah Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju (RS 59-2608/2014) Začne veljati
1.8.2014 Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, junij 2014 (RS 59-2570/2014) Začne veljati
1.8.2014 Kolektivna pogodba za obrt in podjetništvo (RS 92-3344/2013) Sprememba
1.8.2014 Odločba o imenovanju mag. Lučke Seibert za državno pravobranilko na sedežu Državnega pravobranilstva v Ljubljani (RS 59-2562/2014) Začne veljati
1.8.2014 Odločba o imenovanju Mojce Modic Zule za državno pravobranilko na sedežu Državnega pravobranilstva v Ljubljani (RS 59-2563/2014) Začne veljati
1.8.2014 Poročilo o gibanju plač za maj 2014 (RS 59-2569/2014) Začne veljati
1.8.2014 Sklep o razrešitvi častnega generalnega konzula Republike Slovenije v Bitoli (RS 59-2561/2014) Začne veljati
1.8.2014 Sklep o razširjeni veljavnosti celotne Kolektivne pogodbe za obrt in podjetništvo (RS 59-2567/2014) Začne veljati
1.8.2014 Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Arabski republiki Egipt (RS 59-2554/2014) Začne veljati
1.8.2014 Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Državi Katar (RS 59-2560/2014) Začne veljati
1.8.2014 Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Državi Kuvajt (RS 59-2559/2014) Začne veljati
1.8.2014 Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Hašemitski kraljevini Jordaniji (RS 59-2558/2014) Začne veljati
1.8.2014 Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Kraljevini Saudovi Arabiji (RS 59-2555/2014) Začne veljati
1.8.2014 Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Sultanatu Oman (RS 59-2556/2014) Začne veljati
1.8.2014 Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Združenih arabskih emiratih (RS 59-2557/2014) Začne veljati

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 4.8.2014 - 4.8.2014 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU 12 novosti 1 novost     2 novosti  
2. UPRAVNO PRAVO            
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO            
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 2 novosti       3 novosti  
5. JAVNE FINANCE   1 novost     1 novost  
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 4 novosti 5 novosti   3 novosti 9 novosti  
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 5 novosti     1 novost 5 novosti  
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA 3 novosti       2 novosti  
9. ZDRAVSTVENI SISTEM         1 novost  
10. MEDNARODNI ODNOSI            
11. OBČINE 37 novosti