5. marec 2013
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

Rast, ki je prehitela optimizem

Za Marka Gučka, direktorja in solastnika družbe GoOpti je navidezno vse preprosto: »Rast je bila hitrejša, kot smo mislili, a vendarle je bila organska. Najprej en kombi, potem več kombijev…« V današnjem TFL Glasniku, ki bo izšel danes popoldan, imamo priložnost predstaviti svojevrsten uspeh mladih in pogumnih ljudi, ki so jih vodili predvsem izzivi.

»Formula je verjetno sestavljena iz številnih dejavnikov, ki vplivajo na to, tudi tega, da je treba ves čas razmišljati o tem, kako kaj izboljšati,« je dejal Guček med drugim v tokratnem pogovoru.

Prvi slovenski podjetniški inkubator za mlade Ustvarjalnik je pričel z delovanjem, saj je pod svoje okrilje sprejel prvo generacijo podjetnikov. Ekipa mentorjev v Ustvarjalniku je med 32 prijavljenimi podjetniškimi projekti izbrala pet poslovnih zamisli, ki so najbolj izstopale po inovativnosti ali želji po podjetniškem udejstvovanju. Vodja Ustvarjalnika Matija Goljar je ob razglasitvi izbranih ekip dejal, da je bil izbor zelo težaven, saj so do zadnjega dne "preigravali argumente za eno ali drugo ekipo".

V DZ se nadaljujejo pogovori in razprave o spremembah referendumske ureditve. Včeraj se je sestala strokovna skupina, ki bo po besedah Igorja Kaučiča delovni osnutek ustavnega zakona sprememb referendumske ureditve pripravila še ta teden. Član strokovne skupine Igor Kaučič je za STA povedal, da je skupina, ki mora za ustavno komisijo DZ pripraviti delovni osnutek ustavnega zakona za spremembo ustave "le nekoliko pilila sam tekst zakona", za zdaj pa ni nobenih vsebinskih sprememb.

Odbor DZ za pravosodje je pripravil predlog novele zakona o vladi za obravnavo na izredni seji DZ, ki bo potekala danes. Predlog vrača samostojno ministrstvo za kulturo, tožilstvo znova vključuje pod pristojnost pravosodnega ministrstva, po sprejetem dopolnilu pa ostaja minister brez listnice, pristojen za Slovence v zamejstvu in po svetu.

Včeraj se je iztekel poziv za zbiranje predlogov možnih kandidatov za mesto guvernerja Banke Slovenije. Poziv je 18. januarja objavil predsednik republike Borut Pahor, v javnosti pa neformalno kroži več imen potencialnih kandidatov za naslednika Marka Kranjca, ki mu šestletni mandat poteče 16. julija.

V nedeljo je v EU začela uporabljatii nova zakonodaja o preprečevanju trgovine z nezakonito pridobljenim lesom. Na podlagi evropske uredbe bo tako po novem prepovedano dajanje nezakonito pridobljenega lesa na evropski trg, kar naj bi pripomoglo tudi k preprečevanju nezakonite sečnje dreves drugod po svetu. Nova zakonodaja sicer zadeva tako uvožene kot domače lesne proizvode, od masivnega lesa in talnih oblog do papirja in celuloze, so sporočili z ministrstva za kmetijstvo in okolje.(TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

Datum Predpis Status
5.3.2013 Odlok o ustanovitvi, območju in sedežu policijskih uprav v Republiki Sloveniji (RS 28-1301/2011) Preneha veljati
5.3.2013 Odredba o delih, ki jih policist ne sme opravljati (RS 79-3641/2000) Preneha veljati
5.3.2013 Odredba o določitvi objekta in okoliša objekta Centra za tujce v Velikem Otoku pri Postojni ter ukrepov za njegovo varovanje (RS 11-671/2001) Preneha veljati
5.3.2013 Odredba o določitvi objektov in okolišev objektov Centra za oskrbo Gotenica ter ukrepih za njihovo varovanje (RS 3-118/2010) Preneha veljati
5.3.2013 Odredba o izobrazbi predavateljev in drugih strokovnih delavcev Višje policijske šole (RS 13-863/2001) Preneha veljati
5.3.2013 Pravilnik o določitvi objekta in okoliša objekta Gorski telekomunikacijski objekt Ministrstva za notranje zadeve na Šmarni gori ter ukrepov za njegovo varovanje (RS 118-5036/2006) Preneha veljati
5.3.2013 Pravilnik o določitvi objekta in okoliša objekta Policije na lokaciji Gmajnice ter ukrepih za njegovo varovanje (RS 56-2347/2008) Preneha veljati
5.3.2013 Pravilnik o določitvi objektov in okolišev objektov Policijske akademije ter ukrepih za njihovo varovanje (RS 68-3763/2007) Preneha veljati
5.3.2013 Pravilnik o hrambi podatkov o elektronskih komunikacijah policije in o dostopu do policijskih zbirk podatkov (RS 103-4442/2006) Preneha veljati
5.3.2013 Pravilnik o izpitu za izvajanje policijskih pooblastil (RS 67-2946/2008) Preneha veljati
5.3.2013 Pravilnik o izvajanju Zakona o davčnem postopku (RS 141-6164/2006) Sprememba
5.3.2013 Pravilnik o nadomestilu za vpogled in posredovanje podatkov iz evidenc policije (RS 53-2227/2012) Preneha veljati
5.3.2013 Pravilnik o nošenju policijske uniforme in orožja (RS 106-4580/2006) Preneha veljati
5.3.2013 Pravilnik o območjih in sedežih policijskih postaj (RS 32-1508/2011) Preneha veljati
5.3.2013 Pravilnik o obrazcu zahtevka za zmanjšanje davčne osnove od nadomestila za uporabo lastnih sredstev prostovoljca zaradi uveljavljanja dejanskih stroškov (RS 19-658/2013) Začne veljati
5.3.2013 Pravilnik o opravljanju preizkusa strokovne in psihofizične usposobljenosti policistov (RS 3-70/2011) Preneha veljati
5.3.2013 Pravilnik o policijskih pooblastilih (RS 40-1777/2006) Preneha veljati
5.3.2013 Pravilnik o posesti in nošenju službenega orožja in streliva v policiji (RS 55-2603/1999) Preneha veljati
5.3.2013 Pravilnik o povračilu potnih stroškov vabljenim osebam (RS 79-3506/2006) Preneha veljati
5.3.2013 Pravilnik o prepovedi približevanja določenemu kraju oziroma osebi (RS 95-4211/2004) Preneha veljati
5.3.2013 Pravilnik o priznanjih policije (RS 106-4571/2005) Preneha veljati
5.3.2013 Pravilnik o reševanju pritožb (RS 1-21/2004) Preneha veljati
5.3.2013 Pravilnik o službeni izkaznici policistov (RS 6-365/2001) Preneha veljati
5.3.2013 Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o davčnem postopku (RS 19-659/2013) Začne veljati
5.3.2013 Pravilnik o usmerjanju in nadzoru policije (RS 97-4272/2004) Preneha veljati
5.3.2013 Pravilnik o varovanju ogroženih delavcev policije (RS 114-5206/2009) Preneha veljati
5.3.2013 Pravilnik o zagotavljanju pravne pomoči policistom (RS 72-3187/2009) Preneha veljati
5.3.2013 Pravilnik o zaščiti podatkov policije (RS 17-703/2011) Preneha veljati
5.3.2013 Uredba o poenostavitvi izmenjave informacij in podatkov med Policijo ali Carinsko upravo Republike Slovenije ter pristojnimi organi v drugih državah članicah Evropske unije (RS 67-2887/2008) Preneha veljati
5.3.2013 Uredba o pogodbenem opravljanju prostovoljne službe v pomožni policiji (RS 119-5989/2007) Preneha veljati
5.3.2013 Uredba o uniformi, položajnih oznakah in simbolih policije (RS 104-5342/2010) Preneha veljati
5.3.2013 Uredba o varovanju določenih oseb, prostorov, objektov in okolišev objektov, ki jih varuje policija (RS 110-5822/2010) Preneha veljati
5.3.2013 Uredba o vozilih, plovilih, oborožitvi in posebni opremi policije (RS 45-1922/2006) Preneha veljati
5.3.2013 Zakon o nalogah in pooblastilih policije (ZNPPol) (RS 15-435/2013) Začne veljati
5.3.2013 Zakon o organiziranosti in delu v policiji (ZODPol) (RS 15-436/2013) Začne veljati
4.3.2013 Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski namen v januarju 2013 (RS 19-660/2013) Začne veljati
4.3.2013 Sklep o zavrnitvi pobude (RS 19-661/2013) Začne veljati

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 5.3.2013 - 5.3.2013 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU 2 novosti   1 novost     5 novosti
2. UPRAVNO PRAVO     1 novost     1 novost
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO   1 novost        
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV   2 novosti     2 novosti 3 novosti
5. JAVNE FINANCE 3 novosti 2 novosti   1 novost 2 novosti 2 novosti
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 1 novost 4 novosti     3 novosti 2 novosti
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 1 novost       2 novosti  
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA           1 novost
9. ZDRAVSTVENI SISTEM         1 novost  
10. MEDNARODNI ODNOSI 1 novost 1 novost        
11. OBČINE 56 novosti          
 

Današnji uredniški izbor novih čistopisov, odločb sodišč in ostalih dokumentov na portalu Tax-Fin-Lex

Vrsta dokumenta Dokument
Čistopisi Arhiv
Čistopisi Odločba o razveljavitvi sklepa Državnega sveta, da se ne potrdi mandat izvoljenega člana, in o potrditvi mandata izvoljenega člana Državnega sveta Franca Kanglerja
Odločba o ugotovitvi, da prvi odstavek 17. člena Zakona o Slovenskem filmskem centru, javni agenciji Republike Slovenije ni v neskladju z Ustavo
Poslovnik Državne volilne komisije (PoDVK)
Odločbe sodišč Arhiv
Odločbe Vrhovnega sodišča Sodba X Ips 114/2011 - gradbeno dovoljenje – obnova upravnega postopka – dovoljena revizija – presežen obseg obnove postopka
Sodba I Up 402/2012 - mednarodna zaščita – subsidiarna zaščita – tožbeni zahtevek - časovna omejitev do polnoletnosti
Odločbe Višjih sodišč VSL sodba in sklep IV Cp 2350/2012 - otrokove potrebe – preživninske zmožnosti matere – preživninske zmožnosti očeta – določitev preživnine – otroški dodatek – upoštevanje otroškega do...
Gradiva v obravnavi DZ Arhiv
Gradiva v obravnavi DZ Poročilo Odbora za zadeve Evropske unije k Predlogu deklaracije o usmeritvah za delovanje Republike Slovenije v institucijah Evropske unije v obdobju januar 2013 - junij 2014 z dopolnjenim predlogom deklaracije, EPA 856-VI, EU U 449
Poročilo Odbora za zunanjo politiko k Predlogu deklaracije o usmeritvah za delovanje Republike Slovenije v institucijah Evropske unije v obdobju januar 2013 - junij 2014 z dopolnjenim predlogom deklaracije, EPA 856-VI, EU U 449
Ostali dokumenti Arhiv
Pojasnila DURS Dohodek iz kapitala - brošura