12. oktober 2015
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

Zakonodajni Supervizor: Mesečni pregled za september 2015

V tokratni številki Zakonodajnega Supervizorja boste našli celoten pregled vseh sprememb zakonodaje v septembru 2015. Veljati je začelo ali se začelo uporabljati 105 predpisov, prenehalo je veljati ali se uporabljati 15 predpisov, spremenilo pa se je 47 predpisov. Tako so na zadnji dan septembra veljali 803 zakoni in 18.469 podzakonskih predpisov. Vsi podatki o spremembah v slovenski zakonodaji, tudi za pretekla obdobja, so sicer vedno na voljo v Zakonodajnem Supervizorju.

Socialni partnerji so na seji Ekonomsko-socialnega sveta v petek poleg predlogov proračunov za prihodnji dve leti obravnavali tudi vladni predlog, da bi zvišani stopnji DDV - pri 22 in 9,5 odstotka - postali stalnica, čemur se upirajo tako gospodarstveniki kot tudi sindikati.

Odbor državnega zbora za zadeve EU se je seznanil s predlogom proračuna za leti 2016 in 2017, ki se nanaša na službo vlade za regionalno kohezijo. Kot je ob predstavitvi predlogov dejala ministrica za razvoj, strateške projekte in kohezijo Alenka Smerkolj, bo v prihodnjih dveh letih z naslova SVRK na voljo 205 oziroma 292 milijona evrov.

Odbor DZ za gospodarstvo se je medtem seznanil s predlogom državnih proračunov za leti 2016 in 2017 za področje gospodarstva. Nekateri člani so bili kritični, ker je manj denarja namenjeno za spodbujanje investicij, pozdravili pa so povečanje sredstev za mednarodno promocijo države.

Izredna seja DZ, na kateri bodo poslanci razpravljali o vse slabših uvrstitvah Slovenije na mednarodnih lestvicah, bo jutri, so na seji kolegija predsednika DZ sklenili predstavniki poslanskih skupin. Potrdili so še dnevni red naslednje redne seje ter nanjo med drugim uvrstili razpravo o problematiki delovanja DUTB.

Ta teden se v DZ sicer obeta pestro dogajanje. Poleg omenjene izredne seje se bo nadaljevala obravnava predlogov proračunov, poslanci bodo razpravljali tudi o prisluškovalni aferi, otroški srčni kirurgiji in pregonu bančne kriminalitete. Obeta se tudi javna predstavitev mnenj o noveli zakona o knjižničarstvu.

Po tem, ko je v petek zaradi posega na energetskem napajanju prišlo do izpada komunikacijskih stikal za spletne strežnike državne uprave, se je po zamenjavi dveh okvarjenih komunikacijskih stikal že v petek vzpostavila večina zunanjih storitev v delujoče stanje, so sporočili z ministrstva za javno upravo.

V kibernetskem prostoru so si največja grožnja uporabniki sami, je ob nedavni nacionalni konferenci s področja informacijske varnosti poudaril soorganizator konference z mariborske fakultete za varnostne vede Igor Bernik. Po njegovem težava ni le v neznanju, ampak tudi neuporabi varnostnih rešitev.(TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

Datum Predpis Status
10.10.2015 Odlok o izvedbenem načrtu Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014–2020 (RS 50-2132/2015) Sprememba
10.10.2015 Odlok o spremembah Odloka o izvedbenem načrtu Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014–2020 (RS 76-3017/2015) Začne veljati
10.10.2015 Pravilnik o poročanju in obvladovanju hudih neželenih dogodkov in hudih neželenih reakcij pri ravnanju s človeškimi organi (RS 76-2980/2015) Začne veljati
10.10.2015 Pravilnik o sledljivosti in uničenju človeških organov namenjenih za presaditev ter o nacionalni identifikacijski številki (RS 76-2979/2015) Začne veljati
10.10.2015 Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi in imenovanju Sveta za slovenski znakovni jezik (RS 76-3018/2015) Začne veljati
10.10.2015 Sklep o ustanovitvi in imenovanju Sveta za slovenski znakovni jezik (RS 30-1222/2003) Sprememba
10.10.2015 Uredba o določitvi načina izračunavanja in plačila pravičnega nadomestila za uporabo del, ki jim preneha status osirotelega dela (RS 76-3015/2015) Začne veljati
10.10.2015 Uredba o načinu, predmetu in pogojih opravljanja obvezne državne gospodarske javne službe dolgoročnega nadzora in vzdrževanja odlagališč rudarske in hidrometalurške jalovine, ki nastane pri pridobivanju in izkoriščanju jedrskih mineralnih surovin (RS 76-3016/2015) Začne veljati
10.10.2015 Zakon o izvršbi in zavarovanju (ZIZ) (RS 51-2303/1998) Sprememba
10.10.2015 Zakon o spremembi in dopolnitvi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-C) (RS 76-2976/2015) Začne veljati
10.10.2015 Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS) (RS 86-4654/2010) Sprememba
9.10.2015 Odločba o delni razveljavitvi 3. točke prvega odstavka 197. člena Zakona o izvršbi in zavarovanju (RS 76-2981/2015) Začne veljati
9.10.2015 Poziv za zbiranje predlogov možnih kandidatov za dve prosti mesti dveh viceguvernerjev, članov Sveta Banke Slovenije (RS 76-2978/2015) Začne veljati

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 12.10.2015 - 12.10.2015 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU 1 novost 2 novosti 5 novosti     1 novost
2. UPRAVNO PRAVO   1 novost 1 novost      
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO 2 novosti   1 novost      
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 3 novosti 1 novost 1 novost      
5. JAVNE FINANCE 1 novost 3 novosti 3 novosti      
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 2 novosti 7 novosti 3 novosti   1 novost  
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 3 novosti 1 novost 2 novosti      
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA     2 novosti      
9. ZDRAVSTVENI SISTEM 2 novosti          
10. MEDNARODNI ODNOSI   2 novosti        
11. OBČINE 33 novosti          
 

Današnji uredniški izbor novih čistopisov, odločb sodišč in ostalih dokumentov na portalu Tax-Fin-Lex