Dnevne zakonodajne novosti / 3. november 2016
LEX-KOLEDAR
Pravni akti, ki danes začnejo ali prenehajo veljati oz. se uporabljati: 0 pravnih aktov
Zadnji uradni list v obdelavi: št. 154/2021 z dne 24.9.2021
TEMA DNEVA
Dan D za javni sektor
Tema dneva

Vlada in sindikati javnega sektorja so pogajanja prekinili. Njihovo nadaljevanje je odvisno od tega, kaj bo danes sklenila vlada. Če bo pristala na varovalko, ki jo pri spreminjanju plačne zakonodaje želijo sindikati, se bodo pogajanja nadaljevala, sicer ne. Časa za dogovor pa ni več veliko. Kot je pojasnil minister za javno upravo Boris Koprivnikar, sindikati zahtevajo, "da noben zakonski predlog s področja plač ne bo niti predlagan, če ne bo doseženo soglasje s sindikati", medtem ko je doslej veljalo, da se je vlada dolžna s sindikati usklajevati in iskati soglasje, nato pa državnemu zboru poročati, o katerih vprašanjih so se uskladili, o katerih pa ne.

Za zdaj ni podpore referendumu o Ceti

Odbor DZ za zunanje zadeve se je izrekel proti posvetovalnemu referendumu, na katerem bi v skladu z vloženim predlogom ZL ljudi povprašali o njihovem mnenju glede trgovinskega in investicijskega sporazuma med EU in Kanado (Ceta). O tem bo na plenarni seji sicer dokončno odločal DZ, ki ga mnenje odbora ne zavezuje. Mnenje, da je tovrsten referendum na mestu, je poleg ZL delil tudi slovenski evropski poslanec Igor Šoltes. Poslanka Alenka Bratušek (NP) pa je spomnila na številne neznanke in menila, da bi bila referendumska kampanja priložnost za razjasnitev, kaj takšen sporazum za državo in ljudi prinaša.

Ustavno sodišče se predstavi

Ustavno sodišče je ob 25. obletnici svojega delovanja izdalo posebno jubilejno publikacijo, ki prinaša izbor njegovih najpomembnejših odločitev v obdobju 1991-2015. Objavljenih je 64 odločb in sklepov, ki se nanašajo na večji del ustavne materije. Publikacija je zanimivo branje tako za pravne strokovnjake kot tudi za širšo javnost. "Vsaka odločba ustavnega sodišča pomeni dodaten kamenček v mozaiku pravne države in v utrjevanju ustavne demokracije ter varovanju človekovih pravic in temeljnih svoboščin," je v predgovoru izpostavil donedavni predsednik sodišča Miroslav Mozetič.

Pravočasno informiranje o potrošniških kreditih

Odbor DZ za gospodarstvo je sklenil drugo obravnavo predloga zakona o potrošniških kreditih, ki ureja področji kreditnih pogodb za običajna potrošniška posojila in kreditnih pogodb za nepremičnine. K predlogu je sprejel številna dopolnila odbora in koalicijskih strank, ki so sledila pripombam zakonodajnopravne službe DZ. Ključni cilji zakona so po navedbah ministrstva odgovorno oddajanje in najemanje potrošniških kreditov s pomočjo pravočasnega informiranja potrošnika ter zagotavljanje preglednih, stabilnih in učinkovitih kreditnih trgov za nepremičnine.

Na avtocestah sprostitev cen goriv

Najverjetneje se bodo kmalu sprostile cene 95-oktanskega bencina in dizelskega goriva na bencinskih servisih ob avtocestah in hitrih cestah, medtem ko bodo drugod po državi ostale regulirane. Tako namreč predvideva uredba, ki jo bo vlada obravnavala predvidoma danes. Uredba naj bi začela veljati 9. novembra. Vlada se bo očitno odločila za nadaljnji korak v liberalizaciji cen naftnih derivatov, potem ko se je aprila že odločila, da oblikovanje cen 100-oktanskega bencina in kurilnega olja prepusti trgu.

Odprava neustavnosti v stanovanjskem zakonu

Ministrstvo za okolje in prostor je v javno razpravo in medresorsko obravnavo posredovalo osnutek novele stanovanjskega zakona. Pripombe in predlogi nanj so možni do 11. novembra. Osnutek sledi majski odločbi ustavnega sodišča o neustavnosti dela zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, ki ureja pravico do subvencije najemnine. Ustavno sodišče je ugotovilo, da je zakonodajalec s spremembo 3. odstavka 28. člena zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev različno uredil način ugotavljanja višine subvencije za najemnike v neprofitnih stanovanjih in najemnike v tržnih ali hišniških stanovanjih, ki izpolnjujejo dohodkovne in druge pogoje za pridobitev neprofitnega stanovanja.(TFL)