23. junij 2015
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

Podpora zakonu o poplačilu varčevalcev LB

Državni zbor je včeraj po nujnem postopku pričakovano podprl predlog zakona o načinu izvršitve sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi Ališić, ki ureja poplačilo deviznih varčevalcev nekdanje Ljubljanske banke na Hrvaškem in v BiH. Poslanci so zakon podprli z 51 glasovi za in 13 proti, dva poslanca sta se glasovanja vzdržala.

Ustavno sodišče je razveljavilo zakon o duševnem zdravju v delu, ki opredeljuje privolitev zakonitega zastopnika za sprejetje osebe v varovani oddelek, če je bila tej osebi odvzeta poslovna sposobnost. Razveljavitev bo začela učinkovati leto po objavi odločbe ustavnega sodišča v uradnem listu. V tem času mora biti nad takšnimi odvzemi prostosti sodni nadzor.

Koalicija se je na včerajšnjih večernih usklajevanjih dogovorila, da v prihodnje ne bo več obvezne meje, ki bi določala, kdaj mora kmetija začeti voditi računovodstvo. "Kmetija se bo sama odločila, ali bo vodila računovodstvo ali bo ostala v pavšalnem sistemu. To je tudi to, kar smo kmetom obljubili," je za STA povedal kmetijski minister Dejan Židan.

Poslanci so v prvem branju soglasno podprli predlog ZL in ZaAB za spremembo zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, po katerem bi se zvišal cenzus za upravičenost do subvencioniranega kosila v osnovnih šolah. V nadaljnji obravnavi je glede na napovedi koalicijskih poslancev pričakovati dopolnila k prvotnem predlogu.

Predlog novele zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, s katero je poslanska skupina SDS poskušala kmetom zagotoviti, da bi tudi za obdobje pred novim pokojninskim zakonom iz leta 1992 prejeli pokojnino glede na dejansko višino vplačanih prispevkov, ni primeren za nadaljnjo obravnavo. Tako je včeraj odločil DZ.

Vrhovno sodišče je v obravnavi zahtev za varstvo zakonitosti nekdanjemu predsedniku uprave Istrabenza Igorju Bavčarju odložilo prestajanje dosojene zaporne kazni, nekdanjemu svetovalcu Istrabenza Kristjanu Sušinskemu pa prekinilo zaporno kazen. Sodišče pa pri tem ne more napovedati vsebine končne odločitve in dinamike nadaljnjega postopka.

Boljša ureditev medijske zakonodaje, ki bo omogočala lažje usklajevanje pravic posameznikov na spletu, je v interesu vseh, ob koncu prvega kroga javne razprave o predlogu novele zakona o medijih opozarja informacijski pooblaščenec. Zato pozdravlja odločitev ministrstva za kulturo, da bo sledilo njegovim pripombam in ustrezno popravilo predlog.(TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

Datum Predpis Status
23.6.2015 Statut Univerze v Mariboru (uradno prečiščeno besedilo) (Statut UM-UPB 11) (RS 44-1823/2015) Začne veljati
23.6.2015 Uredba o določitvi zneska trošarine za energente (RS 26-1175/2010) Sprememba
23.6.2015 Uredba o spremembah Uredbe o določitvi zneska trošarine za energente (RS 44-1852/2015) Začne veljati
22.6.2015 Odločba o ugotovitvi, da drugi odstavek 11. člena Zakona o davku na motorna vozila ni bil v neskladju z Ustavo, in zavrnitvi ustavnih pritožb (RS 44-1821/2015) Začne veljati
22.6.2015 Sklep o imenovanju članov Strokovnega sveta Agencije za zavarovalni nadzor (RS 44-1818/2015) Začne veljati
22.6.2015 Sklep o izvolitvi članov Sodnega sveta, ki jih voli Državni zbor (RS 44-1815/2015) Začne veljati
22.6.2015 Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo (RS 44-1816/2015) Začne veljati
22.6.2015 Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo (RS 44-1817/2015) Začne veljati

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 23.6.2015 - 23.6.2015 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU 7 novosti   1 novost   2 novosti  
2. UPRAVNO PRAVO            
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO 2 novosti       1 novost  
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 2 novosti   1 novost   1 novost  
5. JAVNE FINANCE 2 novosti     1 novost 2 novosti  
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 3 novosti     3 novosti 4 novosti  
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 1 novost          
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA 1 novost          
9. ZDRAVSTVENI SISTEM           1 novost
10. MEDNARODNI ODNOSI            
11. OBČINE 27 novosti          
 

Današnji uredniški izbor novih čistopisov, odločb sodišč in ostalih dokumentov na portalu Tax-Fin-Lex

Vrsta dokumenta Dokument
Čistopisi Arhiv
Čistopisi Kolektivna pogodba komunalnih dejavnosti
Kolektivna pogodba za lesarstvo
Odločba o ugotovitvi, da je 4. člen Uredbe o kategorizaciji državnih cest, kolikor kategorizira hitro cesto "Ljubljana (Zadobrova–Tomačevo–Koseze)" v delu, ki poteka po zemljišču parc. št. 559/1, k. o. Stožice, v neskladju z Ustavo
Pravilnik o podrobnejši opredelitvi podatkov o osnovi, od katere so bili obračunani prispevki za starševsko varstvo
Odločbe sodišč Arhiv
Odločbe Vrhovnega sodišča VSRS Sodba I Ips 41147/2014-7 - bistvena kršitev določb kazenskega postopka - popolna rešitev predmeta obtožbe - nedovoljen dokaz – pravice obrambe - ponoven začetek glavne obravn...
VSRS Sklep I Up 16/2015 - izbris iz imenika odvetnikov - začasna odredba - ugoditev pritožbi - zavrnitev izdaje začasne odredbe - neizkazana težko popravljiva škoda
Odločbe Upravnega sodišča UPRS sodba I U 1930/2013 - dovoljenje za začasno prebivanje - dovoljenje za začasno prebivanje iz razloga zaposlitve ali dela - zavrženje prošnje - isto dejansko stanje in is...
UPRS sodba I U 1749/2013 - denacionalizacija – denacionalizacijski upravičenec – državljanstvo upravičenca – pravni naslednik
Gradiva v obravnavi DZ Arhiv
Gradiva v obravnavi DZ Poročilo Odbora za delo, družino, socialne zadeve in invalide k Poročilu o delu Inšpektorata Republike Slovenije za delo za leto 2014, EPA 481-VII
Poročilo o mednarodnem razvojnem sodelovanju Republike Slovenije za leto 2014 (41. člen), EPA 593-VII
Ostali dokumenti Arhiv
Revija DENAR Spremembe SRS in ZGD - 2. del