Dnevne zakonodajne novosti / 12. maj 2017
LEX-KOLEDAR
Pravni akti, ki danes začnejo ali prenehajo veljati oz. se uporabljati: 0 pravnih aktov
Zadnji uradni list v obdelavi: št. 57/2017 z dne 17.10.2017
TEMA DNEVA
Prodaja NLB v dveh korakih
Tema dneva

Evropska komisija je Sloveniji izdala soglasje za prodajo NLB v dveh korakih. SDH bo tako do konca tega leta naprodaj ponudil najmanj 50 odstotkov banke, 25 odstotkov minus eno delnico NLB pa do konca prihodnjega leta. Po napovedih bo nadzorni svet SDH takoj odločal o začetku prodajnega postopka po metodi IPO. V Bruslju so spomnili, da so se slovenski organi zavezali prodati "določen državni delež v banki do konca leta 2017". "Slovenija bo prvi del prodala v prvotnem roku, za prodajo drugega dela pa je zaprosila za dodaten čas," so še poudarili v Bruslju. Slovenija po ugotovitvah komisije ostaja v celoti zavezana prodati prvotno predvidenih 75 odstotkov minus eno delnico banke.

Odškodnina za odpoved poleta
Sodišče EU je razsodilo, da je letalski prevoznik, ki ne more dokazati, da je bil potnik o odpovedi njegovega leta obveščen najmanj dva tedna pred odhodom po voznem redu, temu dolžan plačati odškodnino. To velja tudi v primeru, da je bila pogodba o prevozu sklenjena prek spletne potovalne agencije. Kot opozarja sodišče, pa obveznosti, ki jih letalski prevoznik izpolni v skladu z uredbo, ne vplivajo na njegovo pravico, da v skladu z nacionalnim pravom zahteva odškodnino od katere koli osebe, ki je povzročila, da ta prevoznik ni izpolnil svojih obveznosti. Odločba Sodišča EU je enako zavezujoča za druga nacionalna sodišča, ki obravnavajo podoben problem.

Predstavniki Romov niso prišli do besede
Parlamentarni odbor za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo je s 13 glasovi za in dvema proti sklenil, da predlog novele zakona o romski skupnosti, ki so ga vložili poslanci ZL, ni primeren za nadaljnjo obravnavo. V ZL so bili kritični do vodenja seje, ker do besede niso prišli predstavniki različnih romskih zvez. Direktor vladnega urada za narodnosti Stane Baluh je pojasnil, da vlada pripravlja svoj predlog novele. V ta namen je vlada na seji tudi sprejela sklep o ustanovitvi medresorske delovne skupine za pripravo novele zakona, ki jo bo vodil Baluh. Hkrati pa je vlada ustanovila še posebno medresorsko delovno skupino za reševanje prostorske problematike Romov.

Izenačevanje možnosti invalidov
Vlada je za obravnavo v DZ pripravila predlog novele zakona o izenačevanju možnosti invalidov, po kateri bodo invalidi lahko dobili invalidsko kartico ugodnosti. Ugodnosti, ki jih bodo invalidi lahko uveljavljali z omenjeno kartico, segajo od področja prometa, turizma in kulture do športa in prostega časa, in sicer tako v Sloveniji kot v drugih državah članicah EU. Invalidi iz drugih članic EU pa bodo lahko koristili enake ugodnosti kot invalidi, ki so slovenski državljani. Obliko kartice in natančnejši postopek za njeno uveljavljanje na upravni enoti bo uredil pravilnik. Predlog novele zakona sledi zavezam Slovenije iz konvencije o pravicah invalidov. Z njegovim sprejetjem se bodo po navedbah ministrstva za delo uresničili tudi cilji in ukrepi iz akcijskega programa za invalide 2014-2021 in evropske strategije o invalidnosti za obdobje 2010-2020.

Preselitev oseb po kvotnem sistemu
Vlada je izdala uredbo o načinu izvedbe preselitve oseb, ki so v Slovenijo sprejete na podlagi kvote in delitve bremen med državami članicami Evropske unije. Gre za podzakonski akt, ki sledi novemu zakonu o mednarodni zaščiti iz aprila 2016. Med drugim določa, kje se vloži prošnja za mednarodno zaščito, predvideva pa tudi informiranje oseb, ki bodo sprejete v Slovenijo na podlagi kvotnega sistema, in sicer že pred prihodom v Slovenijo. Omenjeni bodo tako seznanjeni z informacijami o naši državi, kulturnih značilnostih in navadah, vključno z informacijami o prepovedi poligamije in o enakosti spolov ter o pravicah in dolžnostih prosilcev za mednarodno zaščito in oseb s priznano mednarodno zaščito.

Občani in občinski proračuni
Slovensko računsko sodišče je v Ljubljani gostilo regionalno konferenco o participaciji občanov pri pripravi občinskih proračunov. Namen participacije občanov je pridobitev njihovega mnenja o investicijskih prioritetah v fazi oblikovanja predlogov proračunov. Nekaj občin v Sloveniji se je s postopki participacije sicer že srečalo, na splošno pa je sodelovanje občanov pri pripravi občinskih proračunov v Sloveniji šibko oziroma ga praktično ni. Interes ljudi za proračunsko problematiko je zato na žalost izjemno nizek, so zapisali na računskem sodišču.(TFL)