10. januar 2012
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

Kajfeževa navdihuje Evropo

Evropski inštitut za enakost med spoloma (EIGE) je izdal koledar za leto 2012 z naslovom Ženske, ki navdihujejo Evropo, na katerem predstavlja 12 Evropejk in njihove dosežke, s katerimi te na najrazličnejše načine prispevajo k promociji enakosti med spoloma. Med nominirankami iz Slovenije je bila izbrana tudi klimatologinja Lučka Kajfež Bogataj.

Gospodarska zbornica Slovenije (GZS) je na vlado naslovila pobudo, da državnemu zboru znova, po nujnem postopku, pošlje predlog novele insolvenčnega zakona. Po mnenju GZS je predlog novele "več kot nujen, je strokovno utemeljen in usklajen v strokovni delovni skupini, imenovani s strani pravosodnega ministrstva".
Premier Borut Pahor se je, potem ko je zapustil ljubljanski klinični center, vrnil na delovno mesto. Po pogovoru z ministrom Mitjem Gasparijem, ki ga je nadomeščal v času odsotnosti, se je odločil, da bo vlada na četrtkovi seji DZ znova predlagala več zakonov, tudi predlog novele insolvenčnega zakona in predlog energetskega zakona.

Kranjsko okrožno tožilstvo se je po zaslišanju prič v ponovljenem sojenju nekdanjemu dekanu kranjske Fakultete za organizacijske vede (FOV) Jožetu Florjančiču in nekdanji tajnici FOV Jožici Novak zaradi izplačila domnevno neupravičenih avtorskih honorarjev odločilo, da obtožbe proti obema zaradi pomanjkanja dokazov umakne.
"Danes je bil izveden ponoven dokazni postopek, zaslišane priče pa niso potrdile utemeljenosti suma, oziroma ni dovolj dokazov, da bi se z gotovostjo očitalo obdolženima, da sta storila to kaznivo dejanje", je za STA po razglasitvi sodbe svojo odločitev pojasnila okrožna državna tožilka Renata Vodnjov.

V Beogradu so se z mašo in žalno slovesnostjo spomnili slovenskega letalskega konstruktorja in pionirja letalstva Edvarda Rusjana, čigar življenje se je leta 1911 tragično končalo ob vznožju Kalemegdana v srbski prestolnici.
Kot je poročal Radio Slovenija, je grob Edvarda Rusjana na Novem groblju v Beogradu, ki se nahaja v delu, kjer počivajo zaslužni državljani, blagoslovil beograjski nadškof in metropolit Stanislav Hočevar. "Edvard Rusjan pomeni zelo veliko. Kot človek, znanstvenik, raziskovalec, pilot, pa tudi kot človek povezovanja, človek velike vztrajnosti in globoke vere. Mislim, da je to za današnji čas izjemnega pomena," je dejal Hočevar.

Na kliničnem oddelku za perinatologijo Ginekološke klinike Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana so včeraj odprli prostore, ki so jih na novo uredili za matere nedonošenčkov. Prenova je potekala v okviru projekta Stopimo skupaj za nedonošenčke, katerega organizatorja sta radiotelevizija Slovenija in Rotary Klub Ljubljana-25.(TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

Datum Predpis Status
10.1.2012 Pravilnik o spremembi Pravilnika o zahtevah za nizkonapetostne električne inštalacije v stavbah (RS 2-56/2012) Začne veljati
10.1.2012 Pravilnik o spremembi Pravilnika o zaščiti stavb pred delovanjem strele (RS 2-57/2012) Začne veljati
10.1.2012 Pravilnik o zahtevah za nizkonapetostne električne inštalacije v stavbah (RS 41-1990/2009) Sprememba
10.1.2012 Pravilnik o zaščiti stavb pred delovanjem strele (RS 28-1192/2009) Sprememba
10.1.2012 Uredba o določitvi zneska trošarine za energente (RS 26-1175/2010) Sprememba
10.1.2012 Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida (RS 43-1732/2005) Sprememba
10.1.2012 Uredba o spremembah Uredbe o določitvi zneska trošarine za energente (RS 2-77/2012) Začne veljati
9.1.2012 Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za december 2011 (RS 2-58/2012) Začne veljati

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 10.1.2012 - 10.1.2012 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU   4 novosti 4 novosti   2 novosti  
2. UPRAVNO PRAVO         1 novost  
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO            
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV   2 novosti     1 novost 2 novosti
5. JAVNE FINANCE 1 novost 1 novost     3 novosti  
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 4 novosti 2 novosti     2 novosti 1 novost
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 1 novost     1 novost 1 novost  
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA            
9. ZDRAVSTVENI SISTEM            
10. MEDNARODNI ODNOSI   2 novosti        
11. OBČINE 14 novosti          
 

Današnji uredniški izbor novih čistopisov, odločb sodišč in ostalih dokumentov na portalu Tax-Fin-Lex

Vrsta dokumenta Dokument
Čistopisi Arhiv
Čistopisi Pravilnik o določitvi cen tiskovin, obrazcev, tablic in določenih storitev v postopkih s področja varnosti cestnega prometa
Pravilnik o sodnih izvedencih in sodnih cenilcih
Pravilnik o sodnih tolmačih
Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida
Uredba o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnika Ljubljanskega polja
Odločbe sodišč Arhiv
Odločbe Vrhovnega sodišča Sodba I Ips 284/2010 - kršitev kazenskega zakona - pravna opredelitev - goljufija - zavarovalniška goljufija - poskus - pripravljalno dejanje
Sodba in sklep II Ips 115/2009 - odškodninska odgovornost občine – povrnitev premoženjske škode – izguba na dohodku – zastaranje odškodninske terjat...
Odločbe Upravnega sodišča sodba in sklep I U 1197/2010 - DDV – odbitek vstopnega DDV – davčna goljufija – navidezen pravni posel – fiktivni računi – gradnja objekta
Odločbe Višjih sodišč VDSS sodba in sklep Pdp 419/2011 - individualna pogodba o zaposlitvi - član uprave - mandat - razrešitev - odjava iz zavarovanja - ponudba nove pogodb...
Gradiva v obravnavi DZ Arhiv
Gradiva v obravnavi DZ Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o Vladi (ZVRS-F), EPA 41-VI, skrajšani postopek
Predlog za začetek postopka za spremembe Ustave Republike Slovenije z osnutkom Ustavnega zakona (UZ111,112,116,117), EPA 29-VI
Ostali dokumenti Arhiv
Pojasnila DURS Obdavčitev pokojnine, izplačane po pokojninskem načrtu dodatnega pokojninskega zavarovanja