13. januar 2015
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

Šola za starše? Obvezno!

Koliko smo sploh pripravljeni na vlogo staršev? Tako se sprašuje v današnjem uvodniku TFL Glasnika, ki bo objavljen popoldne, direktorica družbe Tax-Fin-Lex Zlata Tavčar. "Kdo nas je o tem šolal in izobrazil? Vsi smo obiskovali osem ali devet let osnovne šole pa štiri leta srednje, zdaj se že več kot pol generacije ponaša tudi z diplomo ...

Če bi sešteli vse ure izobraževanja, ki jih je vsak imel, bi bila to izjemna številka. A starševstva, ki je najpomembnejše in življenjski projekt vsakega odraslega, ne poučuje nihče."

Avtorica tudi odgovori na vprašanje, zakaj je vzgoja za starševstvo pomembna: "Ker od tu izvira vse: sreča, zadovoljstvo, red in disciplina, odgovornost, delavnost. Če bi si prizadevali za to, bi bila korist za družbo absolutno največja, izmerljiva v številkah."

Finančno ministrstvo je izdalo pravilnik o vsebini, obliki in načinu potrjevanja vezane knjige računov, s katerim se podrobneje ureja izvajanje 31.a člena Zakona o davčnem postopku. Knjige računov je v kratkem pričakovati v prodaji, zavezanci pa jih morajo pred prvo uporabo potrditi pri Finančni upravi Republike Slovenije. Od vključno 31. januarja 2015 jih bodo morali pri poslovanju z gotovino obvezno uporabljati tisti zavezanci, ki pri izdaji računov ne uporabljajo računalniških programov.

Medtem ko je predlog izvedbenega zakona o fiskalnem pravilu že v parlamentarnem postopku, je predsednik vlade Miro Cerar z opozicijo začel nov krog usklajevanj o potrebnih rešitvah, da bi ob odločanju v DZ dobil zadostno dvotretjinsko podporo. Pogovore bodo nadaljevali prihodnji teden, ko bi lahko rešitev že dozorela, je povedal.

V Sloveniji je bilo lani začetih 1294 stečajnih postopkov nad pravnimi osebami in samostojnimi podjetniki, kar je za 37 odstotkov več kot leta 2013. Število začetih osebnih stečajev pa se je povečalo za 370 odstotkov na 3892. Kot analizira Prva bonitetna agencija, je negativen trend med pravnimi osebami prevladoval zlasti med samostojnimi podjetniki, med katerimi je število stečajev v letni primerjavi zraslo za 200 odstotkov, medtem ko je bilo med pravnimi osebami to zvišanje 28-odstotno.

Zveza svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) opozarja, da mora glede na to, da zakon o izvrševanju proračuna za leti 2014 in 2015 ne predvideva redne uskladitve pokojnin, priti do izredne uskladitve. Pogoji za to so izpolnjeni, so povedali na včerajšnji novinarski konferenci. "Država je več let na grob način posegala v standard upokojencev, ko je z interventno zakonodajo preprečevala normalno usklajevanje pokojnin," je na novinarski konferenci opozoril predsednik ZSSS Dušan Semolič.

Minuli konec tedna so v veljavo stopila nova pravila, ki bodo podjetjem in potrošnikom olajšala reševanje čezmejnih pravnih sporov, saj bodo sodne odločbe v čezmejnih zadevah zdaj samodejno izvršljive v vsej EU. Zaradi novih pravil naj bi po ocenah Evropske komisije zaradi zmanjšanja birokracije v EU lahko prihranili do 48 milijonov evrov letno. (TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 13.1.2015 - 13.1.2015 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU         1 novost  
2. UPRAVNO PRAVO       1 novost    
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO            
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV            
5. JAVNE FINANCE            
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI       1 novost 1 novost  
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI       4 novosti 3 novosti  
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA       1 novost   1 novost
9. ZDRAVSTVENI SISTEM            
10. MEDNARODNI ODNOSI            
11. OBČINE            
 

Današnji uredniški izbor novih čistopisov, odločb sodišč in ostalih dokumentov na portalu Tax-Fin-Lex

Vrsta dokumenta Dokument
Čistopisi Arhiv
Čistopisi Hierarhija pravil ocenjevanja vrednosti
Odlok o razglasitvi javnega spomenika Primožu Trubarju za kulturni spomenik državnega pomena
Pravilnik o vsebini, obliki in načinu potrjevanja vezane knjige računov
Slovenski računovodski standardi 2006
Uredba o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje primarne kmetijske proizvodnje in ribištva
Višina predpisane obrestne mere zamudnih obresti
Odločbe sodišč Arhiv
Odločbe Vrhovnega sodišča VSRS Sodba I Ips 52329/2010-140 - kršitev kazenskega zakona - pogojna obsodba - preklic pogojne obsodbe zaradi neizpolnitve naloženih obveznosti - roki za preklic pogojne obsodbe
VSRS sodba in sklep VIII Ips 92/2014 - odpoved pogodbe o zaposlitvi - poslovni razlog - ekonomski razlog - kriteriji za določitev presežnih delavcev - izbira presežnega delavca - diskrim...
Odločbe Upravnega sodišča UPRS sklep I U 191/2014 - Banka Slovenije – odločba o izrednih ukrepih – prenehanje kvalificiranih obveznosti banke – imetnik delnic – imetnik obveznic – obvestilo o preneha...
UPRS sodba IV U 220/2013, enako tudi IV U 262/2... - podpora električni energiji proizvedeni iz obnovljivih virov energije - finančna pomoč za tekoče poslovanje - sprememba podzakonskega predpisa - sv...
Gradiva v obravnavi DZ Arhiv
Gradiva v obravnavi DZ Poročilo Sveta za radiodifuzijo za leto 2013, EPA 275-VII
Ostali dokumenti Arhiv
Revija Poslovodno računovodstvo Posebnosti notranjega poročanja v zdravstvenih domovih