8. avgust 2013
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

Pisna prijava višje sile ob suši

Kmetijsko ministrstvo poziva upravičence, ki so letos oddali zbirno vlogo z zahtevki za ukrepe 1. in 2. osi iz programa razvoja podeželja in zaradi suše ne bodo mogli izpolniti pogojev upravičenosti do plačil za prevzete obveznosti, da ji v 10 delovnih dneh od dneva, ko to lahko storijo, pisno sporočijo, da uveljavljajo primer višje sile. Za dan, "ko to lahko storijo", šteje tudi dan, ko upravičenec zaradi primera suše ne more več v celoti izpolnjevati prevzete obveznosti, so sporočili z ministrstva za kmetijstvo in okolje.

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je izdalo odločbi o dodelitvi evropskih sredstev za projekta odvajanja in čiščenja odpadne vode v porečju Mure in Drave. Skupna ocenjena vrednost obeh projektov, ki se bosta predvidoma zaključila do konca leta 2015, znaša 22 milijonov evrov. Od tega bo dobrih 12 milijonov evrov evropskih sredstev.

Vlada oz. državno pravobranilstvo se bo pritožilo na sodbo Delovnega in socialnega sodišča, ki je ugodilo Sindikatu vojakov Slovenije in odločilo, da je država v 15 dneh dolžna izplačati tretjo četrtino odprave nesorazmerij za nazaj. Če jim pritožba ne uspe, bodo zahtevali revizijo postopka, so za STA sporočili z ministrstva za notranje zadeve.

Na vladi je že bil dosežen dogovor, ki bo omogočil dodatno zaposlovanje pravosodnih policistov. Problem bo rešen v zelo kratkem času, na eni prvih sej vlade po počitnicah, je ob obisku koprskih zaporov napovedal minister za pravosodje Senko Pličanič. Dodatne okrepitve bodo deloma pridobili s prerazporeditvijo carinikov, prve so že prezaposlili.

Nemška industrijska proizvodnja se je junija na mesečni ravni okrepila za 2,4 odstotka, kar je precej nad pričakovanji analitikov. Ti so napovedovali skromen 0,3-odstotni dvig proizvodnje. Gre za nov znak, da predelovalni sektor v najmočnejšem evropskem gospodarstvu spet pridobiva na dinamiki.

Evropska komisija bo nadaljevala z novembra lani začeto preiskavo glede kitajskih subvencij za domače proizvajalce solarnih plošč, kazenskih dajatev pa za zdaj ne bo uvedla, so nekaj dni po tem, ko sta EU in Kitajska dosegli dogovor o kitajskem uvozu plošč, sporočili iz Bruslja.(TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

Datum Predpis Status
Danes v tej rubriki ni novosti.

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 8.8.2013 - 8.8.2013 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU            
2. UPRAVNO PRAVO            
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO            
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV   1 novost        
5. JAVNE FINANCE   2 novosti        
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI   7 novosti   3 novosti    
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI     1 novost   2 novosti  
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA            
9. ZDRAVSTVENI SISTEM            
10. MEDNARODNI ODNOSI            
11. OBČINE            
 

Današnji uredniški izbor novih čistopisov, odločb sodišč in ostalih dokumentov na portalu Tax-Fin-Lex