Dnevne zakonodajne novosti / 26. januar 2017
LEX-KOLEDAR
Pravni akti, ki danes začnejo ali prenehajo veljati oz. se uporabljati: 0 pravnih aktov
Zadnji uradni list v obdelavi: št. 109/2022 z dne 16.8.2022
TEMA DNEVA
Odpoklic župana ne bo možen
Tema dneva

Državni zbor v drugo ni izglasoval novele zakona o lokalni samoupravi, ki bi uzakonila odpoklic župana. Za novelo zakona je glasovalo 37 poslank in poslancev, proti pa jih je bilo 38. Da bi novela obveljala, bi zanjo moralo glasovati najmanj 46 poslancev. Nasprotniki uvedbe odpoklica župana so opozarjali, da bi ta možnost ogrozila stabilnost sistema lokalne samouprave. Iz poslanskih skupin, ki so glasovale proti zakonu, pa je bilo slišati še, da je nekorektno, da bi poslanci takšno rešitev predvideli za druge, zase pa ne. Novela je v DZ enkrat že dobila podporo, takrat je bila izglasovana s 45 glasovi podpore. A ker je državni svet nanjo izglasoval veto, so morali poslanci o njej odločati znova.

Javnost sojenja kot steber demokratičnosti

Javnost sojenja je bistvena prvina demokratične družbene ureditve in tudi z ustavo posebej zajamčena pravica, ki v okviru temeljne človekove pravice do sodnega varstva zagotavlja uresničevanje pravice do poštenega sojenja, je v odgovoru na prošnjo za razlago novega sodnega reda poudaril pravosodni minister Goran Klemenčič. Sodnik posameznik oziroma predsednik senata, ki vodi postopek, ima po prepričanju ministra na voljo vsa potrebna sredstva, da se tudi osebnostne pravice strank v fazi fotografiranja in snemanja ustrezno zavarujejo, tako kot je veljalo doslej.

Ustavna ocena glasbenih kvot

Komisija državnega sveta za kulturo je soglasno podprla pobudo za sprejem zahteve za oceno ustavnosti zakona o medijih s predlogom za začasno zadržanje. Pod zahtevo sta se podpisala Sindikat glasbenih urednikov Slovenije ter GIZ radiodifuznih radijskih in televizijskih medijev, ki uzakonitvi kvot predvajanja slovenske glasbe očitata neustavnost. Minister za kulturo Tone Peršak je opozoril, da ni mogoče po tako kratkem času soditi o učinku zakonske rešitve. Dejal je, da kvote omejujejo zgolj 20 odstotkov časa, ki ga radijska postaja nameni predvajanju glasbe.

Kako po ukinitvi registrskih računov

Državni zbor je z 52 glasovi za in enim proti potrdil novelo zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjih, ki med drugim razrešuje vprašanja, odprta po ukinitvi registrskih računov pri KDD z letošnjim letom. KDD bo opuščene račune, ki jih je še okoli 100.000, prenesla na Kapitalsko družbo. Ta bo postala tudi imetnica tistega premoženja, ki bo po petih letih ostalo na sodnem depozitu. Z novelo zakona so zato urejeni postopki za primere, če bi s tem v kateri od družb presegla prevzemni prag. Novela tudi odpravlja nekatera neskladja zakonodaje s pravili sistema Target2 Securities, zaradi katerega je bil zakon sprejet.

Nov ukrep za socialno ogrožene

V ZL predlagajo nov ukrep za socialno ogrožene družine in otroke. Menijo, da je potrebna takojšnja sprememba zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev. Zakon po njihovi oceni prinaša škodljive posledice, zato predlagajo ponovno vzpostavitev otroškega dodatka kot samostojnega ukrepa družinske politike, namenjen skrbi in razvoju otroka. "Leta 2010 je reforma socialne zakonodaje otroški dodatek spremenila iz dohodka, namenjenega oskrbi za razvoj otroka, v enega izmed socialnih transferjev," je ob predstavitvi predloga spomnila Violeta Tomić. Predlagani ukrep naj bi v boljši položaj postavil predvsem enostarševske družine.

Predstavitev e-paketa INS na Dnevih insolvenčnega prava

Prvi dan dogodka Dnevi insolvenčnega prava, ki ga v Ljubljani organizirajo Planet GV, Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani, Inštitut za primerjalno pravo ter Tax-Fin-Lex in se konča danes, je bil posvečen refinanciranju z odkupom terjatev kot načinu prestrukturiranja. Več kot 150 zbranim strokovnjakom je dr. Nina Plavšak predstavila tudi novi produkt, e-paket INS, ki se pod njenim vodstvom razvija v družbi Tax-Fin-Lex. Gre za vedno dostopen in ažuriran Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP) in njegov e-komentar, novost pa so tudi urejena sodna praksa (ključni deli izbranih sodnih odločb, razvrščeni k posameznim členom ZFPPIPP) ter vzorci predlogov, sklepov in zahtevkov.(TFL)