29. januar 2013
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

Prehitro smo pojedli celo desetletje

»Podjetniški del, ki ustvari 21 milijard evrov izvoza od naših 34 milijard evrov BDP, nima tega razkošja, da bi se prepustil neki melanholiji in smiljenju.« V luči tega dejstva je mag. Branko Šušterič, predsednik uprave Nike d.d, tudi sicer razmišljal o našem življenjskem in finančnem vsakdanu. Ta vsakdan, kot je dejal Šušterič za naš današnji TFL Glasnik, mineva v iskanju odgovora na vprašanje, kakšna je bila usoda 20 milijard, kolikor smo prejeli v časih delitve znanih certifikatov. Od vsega naj bi ostalo okrog 5 milijard.

Skoraj 7.300 upokojencev bo od danes dalje začelo prejemati odločbe, povezane z dopolnitvijo zakona za uravnoteženje javnih financ. Ta iz znižanja pokojnin izvzema upokojence, ki so bili vključeni v obvezno pokojninsko zavarovanje, a ker so delali v drugih republikah nekdanje SFRJ, so prispevke vplačevali v njihove sklade pokojninskega zavarovanja. Državni zbor je omenjeno dopolnitev zakona za uravnoteženje javnih financ sprejel 14. decembra lani.

Splošno sodišče EU je zavrnilo predlog Republike Slovenije, da bi se izterjava desetih milijonov evrov domnevne nedovoljene državne pomoči Elanu začasno zadržala. Elan bi ta mesec državnim podjetjem, ki so ga dokapitalizirala leta 2008, po odločbi Evropske komisije že moral vrniti omenjeni znesek.

Evropska komisija je ob včerajšnjem obeleženju evropskega dneva varstva osebnih podatkov sporočila, da je v enem letu po predlagani koreniti reformi predpisov EU o varstvu podatkov opazen znaten napredek. Pogajanja o novih predpisih so v polnem zagonu. Evropska komisija je 25. januarja 2012 predlagala temeljito reformo predpisov EU iz leta 1995 na področju varstva podatkov za krepitev pravic spletne zasebnosti in evropskega digitalnega gospodarstva.

Na mariborski fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko je v organizaciji TehnoCentra Univerze v Mariboru in Štajerske gospodarske zbornice potekalo tradicionalno Srečanje gospodarstvenikov in raziskovalcev. Ob tej priložnosti so tudi letos razglasili naj raziskovalca Univerze v Mariboru po mnenju gospodarstva za leto 2012. Letošnja dobitnica priznanja na prireditvi, s katero si organizatorji že osmo leto zapored prizadevajo izboljšati sodelovanje med gospodarstvom in znanstvenoraziskovalno sfero, je redna profesorica Ana Vovk Korže iz mariborske filozofske fakultete.(TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

Datum Predpis Status
Danes v tej rubriki ni novosti.

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 29.1.2013 - 29.1.2013 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU       1 novost 1 novost 2 novosti
2. UPRAVNO PRAVO            
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO            
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV   2 novosti       1 novost
5. JAVNE FINANCE   2 novosti 1 novost 2 novosti   1 novost
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI   1 novost        
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI   1 novost   1 novost    
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA           1 novost
9. ZDRAVSTVENI SISTEM            
10. MEDNARODNI ODNOSI     4 novosti      
11. OBČINE            
 

Današnji uredniški izbor novih čistopisov, odločb sodišč in ostalih dokumentov na portalu Tax-Fin-Lex

Vrsta dokumenta Dokument
Čistopisi Arhiv
Čistopisi Notarska tarifa
Pravilnik o merilih za določitev višine nagrade in za povrnitev stroškov za delo zastopnika pravic oseb na področju duševnega zdravja
Pravilnik o obračunu davka na finančne storitve
Pravilnik o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v visokem šolstvu
Uredba o izvajanju Programa ukrepov na področju čebelarstva v Republiki Sloveniji v letih 2011–2013
Uredba o varstvu voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov
Odločbe sodišč Arhiv
Odločbe Upravnega sodišča sodba I U 1711/2011 - ravnanje z odpadki – okoljevarstveno dovoljenje za odlagališče odpadkov – pogoji za izdajo okoljevarstvenega dovoljenja – preseganje mejnih v...
sodba II U 222/2010 - javni uslužbenec - zaposleni v šolah - napredovanje v višji naziv - pogoji za napredovanje - izobrazba javnega uslužbenca - razlaga pred tem ve...
sodba II U 137/2012 - volitve - volilna pravica - invalidi - določitev volišč z glasovalnimi napravami - invalidom dostopna volišča - zagotovitev tajnosti glasovanja
Odločbe Evropskega sodišča SODBA SODIŠČA (tretji senat) z dne 17. januarja 2013(*). Evropska komisija proti Kraljevini Španiji. Tožba zaradi neizpolnitve obveznosti na podlagi člena 258 PDEU. „Neizpolnitev obveznosti države – Davek na dodano vrednost – Direktiva 2006/112/ES – Uporaba nižje stopnje – Člena 96 in 98(2) – Priloga III, točki 3 in 4 – ‚Farmacevtski izdelki, ki se običajno uporabljajo za zdravstveno nego, preprečevanje bolezni in zdravljenje v medicini ali veterini‘ – ‚Medicinska oprema, pripomočki in druge naprave, ki se običajno uporabljajo za lajšanje ali zdravljenje invalidnosti, za izključno osebno rabo invalidne osebe‘“. Zadeva C-360/11.
Odločbe Višjih sodišč VSC sodba Cp 572/2012 - telesne bolečine – strah – skaženost – zmanjšanje življenjske aktivnosti – odškodnina za nepremoženjsko škodo – zlom leve goleni
Gradiva v obravnavi DZ Arhiv
Gradiva v obravnavi DZ Poročilo Odbora za finance in monetarno politiko k Štirinajstem poročilu o državnih pomočeh v Sloveniji (za leta 2009, 2010 in 2011), EPA 658-VI
Poročilo Odbora za zunanjo politiko k Predlogu zakona o dopolnitvi Zakona o ratifikaciji Pogodbe o ustanovitvi Evropskega mehanizma za stabilnost med Kraljevino Belgijo, Zvezno republiko Nemčijo, Republiko Estonijo, Irsko, Helensko republiko, Kraljevino Španijo, Francosko republiko, Italijansko republiko, Republiko Ciper, Velikim vojvodstvom Luksemburg, Malto, Kraljevino Nizozemsko, Republiko Avstrijo, Portugalsko republiko, Republiko Slovenijo, Slovaško republiko in Republiko Finsko (MPUEMS-A), ratifikacija, EPA 887-VI
Ostali dokumenti Arhiv
Revija DENAR Ali je državni proračun realen?
Pojasnila DURS Servis tovornega vozila