13. maj 2013
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

Slovenija danes na EU odru

Finančni ministri članic območja evra bodo danes razpravljali o makroekonomskih težavah v EU, med drugim tudi o presežnih neravnovesjih v Sloveniji. V okviru te točke bo finančni minister Uroš Čufer predstavil finančni in gospodarski program vlade. Razprave o finančni pomoči Sloveniji pa ni na dnevnem redu, pravijo viri pri EU.

So pa v Evropski komisiji sicer potrdili, da so prejeli slovenska programa reform in stabilnosti. Ob tem so ponovili, da ju bodo v prihodnjih tednih skrbno preučili ter 29. maja predstavili svojo podrobno oceno in priporočila za ukrepanje.

Nacionalni reformni program (NRP) v svoji končni različici med drugim napoveduje aktivnosti za večjo učinkovitost pravosodnega sistema. Cilj ukrepov bo tudi znižanje deleža sodnikov na 100.000 prebivalcev ter sprememba razmerja med sodnim osebjem in sodnikom z namenom razbremenitve sodnikov nesodniškega dela. Podatki, navedeni v dokumentu kažejo, da je bilo ob koncu leta 2012 skupno 983 sodnikov oziroma 47,7 na 100.000 prebivalcev, vsega sodnega osebja pa je bilo 3330. Razmerje sodnik/sodno osebje je znašalo 3,4. Vlada pa si želi, da bi konec marca 2014 skupno število sodnikov znašalo 927 oziroma 45 na 100.000 prebivalcev. Število vsega sodnega osebja želijo zvišati na 3480 in tako razmerje sodnik/sodno osebje zvišati na 3,8.

Poslanci se bodo v torek ob 9. uri zbrali na izredni seji. Premierka Alenka Bratušek in finančni minister Uroš Čufer jim bosta predstavila končni različici programa stabilnosti ter nacionalnega reformnega programa za leti 2013 in 2014, ki ju je vlada v petek poslala v Bruselj. Prihodnji teden bo zasedalo tudi več parlamentarnih delovnih teles.

Ta teden bo pokazal, ali bo vlada s sindikati vendarle dorekla varčevalne ukrepe za znižanje plačne mase. Čeprav je sprva kazalo, da do dogovora ne bodo prišli tako hitro, po mesecu zahtevnih pogajanj vlada pričakuje parafiranje sporazuma že danes. Te možnosti ne izključujejo niti sindikati, ki bodo o ukrepih morali odločati še posebej.

Študentska organizacija Slovenije (ŠOS) je na Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije ter ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti naslovila javni poziv, ker veliko študentov še vedno čaka odgovor na poslano pritožbo na odločbo za Zoisovo štipendijo. Z ministrstva so za STA sporočili, da so prejeli okoli 940 pritožb v zvezi z Zoisovimi štipendijami.(TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

Datum Predpis Status
11.5.2013 Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Mestne občine Kranj, Občine Naklo in na 1. ožjem območju Občine Šenčur (RS 108-4266/2012) Preneha veljati
11.5.2013 Akt o določitvi tarifnih postavk omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Mestne občine Kranj, Občine Naklo in na 1., 2. in 4. ožjem območju Občine Šenčur (RS 40-1568/2013) Začne veljati
11.5.2013 Pravilnik o delovanju stalnih in občasnih strokovnih teles za področje raziskovalne dejavnosti (RS 37-1852/2011) Sprememba
11.5.2013 Pravilnik o infrastrukturnih obveznostih zavodom, ki opravljajo raziskovalno dejavnost (RS 4-111/2011) Sprememba
11.5.2013 Pravilnik o službeni oceni (RS 1-50/2010) Sprememba
11.5.2013 Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o delovanju stalnih in občasnih strokovnih teles za področje raziskovalne dejavnosti (RS 40-1567/2013) Začne veljati
11.5.2013 Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o infrastrukturnih obveznostih zavodom, ki opravljajo raziskovalno dejavnost (RS 40-1566/2013) Začne veljati
11.5.2013 Pravilnik o spremembi Pravilnika o službeni oceni (RS 40-1560/2013) Začne veljati
11.5.2013 Pravilnik o vsebini in načinu vodenja evidence o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti (RS 40-1565/2013) Začne veljati
11.5.2013 Uredba o izvajanju Odločbe Komisije o zahtevi, da države članice sprejmejo ukrepe za zagotovitev, da se dajo na trg samo vžigalniki, ki so varni za otroke, in za prepoved dajanja neobičajnih vžigalnikov na trg (RS 98-4184/2006) Sprememba
11.5.2013 Uredba o spremembi Uredbe o izvajanju Odločbe Komisije o zahtevi, da države članice sprejmejo ukrepe za zagotovitev, da se dajo na trg samo vžigalniki, ki so varni za otroke, in za prepoved dajanja neobičajnih vžigalnikov na trg (RS 40-1600/2013) Sprememba
11.5.2013 Zakon o pravdnem postopku (ZPP) (RS 26-1210/1999) Sprememba
10.5.2013 Odločba o razveljavitvi četrtega odstavka 282. člena Zakona o pravdnem postopku in o zavrženju zahteve za oceno ustavnosti petega odstavka 282. člena Zakona o pravdnem postopku (RS 40-1563/2013) Začne veljati
10.5.2013 Popravek Pravilnika o overitvah števcev električne energije (RS 40-1601/2013) Začne veljati
10.5.2013 Popravek Splošnega akta o načinu izračuna plačil za uporabo radijskih frekvenc (RS 40-1602/2013) Začne veljati
10.5.2013 Sklep o začasnem zadržanju izvrševanja tretje alineje prvega odstavka 13. člena, drugega odstavka 14. člena in prvega odstavka 19. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje občine Šmarje pri Jelšah (RS 40-1564/2013) Začne veljati

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 13.5.2013 - 13.5.2013 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU 1 novost   3 novosti   2 novosti 3 novosti
2. UPRAVNO PRAVO     1 novost      
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO 1 novost   1 novost      
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV     1 novost      
5. JAVNE FINANCE     5 novosti     4 novosti
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7 novosti   2 novosti   1 novost  
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 4 novosti       1 novost 1 novost
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA           1 novost
9. ZDRAVSTVENI SISTEM            
10. MEDNARODNI ODNOSI     1 novost      
11. OBČINE 31 novosti          
 

Današnji uredniški izbor novih čistopisov, odločb sodišč in ostalih dokumentov na portalu Tax-Fin-Lex

Vrsta dokumenta Dokument
Čistopisi Arhiv
Čistopisi Pravilnik o infrastrukturnih obveznostih zavodom, ki opravljajo raziskovalno dejavnost
Pravilnik o overitvah števcev električne energije
Pravilnik o službeni oceni
Uredba o izvajanju Odločbe Komisije o zahtevi, da države članice sprejmejo ukrepe za zagotovitev, da se dajo na trg samo vžigalniki, ki so varni za otroke, in za prepoved dajanja neobičajnih vžigalnikov na trg
Odločbe sodišč Arhiv
Odločbe Vrhovnega sodišča Sodba VIII Ips 136/2012 - odpoved pogodbe o zaposlitvi – razlog nesposobnosti – visokošolski učitelj - neizvolitev v naziv – postopek izvolitve v naziv
Odločbe Upravnega sodišča sodba I U 204/2012 - vodno povračilo – odmera vodnega povračila – obratovanje kopališča – obseg vodne pravice – letni obseg rabe vode
sklep I U 1716/2011 - sprejem otroka v vrtec – zagotavljanje vključevanja otrok v programe javne službe – tožba zaradi kršitve človekovih pravic in svoboščin – op...
Odločbe Višjih sodišč VDSS sklep X Pdp 459/2012 - kolektivni delovni spor - ugotovitev nezakonitosti stavke – postopek posredovanja – mirna rešitev spora – procesna predpostavka – razlaga kolektivn...
Gradiva v obravnavi DZ Arhiv
Gradiva v obravnavi DZ Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kazenskem postopku (ZKP-L), tretja obravnava, EPA 936-VI
Poročilo Odbora za pravosodje k Predlogu zakona o sodelovanju v kazenskih zadevah z državami članicami Evropske unije - Dopolnjen predlog zakona (ZSKZDČEU-1), EPA 1062-VI
Program stabilnosti – dopolnitev 2013 in Nacionalni reformni program, EPA 1173-VI
Ostali dokumenti Arhiv
Revija DENAR Prenehanje identifikacije za DDV: Zakaj in kako?
Presoja davčnih spodbud
Pojasnila DURS Stopnja DDV za izdelke Fypryst
Revija Odvetnik Vpliv stečajnega postopka na pravdni postopek
Revija Poslovodno računovodstvo Analiza in letno poročilo